Své označení dům získal po majiteli, který ho zakoupil v roce 1613. Nárožní dům vzniklý z dílu původní Beglovy usedlosti definuje hlavní urbanistický prostor čtvrti - Tiché náměstí s Přední synagogou. Židovská čtvrť s více než 120 domy měla dosud 27 kulturních památek. Za památky byly prohlášeny jednotlivé domy nebo areály.

Na celé Vysočině je podle informací NPÚ 2975 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, tři městské a tři vesnické památkové rezervace, 22 městských a pět vesnických památkových zón a tři památky UNESCO. Kromě třebíčských židovských památek a baziliky sv. Prokopa jde také o poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a historické jádro Telče na Jihlavsku.