Většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí má nárok na docházku do běžné školy od roku 2005. Čerpat peníze od státu na podpůrná opatření, která mají vyhovět speciálním vzdělávacím potřebám handicapovaných i nadaných dětí, umožnila školám vyhláška od září 2016.

Před schválením vyhlášky o inkluzi v roce 2015 se 68 procent ředitelů škol domnívalo, že na společné vzdělávání chybí peníze. V aktuálním průzkumu z konce minulého roku, kterého se účastnilo 507 učitelů a 126 ředitelů základních škol z celé ČR, to bylo 28 procent respondentů.

Inkluzi podle pedagogů nadále brzdí velká administrativní zátěž, nedostatek kvalitních asistentů a špatná metodická podpora škol od poraden. Nejčastěji jako překážku společného vzdělávání vnímají přeplněné třídy. Uvedlo to 66 procent dotázaných.

Administrativa spojená s podporou dětem je neúměrně zatěžující pro polovinu učitelů. S nedostatkem kvalifikovaných asistentů pedagoga se potýká 58 procent ředitelů, přičemž 26 procent považuje jejich hledání za problematické. Spolupráci s asistenty si učitelé nicméně většinou pochvalují. Kladně ji hodnotí 84 procent.

Zhruba čtyři pětiny učitelů a ředitelů by si přálo, aby jim školské poradny lépe popisovaly, jak mají s dětmi pracovat. Více než polovina ředitelů si myslí, že by se učitelé na jejich škole měli dovědět víc o způsobu práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s jejich pomůckami.

Podle zadavatelů průzkumu se potvrdilo, že společné vzdělávání je pro většinu škol běžnou realitou. Lucie Plešková z Nadace OSF doufá, že data poslouží ministerstvu jako podklad při plánované finanční a věcné revizi inkluze, kterou chystá ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO).

Podle ministra je inkluze nyní příliš drahá. Loni stála téměř dvě miliardy korun. Podle Pleškové ale není možné čekat, že by společné vzdělávání dobře fungovalo, pokud by na něj šlo méně peněz. "Byl by to zpátečnický krok," dodala ředitelka ČOSIV Klára Laurenčíková.

Ministerstvo dnes uvedlo, že chce odstraňovat problémy konkrétními opatřeními. Aktuálně připravuje změny ve společném vzdělávání, které by měly zjednodušit administraci, upravit a vyčíslit skutečnou potřebu peněz na podporu a pomůcky a upřesnit podmínky činnosti asistentů pedagoga.