Emanuel Krescenc Liška, malíř druhé poloviny 19. století, byl současníkem takzvané generace Národního divadla. "Ovšem jeho tvorba se od jeho známějších vrstevníků odlišuje v několika směrech. Byl melancholičtějšího a lyričtějšího založení a byl specialistou na výjevy noční, výjevy ozářené chladným měsíčním světlem," uvedla Reitspiesová.

Plátno zobrazující biblický příběh vyhnání otrokyně Hagar a jejího syna Izmaela na poušť, vzniklo za Liškových studií na mnichovské akademii. Obraz je tak podle Reitspiesové zároveň upoutávkou na velkolepou výstavu, která se bude v Západočeské galerii konat příští rok. "Chystáme velký projekt Mnichov - zářící metropole umění. Toto dílo bude určitě na výstavě zahrnuto, protože malíř Liška se jím zařadil do řady českých umělců, kteří byli v Mnichově pod vlivem tamního velkého guru té generace Gabriela von Maxe," uvedla.

Galerie vystavila obraz, zachycující okamžik beznaděje a bezvýchodnou situaci matky se synem, jako srpnovou součást cyklu Jedno dílo/Jeden svět. Při krátkých, často jednodenních, výstavách zajímavých děl ze svých sbírek tak galerie reaguje na skutečnost, že dosud nemá prostory pro stálou expozici. "Toto dílo by si určitě zasloužilo být ve stálé expozici Západočeské galerie, pokud jednoho dne se galerie dočká budovy, kde by tato stálá expozice mohla být," dodala Reitspiesová.