Insolvenční návrh podala brněnská společnost Wetag Invest, později se k ní připojily společnost PRH Estate rovněž ze skupiny Wetag a společnost ZVVZ-Enven Engineering. Ta ale svůj návrh stáhla poté, co Vítkovice její pohledávky zaplatily. Pohledávky přihlásilo i sedm dalších věřitelů, většinou je však postupně brali zpět, když jim je Vítkovice uhradily.

Minulý týden během jednání nastala situace, že navrhovatelé hlásili nové pohledávky a Vítkovice je obratem platily. "V okamžiku vyhlášení rozhodnutí všechny v návrhu tvrzené pohledávky byly uhrazeny, čili zanikly, čili oni přestali být věřiteli. Neprokázali, že jsou skutečně věřiteli dlužníka, což je nezbytné pro to, aby bylo návrhu vyhověno," vysvětlil soudce Stošek.

Společnost Vítkovice Mechanika se specializuje na zařízení pro úpravu, přepravu a zpracování materiálů, na technologie pro povrchovou těžbu surovin a na služby v hutním, strojírenském a energetickém průmyslu. Má 630 zaměstnanců.

V úpadku v loňském roce skončily tři firmy z holdingu VMG: Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi. Všem věřitelé a soud schválili reorganizaci. Celá strojírenská skupina má přes 20 firem a okolo 5500 zaměstnanců.

Wetag je investiční skupina, která podniká v oblasti správy, nákupu a vymáhání pohledávek. Nabízí i finanční poradenství nebo právní služby. Své aktivity rozvíjí zejména na Moravě.