"Až mi přeběhl mráz po zádech, když jsem si uvědomil, nakolik je text přenositelný, jak přesně popisuje tu zvláštní dobu chaosu, ve které dnes žijeme," uvedl Novotný. Podle něj autor píše jako válečný reportér ze Sýrie, kde zoufalí lidé žijí zoufalé životy. Na tragickou situaci však nahlíží až mrazivě vtipným pohledem.

Děj hry začíná během blíže neurčeného válečného konfliktu. Natela, vdova po mrtvém guvernérovi, utíká z města a ve válečné vřavě ztratí svého malého syna Micheila. Ujme se ho služka Gruša, která s ním uprchne a stane se načas jeho opravdovou matkou, než se o něj po několika letech přihlásí ta skutečná. Rozhodovat o osudu Micheila má soudce Azdak, ženy se o dítě přetahují v křídovém kruhu nakresleném na zemi. Podobný příběh o dvou ženách, které vedou spor o dítě, se objevil už ve Starém zákoně ve verdiktu krále Šalamouna.

Divadlo v novém nastudování opustilo původní rámec hry a soustředilo se na dva paralelní příběhy, život uneseného a zachráněného dítěte a osud vyděděnce Azdaka, který se stane svérázným soudcem. Zachována zůstala legenda o odvaze, lásce a spravedlnosti uprostřed dějinných proměn.

V hlavních rolích vystupují studentka Pražské konzervatoře Veronika Macková a jedna z opor pardubického divadla Ladislav Špiner. Ve velké roli se představí také nová členka souboru Jana Ondrušková, která do Pardubic přešla z Těšínského divadla. Na scéně se celkem objeví dvacítka herců včetně dětských rolí.