"Činnost Nadačního fondu nesměřuje proti předem určeným konkrétním osobám, ale zajímáme se o případy korupce v České republice, ať je podezřelým z korupčního jednání kdokoliv," uvedl jeden ze zakladatelů fondu Jan Kraus.

MSB Legal stavěla svoji argumentaci na tom, že činnost fondu nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle. Fond si podle ní účelově vybírá kauzy, které jsou v jeho zájmu mediálně prezentovat, a zaměřuje se přitom na okruh klientů MSB Legal. Informace z tiskových konferencí fondu v letech 2011 a 2012 podle advokátní kanceláře vyzněla tak, že MSB Legal napomáhá realizovat či profituje z trestné činnosti.

Z 28 projektů fondu se advokátní kanceláře týkají dva, a to kauza pražského dopravního podniku a kauza pronájmu skladů Nemocnice Na Homolce, uvedl fond.

Nadační fond proti korupci byl zřízen k podpoře odhalování korupční činnosti ve veřejné správě. Za loňský rok podpořil celkem 11 projektů v celkové výši přes 2,3 milionu korun. Zároveň uděluje Cenu za odvahu, kterou dosud obdrželo osm oznamovatelů.