Merta patří k hlavním představitelům takzvané nové malby 80. let. Jako náměty svých obrazů, kreseb a objektů si často vybírá předměty a reálie na okraji pozornosti lidí, pro něj osobně jsou však důležité.

Často ve svých dílech navazuje na konkrétní příběhy a osobní prožitky, podle kurátorů je tak možné chápat Mertovy práce jako svébytné deníkové záznamy, vzpomínky na osoby, věci a místa. I proto dostala výstava název Návrat. Dalším důvodem je to, že Merta už ve stejném prostoru jednou vystavoval.

Merta se také průběžně vrací k tematickým okruhům a motivům, které zpracovává různými způsoby. Výjimkou není ani nová výstava ve Fait Gallery, kde je zastoupen například cyklus Liberec věnovaný místům spjatým s autorovým dětstvím.

Ve Fait Gallery zároveň začínají také další, menší výstavy. Radek Brousil a Peter Puklus se v expozici nazvané Stupid zaměřují na obrazy mužství v současném světě. Výstava Přítelkyně Luny představuje dílo Tanii Nikuliny, mladé umělkyně původem z Irkutsku, která studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.