Podle předsedy senátu Karla Podolky nemohl soud s ohledem na nedostatky v prvoinstančním rozsudku rozhodnout jinak. Jeho odůvodnění podle něj celou dobu argumentuje, že nedošlo k zásahu do Rittigových osobnostních práv, aby v závěru naprosto obrátilo a zásah konstatovalo. "To je tak fatální a naprosto zásadní rozpor, že odvolací soud nemá jinou možnost, že takto koncipované rozhodnutí prvoinstančního soudu zrušit, protože je prostě nepřezkoumatelné," uvedl soudce.

Vrchní soud naopak potvrdil rozhodnutí, které se týká někdejšího šéfredaktora Blesku Pavla Šafra. Ve svém komentáři s názvem "Panenský byznys" napsal: "Tak takhle si své miliony zařídil pan Ivo Rittig. Můžete pohledět na jeho dobrou a ušlechtilou tvář a obdivovat jeho genialitu. Panenské ostrovy, kde panuje daňový ráj, jsou požehnané místo v Karibiku, které určitě miluje nejedna velká kurva." Podle všech úrovní soudu není možné ho za to postihovat, protože zodpovědnost za články redaktorů nese jejich zaměstnavatel, tedy vydavatelství.

Rittigova žaloba se týkala několika textů z přelomu let 2011 a 2012, vydaných v návaznosti na tiskovou konferenci Nadačního fondu proti korupci, který zveřejnil informace o provázanosti Rittiga a pražského dopravního podniku. Podle lobbisty jsou informace nepravdivé a zasahují do jeho práva na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti. Ohradil se také proti použití expresivních výrazů, jako je "gauner" nebo "kmotr".

Czech News Center i Šafr v minulosti odmítli lobbistův návrh na smírné vyřešení sporu s tím, že Rittig je osobou veřejného zájmu, protože se stal "politickým" podnikatelem, který musí být na kritiku připraven. V souvislosti s předraženými jízdenkami police nedávno navrhla obžalovat 18 osob včetně Rittiga. Kauza souvisí se zakázkami na tisk jízdenek, na prodej jízdních dokladů, na projekt takzvané elektronické jízdenky a s následnou legalizací výnosů z trestné činnosti.