Přes sliby o zjednodušení celého procesu čerpání 59 procent podnikatelů považuje složitost žádostí za hlavní překážku. Na 56 procent dotazovaných uvádí jako další problém parametry, které musí firma pro získání dotace splnit. Patří mezi ně například dokládání limitace u úspor energie podle velikosti firmy, zavazování se k navyšování počtu zaměstnanců, navyšování obratů i o pětinu ročně a dokládání cenových nabídek.

"Velký problém je stále nefunkční monitorovací systém MS 2014+, jehož vytvoření bylo svěřeno ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Systém trpí neustálými technickými komplikacemi a ztěžuje podávání žádostí o dotace," uvedl předseda unie David Šeich. Podle něho má systém například nefunkční 'help link' (technickou pomoc), rozdílnou formu dokumentů i informací, elektronický podpis velice často hlásí neočekávané chyby, ztrácejí se plné moci, špatně se ukládají povinné přílohy a dlouhodobě nedokáže vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Průzkum ukázal na to, že 72 procent podniků si navíc stěžuje na pomalost rozhodovacích procesů. "Máme potvrzeny informace, že firmy čekají od podání registrační žádosti do vydání rozhodnutí někdy i 19 měsíců," dodal Šeich. K řešení situace by podle něj přispělo vyřešení problémů systému MS2014+ mezi dodavatelskou firmou a MMR, zvýšení počtu externích hodnotitelů a zrychlení hodnocení žádostí.

Unie uvedla, že do konce září 2016 bylo v OPPI (operační program podnikání a inovací) vydáno mnoho rozhodnutí za téměř 700 miliónů Kč. Vyplaceno však bylo necelých 22 miliónů Kč. Současný stav vyvolává podle Šeicha nejistotu především u bank, které poskytují přísliby k financování projektů a po roce a půl stále neznají výsledek rozhodnutí. Tím pádem banky ztrácí zájem podniky podporovat, dodal.