Druhým rokem za sebou považují majitelé rodinných firem za nejvyšší prioritu udržení nebo získání kvalitních pracovníků. Podle průzkumu roste problém s výběrem kvalitních pracovníků mimo rodinu, daří se jim ale na druhé straně motivovat rodinné příslušníky pro angažmá v podniku. Na 82 procent firem přijímá zaměstnance starší 50 let, většina na jakoukoliv pozici. Celkový počet zaměstnanců nad 50 let je u rodinných firem asi pětinový. Na 44 procent podniků poskytuje zkrácené úvazky pro matky po mateřské, pouze tři procenta podniků to odmítá.

Státní podpoře se rodinné podniky nevyhýbají, zejména firmy podnikající v nerozvinutých venkovských oblastech by přivítaly snížení odvodů za zaměstnance. Uvítaly by i cílené dotační programy pro rodinné firmy nebo investiční pobídky.

Pakliže by majitelé prodávali rodinný podnik, zhruba polovina z nich by dala přednost jiné české rodinné firmě, přibližně stejný počet respondentů mezi investory nerozlišuje. Na 70 procent z nich ale cílí na předání firmy rodinnému následovníkovi, svoje další angažmá vidí nejčastěji v roli konzultanta nebo v dozorčí radě.

Celkem osm z deseti rodinných firem podporuje společensky prospěšné aktivity, nejvíce sport, charitu, spolky, aktivity mládeže nebo handicapované. Na 87 procent z nich tyto příspěvky nepublikuje na veřejnosti.

"Potvrzuje se, že rodinný byznys není jen o majetku a zisku, ale že majitelům jde ve velké míře o to, aby vytvářeli slušné podmínky pro své zaměstnance a podpořili okolí svých podniků. S rostoucím byznysem roste i jejich chuť nezištně podporovat společensky prospěšné aktivity," shrnul výsledky průzkumu prezident asociace Karel Havlíček.