Plzeňští celníci pravidelně spolupracují na základě mezinárodní smlouvy s celníky z bavorských měst Regensburg a Landshut. "Při společných hlídkách v příhraničí si německá a česká celní správa předávají zkušenosti jednak v oblasti trendů nelegálních aktivit, ale i v oblasti pracovních postupů, kynologie, a nemalým prvkem je i postupné překonávání jazykových bariér," uvedla mluvčí.

Dobrý ohlas mají podle ní společné kontrolní akce i u česky mluvících cestujících, kteří díky českým celníkům vítají lepší komunikaci při kontrole v Německu.