"Máme na mysli časový úsek nicoty mezi koncem a začátkem, které nevnímáme jako dva rozdílné stavy, ale dva rozdílné aspekty téhož stavu," uvádějí k inscenaci její tvůrci. "Chceme toto téma přiblížit na situaci, kdy se člověk vědomě rozhodne ve svém životě ke změně tím, že u sebe přestane tolerovat návyky, které si vybudoval v minulosti, a ukončí je. Vstupuje tak do nové individuality, v níž nezná svůj nový směr, protože nastává změna, a do určité míry vzniká nová osobnost," vysvětlují svá tvůrčí východiska.

Taneční vystoupení Jany Vrány doplňuje živá hip hopová hudba v podání DJ Aloyze a světelná projekce VJ Tomáše Vavříčka. Obě složky, hudba i projekce, reagují na pohyb tanečnice, a celek je tak živou interaktivní instalací.

V první části performance je na scéně její protagonistka v oděvu odkazujícím k tradičním kulturám a tančí s dřevěným křížem, v přední části scény visí velké bílé vejce. Úvodní část končí rozbitím vejce na drobné kousky - symbolizuje tak změnu a zrod čehosi nového. Performerka v druhé části má jednodušší, možná modernější, černý kostým a pohybuje se na jevišti, kde se jí pod nohama rychle proměňují liniové geometrické obrazce, jež ona mění svým pohybem. Také hudba dokresluje dynamičtější projev a změnu, jíž protagonistka večera prošla.

Jana Vrána absolvovala Duncan centre v roce 2008. Už během studia byla oceněna na mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a poté absolvovala stáž na Institut del Theatre v Barceloně. Důraz klade na vlastní tvorbu (Electra 2012, Sfinga 2011, Magnet 2009, Včely 2006, Katarze 2004), v níž zkoumá různé podoby tanečního projevu a zážitky každodenní tělesnosti.

Aktuálně se podílí na novocirkusovém projektu Loser(s), spolupracuje s raperem a výtvarníkem Vladimírem 518 na projektu Spam, je autorkou pohybové složky projektu Cinema Royal. Sólově vystupuje v Národním divadle v několika inscenacích operních i činoherních.