"Připravovaný portál bychom mohli nazvat filmovým přehledem pro 21. století," řekl Bregant ČTK. V on-line prostředí se stále vyvíjet, redakce ho bude průběžně aktualizovat. Součástí portálu časem bude videopůjčovna nabízející za poplatek on-line sledování snímků.

Podle vedoucího redaktora periodika Tomáše Bartoška už elektronická verze umožnila prodloužit uzávěrku měsíčníku a aktuálně měnit rozsah podle dostupného materiálu. "Přesto nemohla dostát požadavku aktuálnosti a obsáhnout celou šíři kinodistribuce, která se radikálně proměnila," vysvětlil Bregant. Klasický filmový pás, jak při natáčení, tak při uvádění do kin, prakticky zanikl.

Filmový přehled byl zaměřen na náročnější diváky, kteří si chtějí podrobné informace o uváděných filmech archivovat. Obsahoval nejúplnější informace o filmech v české distribuci, jejich obsah, obsah vydávaných DVD, profily režisérů, herců a dalších tvůrců. Otiskoval informace o filmovém trhu, přehled premiér, festivalů, cen a další informace spjaté s kinematografií.

Právě s archivováním informací o filmech byl spojen vznik tohoto periodika. V roce 1939 tehdejší vedoucí kina Sokol v Mělníku přemluvil učitele Jana Poláka k vydávání časopisu Filmová kartotéka. Od roku 1950 časopis vycházel pod současným názvem. Přežil nacistickou okupaci, léta komunismu i ekonomické problémy po listopadu 1989. V roce 1993 měl být zrušen, tehdy ho pod ochranu vzal Národní filmový archiv.