Označení Evropské dědictví (European Heritage Label) je součástí nového programu EU pro kulturu Kreativní Evropa. Vzniklo v roce 2006 jako mezivládní aktivita, do které se zapojilo 17 zemí včetně České republiky. Evropské dědictví se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou například seznam světového dědictví UNESCO, úmluvy UNESCO o nehmotném kulturním dědictví nebo "evropské kulturní trasy" Rady Evropy.

Má ukazovat na pamětihodnosti svázané s konkrétním místem, které sehrály určující úlohu v dějinách Evropy nebo při evropské integraci a symbolická hodnota daného místa bude vyšším kritériem než jeho estetická či architektonická kvalita.

Značka vstoupila v platnost v roce 2011. Loňský a předloňský rok byly přechodným obdobím, od roku 2015 má projekt fungovat naplno. V roce 2013 mohly členské státy, které se neúčastnily mezivládní iniciativy z roku 2006, předběžně vybrat až čtyři kandidátské pamětihodnosti. Loni mohly přihlášky podávat země, jejichž památky již označení mají, tedy i Česká republika. Organizátoři uvádějí, že je nutné znovu uznat již označené památky - proto by měly být znovu nominovány.

V Česku značku v minulosti dostaly zámek Kynžvart, Baťův Zlín, Vítkovické železárny v Ostravě - Dolní oblast Vítkovic a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké.

Od letošního roku bude moci každá země jednou za dva roky nominovat dvě památky. Evropská komise rozhodne o vítězi na základě doporučení třináctičlenného panelu odborníků. Místa, která mohou na označení kandidovat, jsou památky architektonické, přírodní, archeologické a industriální, kulturní krajina, památná místa nebo movité kulturní památky a nehmotné kulturní dědictví spojené s konkrétním místem. Podrobnosti o přihláškách najdou zájemci na webu ministerstva kultury.