Hlídka se uvedené vozidlo pokusila zastavit za pomoci modrého majáku s výstražnou zvukovou signalizací a nápisu STOP. Řidič vozidla však zrychlil a riskantní jízdou se pokusil strážníkům ujet. Směřoval do ulice Nežárecké, dále na Jakub , cyklostezkou na letiště a následně směrem na obec Děbolín.

Zde se hlídce podařilo vozidlo zastavit. Jako řidič byl zjištěn osmnáctiletý mladík, který není držitelem řidičského oprávnění. Vozidlo nebylo způsobilé k provozu na pozemní komunikaci (propadlá STK, úplně sjeté pneumatiky, rozbité čelní sklo, vytrhaná elektroinstalace, nefunkční předepsané osvětlení).

Mladík byl podroben testu na jiné návykové látky s pozitivním výsledkem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, mimo jiné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, byla celá věc na místě předána policii ČR.

Brabec Petr zástupce vrchního strážníka MP Jindřichův Hradec