Mezi 31 básníky, jejichž snímky rukou vznikly v letech 1993 až 2015, jsou Egon Bondy, Ivan Diviš, Jiřina Hauková, Bohumila Grögerová, Josef Hiršal, Jiří Kolář, Andrej Stankovič, Ivan M. Jirous či Josef Topol, z mladších Petr Borkovec, Miloš Doležal, Petr Hruška, Jáchym Topol nebo Petr Placák. "Ve vývoji české lyriky 20. století rozhodně netvoří žádný homogenní poetický proud, ale snad mají společné původní postavení mimo pomyslné literární centrum své doby," píše v doslovu knihy Michael Špirit.

Někteří byli posléze vyznamenáni uznávanými literárními cenami, jiným se taková ocenění vyhýbají. "Možná by si mnozí neměli navzájem vůbec co říci, ale rozhodně neodmítli přítomnost ve společnosti, kterou dal dohromady právě Karlík, a akceptovali autorovo zadání, jež není prosto komiky: natáhnout prsty a položit ruce na stůl."

Špirit připomíná, že Karlíkova výtvarná i redaktorská práce je vedena především zájmem jeho samého - zajímá ho periferie, městská i umělecká, výtvarná, hudební i literární. Na fotografiích, jež pořídil Robert Portel, nedefilují tváře spisovatelů, nýbrž jejich horní končetiny. Nedrží v prstech pero ani nejsou připraveny nad klávesnicí, ale s napřaženými předloktími a prsty většinou roztaženými do šířky jsou shora nasnímány na jedné fotografii s dlaněmi, na druhé s hřbety obrácenými vzhůru.

Místo jejich básnického textu vnímá divák souměrnost i deformace rukou, které psaly básně. Z fotografií vystupuje napětí nebo klid čišící z usilovně napínaných či přirozeně napjatých prstů, jež byly bezprostředním spojením mezi myšlenkou, inspirací, psacím náčiním a papírem, píše se v doslovu knihy.