Mezi lety 2009 až 2013 klesl proti období předchozích pěti let počet projektů ve formě přímých zahraničních investic směřujících do Česka o 37 procent. Celkem jich tak ČR získala za posledních pět let 321, mezi roky 2004 až 2008 to bylo 512 projektů. Loni do ČR směřovalo 60 projektů, tedy o šest procent méně než v roce 2012. Navzdory tomu patří Česko spolu s Polskem mezi nejatraktivnější investiční cíle střední Evropy.

"Až třetinu projektů přitom na našem území realizují německé firmy. Není překvapením, že nejčastěji zde zahraniční investoři směřují do oblasti automobilové výroby, zejména do různých součástí dodavatelského řetězce pro velké automobilky. Naopak pokles vidíme v ICT sektoru, týká se ale nejen nás, ale i dalších zemí regionu," uvedla vedoucí partnerka EY v ČR a střední a jihovýchodní Evropě Magdalena Souček.

V důsledku vysoké provázanosti s evropskými státy, nestabilního bankovního sektoru a silné závislosti na spotřebitelských úvěrech po ekonomické krizi, klesl počet investičních projektů ve střední a východní Evropě v letech 2009 až 2013 proti předcházejícím čtyřem letům o 12 procent. Západoevropské země si ve stejném časovém úseku o 19 procent polepšily. Ještě výraznější rozdíly panují v počtu nově vytvořených pracovních míst, za nimiž investice stojí. Zde se střední a východní Evropa potýkala s 30procentním propadem, zatímco v západní Evropě činil pokles 13 procent.

"Recese odhalila slabiny hospodářských základů zemí střední a východní Evropy, jež se do značné míry opíraly o spotřebu a bankovní systémy. Mimoto v letech 2004 až 2008 zhruba tři čtvrtiny investičních projektů v regionu střední a východní Evropy byly financovány z Evropy samotné. Tím pádem, když nastala krize, počet projektů se dramaticky snížil a v roce 2009 dosáhl rekordního minima," uvedla Souček.

Polsko, kde během ekonomické krize investiční projekty zaznamenaly 22procentní pokles, předalo svou vedoucí pozici na žebříčku zahraničních investic Rusku. Co do počtu pracovních míst, která díky těmto investicím v Evropě v letech 2009 až 2013 vznikla, se posunulo až na páté místo. Uvedený výsledek je o to překvapivější, že do loňského roku bylo Polsko jediným státem EU, jehož ekonomika navzdory hospodářským potížím rostla.

"Vliv celosvětových událostí na ekonomiku neustává ani v letošním roce, přičemž hospodářské změny v zemích střední a východní Evropy jsou obzvláště patrné. Ukazuje se, že z hlediska zlepšování podnikatelských podmínek v tomto regionu jsou klíčová další regulatorní opatření a vládní iniciativy. Tyto kroky pomohou přilákat nové investory a přispět tak k dlouhodobému rozvoji oblasti," dodala Souček.

Počet přímých zahraničních investic v jednotlivých zemích:

2009-132004-08Rozdíl
Velká Británie35243206318
Francie24992656-157
Německo285113261525
Španělsko1111947164
Belgie808817-9
Polsko622802-180
Rumunsko311612-301
Maďarsko308597-289
Rusko743596147
Švýcarsko394522-128
Česká republika321512-191
Nizozemsko709472237
Švédsko323471-148
Irsko535405130
Itálie39532174
Slovensko201305-104
Dánsko225297-72
Bulharsko148287-139
Turecko418180238
Srbsko284164120

Zdroj: EY European Investment monitor 2014