"Prostřednictvím panelové výstavy chceme Pražany i turisty informovat o výsledku průzkumu a o další etapě, která bude následovat," uvedla kurátorka. Lidé mohou na panelech vidět velkoformátové fotografie opatřené popisky a textem, který mapuje historii i současný stav díla. "Bývá překvapením, že je vnitřek pomníku dutý. Mnozí netuší, jak mohutné podzemní prostory skrývá," řekla kurátorka.

Restaurátoři už vyměnili spojovací materiál, který drží jednotlivé díly pohromadě. V další fázi oprav se zaměří na konzervaci bronzového pláště a vyčištění kamene a obnovu spár. K práci budou potřebovat mobilní lešení, které pomník zčásti překryje.

Pomník od Ladislava Šalouna, který byl odhalen v roce 1915, prochází významnější opravou poprvé po sto letech. Socha znázorňuje Jana Husa stojícího uprostřed skupiny postav, mezi nimiž jsou husité a pobělohorští emigranti. Bronzový povrch je po letech mechanicky poškozen, zasáhly ho i střely a na konci druhé světové války střepiny z vybuchlé pumy. Oprava bude dokončena příští rok v létě, tedy k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.