Dolní komora v souladu s přáním vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) nevyhověla snahám těch poslanců, kteří chtěli mimo jiné rozšířit formy financování výzkumu například o návratnou finanční výpomoc nebo vytvoření fondu pro financování výzkumu ze soukromých peněz. Poslanci schválili jen zpřesnění některých ustanovení zákona a zjednodušení administrativy například při ověřování žadatele o podporu.

Sněmovna také umožnila, aby poskytnutí podpory na výzkumné projekty nebylo omezeno jen na kalendářní rok. Poslanec TOP 09 František Vácha byl úspěšný se snahou obnovit veřejné soutěže v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Poslanci ANO v čele s Ivanem Pilným prosadili úpravu podmínky zveřejňování podmínek soutěže ve výzkumu a vývoji.

Dostatek hlasů naopak nezískal jejich další návrh, který měl umožnit poskytování účelové podpory též na studii proveditelnosti výzkumu. Předseda lidoveckých poslanců Jiří Mihola neprosadil, aby nevratné dotace na podporu výzkumu byly rozšířeny o nejen o návratnou finanční výpomoc, ale i o dotace s podmíněnou návratností, které by se mohly státu vrátit například ve formě podílů z licenčních poplatků nebo z čistých příjmů aplikovaného projektu.

Poslanci novelou upravili proplácení cestovních náhrad členů Grantové a Technologické agentury. Odmítli ale jim ale umožnit úpravy jejich kompetencí formou doplnění jejich statutů.

Bělobrádek poslancům znovu připomněl, že komplexnější změny včetně nového ministerstva pro vědu by měl přinést až nový zákon, který jeho úřad chystá. Jeho věcný záměr byl podle vicepremiéra už postoupen Legislativní radě vlády. Konečná verze této předlohy bude se zákonodárci předjednána, slíbil Bělobrádek.