"To, že předsednictví bezprostředně navazuje na mou předchozí činnost v radě ERÚ, je bezesporu výhodou - nejen pro úřad, ale především pro spotřebitele, které máme chránit, a pro regulované subjekty, které potřebují stabilní a předvídatelné prostředí. Vím, co bych chtěl změnit, a věřím, že jasně definované priority hrály důležitou roli při mém jmenování," uvedl dnes Košťál.

ERÚ by podle něj například, pokud k tomu bude vyzván příslušnými institucemi, měl přiložit ruku k dílu ohledně nutných příprav novel energetického zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele. Na velmi dobré úrovni je už nyní například spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou obchodní inspekcí v boji proti nekalým praktikám na energetickém trhu, podotkl Košťál.

Nový předseda rady ERÚ se chce zasadit také o to, aby se úřadu do budoucna dařilo udržet schopné pracovníky před odchodem například do soukromého sektoru. "S fungováním úřadu souvisí i důvěryhodnější vedení rady ERÚ a zefektivnění struktury organizace úřadu s využitím stávajících vnitřních rezerv," uvedl Košťál. Dodal, že jde například o to, aby nedocházelo k duplicitnímu úkolování zaměstnanců.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

Člena rady jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Dosavadního předsedu rady Vladimíra Outratu jmenoval loni kabinet členem rady na čtyři roky. Radu dále tvoří Vladimír Vlk, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Košťál. Vlk byl loni do rady jmenován na pět let, Krejcar na tři roky, Pokorný na dva roky a Košťál na rok. Příští rok se tak bude rozhodovat o obsazení místa v radě, které nyní patří Pokornému. Vláda v úterý také rozhodla, že Outrata bude dále pokračovat jako řadový člen rady.

Ředitel asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ Jan Fousek dnes ČTK řekl, že zvolení Košťála předsedou rady ERÚ je pro trh spíše překvapením. "Vítáme jeho konstruktivní přístup k moderní energetice a celkovou otevřenost k diskusi, kterou projevil během jeho působení v radě v uplynulém roce. Zároveň nás však mrzí odvolání Vladimíra Outraty, kterého jsem si také velmi vážil lidsky i profesně. Naslouchal rovnoměrně všem názorovým proudům," dodal Fousek.

ERÚ byl zřízen v roce 2001 jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Do jeho působnosti patří mimo jiné regulace cen, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích nebo ochrana oprávněných zájmů zákazníků.