Čtvrtek 30. května 2024
Svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila
Oblačno, déšť 21°C

Otcovská a mateřská: O kolik jde a proč nemají na peníze nárok všichni tatínci?

 • Autor: ula,petr gola - 
  17. 5. 2019
  06:25

  V jednom z prvních šesti týdnů od narození dítěte mají tatínci nárok na otcovskou. Jak vysoký tento příspěvek je? Při splnění zákonných podmínek mohou však tatínci pobírat i mateřskou. Kdy náleží peněžitý příspěvek v mateřství i tatínkům? Blesk Zprávy pro vás přinášejí přehled.

 • 1.Jakou podmínku je třeba splnit?

  Otcovská i mateřská jsou nemocenskými dávkami, proto je nemůže pobírat každý otec dítěte, neboť je nutné splnit podmínku pojištění. Otcovskou je možné pobírat pouze během trvání pracovního poměru, není stanovena žádná ochranná lhůta.

  Praktický příklad:

  Pan Richard je živnostník a neplatí si dobrovolné nemocenské pojištění. Pan Richard může sice zůstat s manželkou v prvních dnech po porodu a pomoci ji s péčí o dítě, ale nemá nárok na otcovskou. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na otcovskou, jestliže účast na nemocenském pojištění trvá alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

  Otcovská dovolená (ilustrační foto) Otcovská dovolená (ilustrační foto) | Profimedia

 • 2.Co je dobré vědět o otcovské?

  Nástup na otcovskou si určuje otec dítěte v období prvních šesti týdnů ode dne narození dítěte, přičemž otcovská se pobírá jeden týden a její výše závisí na dosahovaném rozhodném příjmu. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu týdenní otcovskou dle legislativy roku 2019 v závislosti na dosahované hrubé mzdě.

  Hrubá mzda (v korunách)  Týdenní otcovská (v korunách)
   24 000  3871
   28 000   4515
   32 000  5166
   36 000  5621
   40 000  6013
   60 000  7448 
   80 000   8414

 • 3.Nárok tatínka na mateřskou

  Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) pobírají v praxi většinou maminky, ale tuto nemocenskou dávku mohou pobírat i tatínci. Mimo výjimečné případy jako je například úmrtí matky mohou tatínci pobírat mateřskou nejdříve po šestinedělí, tedy od začátku 7. týdne po porodu. Základní doba pro pobírání mateřské je 28 týdnů, proto případně pobírají tatínci mateřskou 22 týdnů.

  Základní podmínkou pro nárok na mateřskou od 7. týdne je uzavření písemné dohody mezi matkou a otcem dítěte, ve které je uvedeno, že bude o dítě pečovat otec dítěte a od kterého dne a den porodu. Podpis matky může být úředně ověřen i na Okresní správě sociálního zabezpečení. Dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech musí pro nárok na mateřskou splňovat i otec dítěte a stejně tak musí být v den nástupu na mateřskou účasten na nemocenském pojištění.

  Praktický příklad:

  Pan Michal je již dva roky nezaměstnaný. I kdyby pan Michal uzavřel s manželkou písemnou dohodu, tak nemá na mateřskou nárok, neboť nesplňuje potřebnou minimální dobu pojištění a ani evidence na úřadu práce nezakládá účast na nemocenském pojištění.

  Další tipy a články najdete na portálu FinExpert.cz

  Hrubá mzda týdenní otcovská 24 000 korun 3871 korun 28 000 korun 4515 korun 32 000 korun 5166 korun 36 000 korun 5621 korun 40 000 korun 6013 korun 60 000 korun 7448 korun 80 000 korun 8414 korun

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/kdy-maji-tatinci-narok-na-otcovskou-a-materskou-1358560

  Hrubá mzda týdenní otcovská 24 000 korun 3871 korun 28 000 korun 4515 korun 32 000 korun 5166 korun 36 000 korun 5621 korun 40 000 korun 6013 korun 60 000 korun 7448 korun 80 000 korun 8414 korun

   

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/kdy-maji-tatinci-narok-na-otcovskou-a-materskou-1358560

Zobrazit celou diskusi