V minulých letech si někteří tuzemští kasteláni stěžovali na nízké platy, většinou se do médií jejich stesky dostaly v létě, kdy nejoblíbenější památky zažívají nápor turistů a vzhledem k roční době i zájem médií. "Platy jsou dány příslušnou mzdovou tabulkou a zejména v posledních letech došlo k jejich významnějšímu navýšení. V rámci NPÚ nelze určitě hovořit o tom, že by kasteláni byli špatně placeni," upozorňuje mluvčí. V platu kastelána se odráží význam objektu, který spravuje, náročnost této správy a míra odpovědnosti, kterou musí v konkrétním případě nést.

Kasteláni jsou zařazeni do 10. do 13. platové třídy, k tomu se připočítává příplatek za vedení podle počtu řízených lidí nebo celoroční odměna, která se odvíjí i od dosažených zvýšených výnosů v daném roce. Zmíněnou desátou třídu má pouze osm kastelánů - týká se to hlavně hradních zřícenin a památek zatím nezpřístupněných veřejnosti. Ti mají průměrný plat pohybuje kolem 28.000 korun měsíčně.

Svého správce má každá ze stovek památek spravovaných NPÚ, ne vždy je to podle Cieslara kastelán. Například u takzvaného souhradí Točník a Žebrák je správce jeden a podobných příkladů je několik. Kromě hradů a zámků spravuje ústav také klášterní areály, zahrady, soubory lidových staveb či technické památky.

Na většině památek jejich správce také dlouhodobě pobývá, NPÚ nemá sezonní kastelány. Na dvou třetinách památek ve správě NPÚ jsou kastelánské byty. Správa památek je podle ústavu náročná celoroční činnost, která v sobě snoubí péči o svěřený majetek, údržbu památky, zajištění návštěvnického provozu, organizování a koordinování kulturních aktivit i běžného provozu. "Představa, že v době mimo hlavní sezonu je památka uložena k zimnímu spánku, je zcela lichá. Právě v tomto období probíhá údržba, příprava exponátů, vědecké výzkumy nebo dokumentace," vysvětluje mluvčí. Na Konopišti třeba v tomto období musejí opětovně konzervovat vystavenou zbroj a historické zbraně.

Kasteláni jsou v řídící hierarchii NPÚ postaveni poměrně vysoko a tomu odpovídá i forma jejich zaměstnaneckého poměru. Správci památkových objektů jsou jmenováni na dobu neurčitou. Na výši jejich platů má vliv návštěvnost a výnosy dané památky; celkově památkám ve správě NPÚ oba tyto ukazatele několik let po sobě rostou. Loni je do konce září vidělo 5,167 milionu návštěvníků. Pětimilionová hranice tak byla za dobu od ledna do září překročena podruhé za sebou. Údaje za celý loňský rok NPÚ plánuje zveřejnit v nejbližších týdnech. Za celý rok 2016 stovku státních památek navštívil rekordní počet 5,6 milionu lidí.