Výroba, dodávka a montáž veškerého dopravního značení stála 7,2 milionu Kč. "Objednávali jsme ho už loni, proběhla na to soutěž. Pokud bychom značky objednali až letos, tak by to ještě zdaleka nebylo hotové," uvedl Kuťák. Den před Vánoci schválila změnu značení policie a krajský úřad. Práce začaly začátkem ledna. ŘSD si kvůli zvýšení rychlosti nechalo už v roce 2014 vypracovat bezpečnostní audit. "Ověřil, zda vyhovují všechny technické parametry. Nejsložitější bylo křížení s dálnicí D5 na klatovském přivaděči, kde je takzvaný průplet," řekl.

Na rokycanském přivaděči, tedy státních silnicích I. třídy, je od dnešního dne vyšší rychlost povolená od mimoúrovňové křižovatky na Červený Hrádek až ke křižovatce u Ejpovic, na klatovském pak od cedule konec Plzně za mostem přes České údolí až k mimoúrovňovému křížení na Dobřany.

Do budoucna vzniknou na přivaděči zhruba po 500 metrech bezpečnostní zálivy, například pro opravy kamionů. "Ještě letos doplníme na obou přivaděčích oplocení," uvedl Kuťák.

V Plzeňském kraji už nebude takto upravován žádný další přivaděč na silnicích I. tříd. "Protože tato změna vyžaduje, aby napojení bočních komunikací bylo vždy mimoúrovňovými křižovatkami a nepřipouští, aby tam bylo úrovňové křížení," řekl Kuťák.