Účinnost PSP pozastavilo kvůli několika výhradám právě MMR. Tomu vadilo například, že předpisy nebyly dány na vědomí Evropské komisi.

Praha se proto rozhodla, že je novelizuje, a to dvojím způsobem - technickou a věcnou novelou. Jenže ani to se ministerstvu nelíbí. "Z hlediska právní jistoty a nabytých práv subjektů dotčených vzniklou situací... se nejeví jako vhodné řešit situaci dvojí novelizací pražských stavebních předpisů," píše se v dopise MMR. Podle ministerstva je nežádoucí, aby se neustále střídalo právní prostředí.

Pražští radní dnes k dopisu nepřijali jednoznačné stanovisko a vzali jej pouze takzvaně na vědomí. Stejně tak přijali připomínky městských částí, které radnice zasílaly k části technické novely. Připomínky nyní vyhodnotí úředníci a buď je zapracují do novelizace, nebo je zamítnou.

Postup vedení města kritizuje opozice. Podle bývalého primátora Bohuslava Svobody (ODS) bude muset město vypracovat zcela nové předpisy. "Je zřejmé, že pokračuje další taškařice hlavního města se stavebními předpisy. Žádná technická novelizace nebude a město, tak bude muset vypracovat zcela nový dokument," uvedl Svoboda, který zkritizoval i schválené a pozastavené znění předpisů.

V rámci novelizace chce vedení města nahradit pasáže, které ministerstvo kritizovalo, odkazy na všeobecně platné předpisy. V rámci věcné novely pak chce upravit a rozšířit některé části dokumentu, v nichž například posílí ochranu zeleně nebo zpřísní regulaci reklamy.

Stavební předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, schválila v létě minulá rada města pod vedením tehdejšího primátora Tomáše Hudečka. Ještě předtím, než v říjnu vešly v platnost, vzbudily bouřlivou debatu. Billboardová lobby kvůli nim vyvolala silnou mediální kampaň. Nesouhlasila totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášejí. Ministerstvo následně přišlo s připomínkami a vyžádalo si od Prahy úpravu předpisů.