Pětatřicetiletý divadelník Špinar se stal loni v září kmenovým režisérem české první scény. Ve výběrovém řízení zvítězil koncem roku nad dalšími kandidáty - dramatikem a režisérem Davidem Drábkem z královéhradeckého Klicperova divadla a režisérem Ivanem Krejčím z ostravské Arény.

Svou koncepci Špinar založil na stálých režisérech, což má podle něj sjednotit dramaturgické směřování. Kmenovým režisérem se má stát dosavadní umělecký šéf ostravského Divadla Petra Bezruče Štěpán Pácl, který má podobný pohled na divadlo i práci s hercem. Novou šéfdramaturgyní bude Marta Ljubková, která už v Národním divadle pracuje, a dramaturgyní Ilona Smejkalová.

"Doufám, že soubor bude ke změnám otevřený," podotkl Špinar, který chce činohru posílit o mladé herce, naopak rozloučit se s těmi v důchodovém věku a zvát je ke stálému hostování. Chtěl by, aby divák do hlediště přicházel za zážitkem. Soubor je podle něj roztříštěný, spousta hostujících režisérů neprospívá dramaturgii ani jednotnému rukopisu.

Daniela Špinara doporučila Janu Burianovi ke jmenování komise, ve které zasedli vedle členů Garanční rady ND (senátor Jiří Šesták, ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša, ředitelka Dejvického divadla Eva Kejkrtová Měřičková, dramatik Milan Uhde a rektor Akademie múzických umění Jan Hančil) i režiséři Hana Burešová, Miroslav Krobot a herečka Eva Salzmannová.

"Dveře máte ke mně kdykoli otevřené," řekl dnes Burian Špinarovi při uvedení do funkce na pravidelné schůzce hereckého souboru ve zkušebně Stavovského divadla.

Špinar uvedl koncem roku ve Stavovském divadle premiéru Othella. Předloni to byly hry Ze života hmyzu a Být či nebýt. Ceněn byl za komorní inscenaci v Divadle Kolowrat Anglická milenka. Kmenovým režisérem činohry je od září 2014. Vystudoval herectví činoherního divadla na DAMU (1998-2004) a pokračoval studiem režie na téže škole (2003-2008). Dvě sezony byl režisérem Divadla na Vinohradech, kde za Büchnerova Vojcka (2009) obdržel cenu Alfréda Radoka a Cenu Josefa Balvína. Spolupracoval s mnoha scénami, kde vytvořil tři desítky titulů. Za nejlepší inscenaci současného textu (Můj romantický příběh, Divadlo Petra Bezruče Ostrava) získal loni Cenu Marka Ravenhilla.