Originál Aniho papyru má přibližné rozměry 23,4 na 0,375 metru. "Vystavená kopie má pro větší čitelnost délku 31 metrů. Výstava je jedinečnou příležitostí prohlédnout si papyrus celý, tedy s původním kompletním obsahem, což není možné ani v Britském muzeu," řekla Šromová. Uvedla, že Aniho papyrus vznikl v období vlády 19. dynastie a byl pojmenován po nepříliš známém egyptském hodnostáři jménem Ani. Jde pravděpodobně o nejzachovalejší exemplář knihy mrtvých a popisuje cestu, kterou duše prochází po smrti těla.

V roce 1888 ho v oblasti někdejšího Vesetu (Théby) zakoupil egyptolog Ernest Alfred Wallis Budge pro Britské muzeum v Londýně, kde je dosud papyrus uložen. Papyrové svitky týkající se cesty duše po smrti bývaly často umístěny v sarkofágu vedle mumie nebo byly součástí obinadel, do nichž bylo tělo zabaleno. To je i jeden z důvodů, proč jsou tyto svitky nazývány knihami mrtvých. Byly psány pomocí hieroglyfů a některé exempláře doplňovaly barevné ilustrace posmrtného života.