"Základní myšlenkou této jednorázové akce je dát piánům další život," uvedl Kobza. "Je to dárek lidem a zároveň výzva, abychom toto město brali jako naše město," doplnil.

Za klavír zasedne bývalý člen kapely Charlie Straitght Michal Šupák. Ponton bude ozdobený perským kobercem a zespodu bude osvětlený. Na vedlejším pontonu zatančí tři tanečnice. Vstup na nezvyklou akci bude zdarma. Začátek je naplánován na 19:00.