"Barokní obraz z konce 18. století, na němž je zachycena podobizna zemského hejtmana Těšínského knížectví Jiřího Fridricha Beese z Chrostiny (1750-1819), se po šestiměsíční péči restaurátorů opět skví v původních barvách," uvedla. O obnovu olejomalby se zasloužil restaurátor Jan Bittner. Vzácný obraz sejmul z původního nevhodného rámu, postupně vyrovnal a vytmelil. "Odborně byly sejmuty druhotné přemalby. Po opatření ochranným lakem s příměsí včelího vosku pak restaurátor obraz vsadil do restaurovaného rámu opatřeného zlacením," uvedla Lupková.

Obraz náleží do sbírek Muzea Těšínska, původně tvořil součást rodové galerie vystavené na zámku v Hnojníku. Jiří Fridrich Bees svobodný pán z Chrostiny náležel k nejvlivnějším lidem Těšínského knížectví přelomu 18. a 19. století. Výrazným způsobem se angažoval ve stavovských a dvorských úřadech, mimo jiné byl od roku 1784 radou knížecího zemského práva v Těšíně, později viceprezidentem a prezidentem této instituce a na samotném sklonku života dokonce zemským hejtmanem.

"Kromě toho se mu podařilo značně rozšířit rodové državy, mezi něž patřil Hnojník, Rakovec (dnes součást Smilovic) a Nebory. K nim připojil Dolní Líštnou, Lyžbice, Konskou a v roce 1792 i Darkov, Louky a Ráj (dnes součást Karviné). Tamní zámek, po němž dnes není ani památky, neboť byl zbourán v roce 1980, nechal přestavět v barokním duchu," uvedl historik Muzea Těšínska Radim Jež.