"Kromě odhalení památníku, kterého se zúčastnily asi tři stovky lidí a zástupci ambasád, se dnes odpoledne konal koncert v děkanském kostele a na Velkém náměstí se uskutečnilo Setkání spojenců po 70 letech se symbolickým přípitkem," řekla ČTK hlavní organizátorka oslav Edita Kučerová z odboru školství a kultury města.

V Písku byla městská posádka wehrmachtu v květnu 1945 ochotná kapitulovat. Proto zástupci městského a okresního Revolučního výboru požádali o pomoc velitelství americké armády ve Strakonicích, která byla nejbližší spojeneckou armádou v blízkosti města, jež mohla převzít kapitulaci. "Američané žádosti vyhověli a Písek byl 6. května 1945 osvobozen," uvedla Kučerová. Městská posádka kapitulovala a byla odsunuta mimo město.

Následujícího dne byly do města přesunuty další americké jednotky s obrněnou technikou, která se rozmístila ve městě a v blízkém okolí. Zároveň byl v Písku očekáván i příchod sovětských jednotek, které se ve svém plánovaném postupu neočekávaně zdržely při bojích v ostravské a brněnské oblasti. Spojenecká vojska se setkala až 10. května 1945 odpoledne v místech, kde byl vystavěn nový památník. Asi po týdnu americké vedení přesunulo své jednotky z města za demarkační linii a předalo své dočasné kompetence sovětskému velení. Více se zájemci dočtou v brožuře Osvobození Písku od Richarda Prause, která byla u příležitosti výročí vydána.

Památník tvoří kamenná opěrná zídka z lomového kamene s centrální stěnou osazenou pamětní a informačními deskami. Celek je doplněn třemi lavičkami.

Buddies of the 4th Armored Division Písek je dobrovolným sdružením nadšenců, kteří se zabývají osvobozováním jižních Čech americkou armádou. Po roce 1989 iniciovali postavení památníku americké 4. obrněné divizi a pamětních desek na Zátavském a Podolském mostě.