Jednotlivci i týmy si mohou vybrat ze čtyř programů. První je zaměřen na podporu rané fáze podnikání, tedy od nápadu k byznys plánu v průběhu tří až pěti měsíců. Další program se bude věnovat začátku vlastního podnikání a získávání investic pro jeho další rozvoj. Třetí program navazuje na tři roky trvající spolupráci VŠE s komerčním sektorem. Firmy v něm budou nabízet reálné projekty, které potřebují vyřešit, ale nemají na ně kapacitu. Poslední program je zaměřen na vzdělávání.

Studenti VŠE mohou v rámci svých podnikatelských projektů zpracovávat také své bakalářské, magisterské nebo doktorské práce. Členy týmu mohou být i lidé, kteří nemají s univerzitou nic společného. "Platí, že alespoň jeden člen týmu musí být student, zaměstnanec nebo absolvent VŠE. Ale jinak to mohou být i studenti jiných univerzit nebo externisté," řekl Novotný.

Předpokládá, že by se mohla rozvinout spolupráce například s Českým vysokým učením technickým v Praze. Jeho studenti jsou vynikající technici, ale s přerodem svých nápadů v úspěšné podnikání prý někdy mají problémy.

Novotného překvapilo spektrum přihlášených projektů. "Mysleli jsme si, že budou projekty hodně z informatiky. Z těch čtyřiceti je ale čistě informatických jen deset, zbytek je orientovaný na sektor služeb," poznamenal.

VŠE, která je největší ekonomickou univerzitou v Česku, nebude do projektů vstupovat majetkově. Škole připadnou zhruba tři až čtyři procenta z první investice, pokud ji zprostředkuje xPORT. Týmy nebudou platit žádné poplatky, ale každý bude mít virtuální peněženku s kreditem. Z té se budou hradit veškeré náklady jako nájem nebo zapůjčení zařízení. "Chceme, aby studenti hned od začátku věděli, kolik podnikání stojí a kolik budou potřebovat vydělat po odchodu z akcelerátoru," dodal Novotný.