Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá firma Penta. Ta chce z původně továrního letiště udělat nákladem zhruba tří miliard korun letiště pro nízkonákladové aerolinie. Na stanovisko ministerstva k posouzení vlivu projektu na životní prostředí čekala několik let. Úřad nejprve vydal kladné stanovisko, později však názor změnil, a položil tak překážku pro vydání územního rozhodnutí. Společnost se proto obrátila na soud.

Pražský městský soud obdržel žalobu v prosinci, 9. ledna ji pak v neveřejném zasedání odmítl. "Žalobce se domáhal přezkoumání úkonu správního orgánu, kterým se nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují jeho práva nebo povinnosti - tedy úkonu, který není rozhodnutím, a je proto ze soudního přezkumu vyloučen," vysvětlila Puci.

Soud ve svém usnesení argumentuje mimo jiné tím, že zrušením stanoviska se právní postavení Letiště Vodochody nezměnilo. "Žalobce svůj záměr sice nyní realizovat nemůže, ale nemohl ho realizovat ani v době, kdy stanovisko dosud zrušeno nebylo, stejně jako jej nemohl realizovat předtím, než bylo původní stanovisko vůbec vydáno," konstatoval.

Rozhodnutí nabude právní moci dnem jeho doručení. Žalobce proti němu může do dvou týdnů podat takzvanou kasační stížnost, kterou se bude zabývat brněnský Nejvyšší správní soud.

Ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur dnes ČTK řekl, že kasační stížnost letiště podá pravděpodobně v pátek. Dodal, že takové rozhodnutí soudu neočekával. "Dobré je, že to proběhlo tak rychle, horší by bylo, kdyby soud dva roky rozhodoval, a pak nám vydal něco takového," uvedl. Na tom, že ministerstvo životního prostředí ohledně zrušení posudku postupovalo nezákonně, trvá.

Letiště Vodochody se na ministerstvo se svým záměrem obrátilo v únoru 2009. Úřad po čtyřletém šetření vydal kladný posudek, který obsahoval přes 120 podmínek, jež musí investor splnit. Šlo například o dostavbu přivaděče na dálnici D8 nebo omezení pro noční lety. Kvůli stížnostem starostů okolních obcí, kteří podali 40 podnětů, ale úřad začal své stanovisko znovu loni na jaře znovu prověřovat a v červnu jej zrušil s tím, že obsahoval procesní chyby v oblasti vodního hospodářství a nesprávné navýšení hlukových limitů o takzvanou korekci.

Letiště kritizuje to, že v přezkumném řízení s ním ministerstvo vůbec nejednalo a že o zrušení stanoviska rozhodla namísto příslušného odboru náměstkyně Berenika Peštová. Poukázalo také na to, že rozhodnutí o zrušení přišlo v porovnání s předchozím čtyřletým šetřením v překvapivě krátké době. V žalobě, kterou má ČTK k dispozici, tento proces nazvalo "utajeným, kabinetním projednáním za účasti pouze vybraných stěžovatelů".

Podle dřívějšího vyjádření představitelů letiště zrušení stanoviska znamená pozastavení výstavby až o několik let a škodu v hodnotě minimálně desítek milionů korun.