Pochybení zjistili inspektoři letos v dubnu. Podle Tomáše Augustina, ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně, neměla společnost v řádném provozním stavu filtrační systém v lakovně. "Odlučovací systém tuhých znečišťujících látek nebyl v kompletním a celistvém stavu a nebyly dodrženy pokyny výrobce zařízení. Při další kontrole v květnu jsme přišli na to, že lakování bylo prováděno bez plně funkčního odsávacího zařízení. Jde přitom o velmi významný zdroj znečišťování ovzduší a provozování lakovny v rozporu s povolením a provozním řádem je porušení jedné z nejdůležitějších povinností provozovatele," uvedl Augustin.

Za obdobné porušení zákona dostaly letos v dubnu Slovácké strojírny už jednu pokutu ve výši 200.000 korun. Generální ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld tehdy ČTK řekl, že závady ve výrobě v průmyslových podnicích čas od času vznikají. "Průběžně pracujeme na odstraňování závad. Dostali jsme pokutu, co se dá dělat. Nikdo je neplatí rád," uvedl Rosenfeld.

Slovácké strojírny utržily v loňském roce za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb téměř 1,633 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o necelých 138 milionů korun. Zisk společnosti činil 45,8 milionu korun, v roce 2016 byl 83,1 milionu Kč.