"Dopravní podnik hlavního města Prahy skutečně obdržel rozhodnutí, ve kterém ÚOHS potvrdil dříve uloženou pokutu ve výši 600 tisíc korun. Rozhodnutí v současné době analyzujeme. K obsahu samotného rozhodnutí se vyjádříme po jeho detailní analýze," řekl ČTK mluvčí DPHMP Jiří Štábl.

Dopravní podnik použil jednací řízení bez uveřejnění. Pro tuto formu, kterou zákon o veřejných zakázkách umožňuje jen v ojedinělých případech, ale nebyly podle ÚOHS splněny podmínky.

Dopravní podnik se hájil tím, že řídicí systémy jsou duševním vlastnictvím společnosti Xanthus a.s., a z těchto důvodů nebylo možné zadat zakázku jiné firmě.

DPHMP ale antimonopolnímu úřadu nepředložil licenční smlouvy, které by prokazovaly existenci autorských práv společnosti Xanthus k řídicím systémům. Neprokázal také, že by zakázku nemohla udělat jiná firma.

"Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," dodal Rafaj. Podle něj nelze vyloučit, že v případě správného postupu mohl dopravní podnik obdržet nabídky od většího počtu dodavatelů. Nabídky by pak mohly být i výhodnější.