Radová absolvovala v roce 1992 Fakultu aplikovaných věd ZČU, obor technická kybernetika. Tam pokračovala i v doktorském studiu a následně v roce 2005 habilitovala. Fakultě zůstala věrná celý svůj profesní život. Působí na katedře kybernetiky a ve výzkumném centru NTIS. Ve své vědecké práci se zaměřuje na umělou inteligenci, řečové technologie, zpracování a rozpoznávání mluvené řeči. Absolvovala stáže v USA a Maďarsku, je členkou řady odborných společností a komisí. V letech 2009 až 2014 byla v předsednictvu Rady vysokých škol, je dlouholetou členkou a bývalou předsedkyní fakultního i univerzitního akademického senátu.

Fakulta byla založena v roce 1990, ještě jako součást Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. V roce 1991 byla jednou ze zakládajících fakult ZČU. Studuje tam zhruba 1100 studentů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia. Součástí fakulty je evropské centrum excelence NTIS, které se zaměřuje na výzkum v oblasti kybernetiky, informatiky, mechaniky, matematiky a fyziky.