V posledním desetiletí centrály přišly o polovinu až dvě třetiny svých členů. ČMKOS jako největší odborová centrála v Česku nyní zastřešuje 29 svazů s 300.000 členů, před deseti lety to bylo 33 svazů s 600.000 odborářů. Nejsilnějším svazem je KOVO, v konfederaci jsou i školské, zdravotnické či úřednické odbory. ASO je druhá největší centrála s 13 svazy a asi 85.000 členů, před deseti lety měla 15 svazů s čtvrtmilionem členů. Do asociace patří vlivné odbory lékařů a železničářů.

Od loňského června do konce letošního prvního pololetí podle Středuly do svazů ČMKOS vstoupilo 13.532 lidí. Vzniklo 97 nových odborových organizací v podnicích. Za poslední dva roky, kdy konfederace vede svou kampaň Konec levné práce, jí přibylo 26.684 členů a 202 nových organizací.

"Přírůstek vyrovnal přirozený odchod. Odboráři zpravidla neodcházejí kvůli nespokojenosti, ale většinou je to způsobeno tím, že jdou do důchodu... Ani druhá největší politická strana nemá tolik členů celkem, jako je počet nových členů odborů za dva roky," uvedl Středula. Podle něj do odborových organizací vstupují v poslední době hlavně mladí lidé a lidé středního věku a počty ukazují, že být v odborech je "sexy".

Asociace zaznamenala podle svého předáka Dufka největší úbytek v členské základně mezi roky 2000 až 2004. Do penze odcházely silné poválečné ročníky, podotkl šéf ASO. Řekl, že v době krize pak mnozí zaměstnanci odborové organizace opustili proto, že nechtěli platit odborářské příspěvky. V posledních letech se ale propad zastavil a do odborů se hlásí mladí. Dufek uvedl, že jeho zemědělskému svazu přibylo za poslední roky 5000 členů.

"Změna v přístupu lidí k odborům je vidět veliká. Jak mladá generace stárne, dívá se na odbory jinak a zakládá nové organizace. Poctivě musím ale říct, že největší je protitlak zaměstnavatelů, aby odborové organizace nevznikaly," řekl Dufek. Podle něj by na kolektivní vyjednávání odborů se zaměstnavateli měli přispívat nejen odboráři. Příspěvek by měli platit i ostatní zaměstnanci, protože i jich se pak dohodnuté zvýšení mezd či benefity týkají, míní šéf ASO.

Odborové organizace si výši příspěvků stanovují samy. Buď je to pevná částka, nebo určité procento z výdělku. Odboráři si mohou členské příspěvky odečíst od základu daně z příjmu do 1,5 procenta zdanitelné částky, nejvýš ale do 3000 korun.

Oba předáci tvrdí, že odbory budou sehrávat stále větší roli. Podle Středuly to bude nejen kvůli tlaku na výraznější zvyšování výdělků, ale i kvůli požadavku na zkrácení pracovní doby či na změny pracovních podmínek s nástupem robotů a s digitalizací. Dufek zas zmínil ekonomický cyklus a příští hospodářskou krizi, kdy budou odbory chránit své členy před případným propouštěním.