"V obecné rovině reforma ochranných známek posiluje předvídatelnost a tedy i právní jistotu a zvyšuje konkurenceschopnost podniků. Impulsem k ní bylo mimo jiné volání především malých a středních podniků po jasnějším, jednodušším a cenově dostupnějším systému zápisu a ochrany," uvedla mluvčí zastoupení Evropské komise v ČR Michaela Mlíčková Jelínková. V konečném důsledku podle ní reforma podpoří inovace v podnicích a lépe zabezpečí ochranné známky proti padělání.

Podle ředitelky mezinárodního odboru Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) Světlany Kopecké Česko reformu podporuje, neboť vychází vstříc přihlašovatelům i majitelům ochranných známek. "Dochází i ke snížení poplatků, což jistě uživatelé systému ocení. Z hlediska UPV je důležité i stanovení právního rámce pro spolupráci úřadů členských států s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)," uvedla Kopecká.

"Praktickou změnou bude nutnost platit přihlašovací poplatek ihned po podání. Doposud byla stanovena lhůta jeden měsíc," dodala Michaela Chytilová z patentové kanceláře Chytilová & spol.

Nově se rozšíří možnosti zápisu tzv. netradičních ochranných známek. Mimo nynější typy netradičních známek v podobě barvy nebo zvuku bude opět možné registrovat např. vůně. Podle Chytilové ale stále neexistuje přesné pravidlo a způsob, kterým se bude definovat zápis dané známky. U zvukové známky je nyní možný zápis ve formě notového zápisu či ve formě zvukové stopy.

Zásadní změnou je i plánované zrychlení procedur, které se týkají zrušení a neplatnosti ochranných známek národními úřady. Doposud měly jednotlivé státy nastaveny vlastní pravidla a postupy. Ty budou nově sjednoceny a jednotlivé státy se podřídí. Doposud byl problém zejména v případě přípustnosti důkazů porušení známky, kdy stále v jednotlivých státech panuje značná odlišnost.

Úpravou má projít i oblast chránící firmy před padělky. Nyní se za porušení práv k ochranné známce nepovažuje tzv. tranzit. To znamená, že zboží označené ochrannou známkou se může nacházet na území EU, pokud je deklarováno, že není určeno pro trh EU a jen projíždí do jiných států mimo unii. "Toto bylo v minulosti často zneužíváno a bylo na vlastníkovi známky, aby prokázal, že zboží je skutečně uvedeno na trh v EU. Díky navrženým změnám by mohl majitel ochranné známky účinně bránit dovozu tohoto zboží, a to i v případě, že zboží je pouze 'na cestě'. Ve svém důsledku by to vedlo ke snížení výskytu padělků," dodala Chytilová.

mdk mal