"Průmysl bude pokračovat v postupném posilování. Nasvědčují tomu zlepšující se ukazatele a stabilizace řady indikátorů i rostoucí počet mírně 'optimističtějších' firem," řekl ČTK mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Milan Mostýn. Pro zvýšení zaměstnanosti je ale podle něj třeba pokračování současného trendu a delší období kladných výsledků. Firmy neplánují nabírat pracovníky a případný mírný obrat by mohl nastat až v závěru příštího roku. Výrazný růst mezd se nečeká. Firmy odhadují nárůst průměrné hrubé mzdy kolem jednoho procenta, dodal.

Prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček očekává u malých a středních podniků mírný růst, a to zejména u firem spojených s tradiční výrobou nebo novými technologiemi. Půjde podle něj hlavně o ty podniky, které nejsou závislé na tuzemském prostředí, ale exportují. "U firem v nových technologiích a u firem svázaných s výzkumem čekám zásadní růst tržeb, u firem exportních mírný růst a u firem závislých na domácí poptávce stagnaci," poznamenal.

V obchodu předpokládá Havlíček spíše stagnaci, ve službách mírný růst. "U velkých firem bude do značené míry záviset na celosvětové nebo evropské poptávce, nelze paušalizovat a házet do jednoho pytle evropské stavebnictví a například automobilový průmysl. Zde bude do nemalé míry záležet na chování německé ekonomiky," upozornil Havlíček. Míra nezaměstnanosti by prý měla zůstat přibližně stejná a míra investic bude do značné míry závislá na chování nové vlády.

Také Hospodářská komora očekává, že výkonnost české ekonomiky by se měla po delší době zlepšovat. Naznačují to jak poměrně optimistické výsledky z druhé části roku 2013 tak oživení v ostatních zemích EU, se kterými je ČR poměrně významně propojena. "Oživení předpokládáme též na základě výsledků pravidelného průzkumu podnikatelské nálady Hospodářské komory," uvedl ředitel oddělení legislativy, informací a poradenství komory Pavel Mrázek. Podle toho zářijového se podíl firem s optimistickým očekáváním pro rok 2014 zvýšil z jarních 20,5 procenta na 35,7 procenta.

Řada firem bude muset podle Mostýna teprve postupně vstřebávat dopady devizové intervence ČNB. I přes nesporné pozitivní efekty pro řadu členů z řad převážně exportérů tu prý aktivní volání po intervencích nebylo. Kurz je jen jedním z faktorů a výsledky zahraničního obchodu a očekávání vývoje zakázek signalizovaly, že by zahraniční poptávka měla v růstu pokračovat a exportní výkonnost firem by měla být nadále pozitivním faktorem. Růst produkce a zakázek může sice díky relativně větší cenové konkurenceschopnosti exportérů nastat, ale to až zhruba v ročním horizontu od intervencí, podotkl.