ONLINE CHAT
Dobrý den, pokud nemohu najít lékaře v nějakém oboru, kdo mi pomůže? Na zdravotní pojišťovně mi poskytnou pouze seznam, kde mi bylo sděleno, že pojišťovna nemá informace zda lékař nové pacienty bere a musím si vše obvolat sama. Všude mě informovali, že mě zdravotní pojišťovna daného lékaře najde. Jak mám postupovat pokud mi každý lékař odpoví, že má plno. Kdo mi zajistí přístup k lékařské péči?(Anna Kadrnožková )
Foto
Seznam zubních lékařů, kteří přijímají do své péče (registrují) nové pacienty, zveřejňuje Česká stomatologická komora na svých webových stránkách www.dent.cz. Seznam je průběžně aktualizován podle změn ohlášených zubními lékaři, členěn je podle místa a smluvní pojišťovny. Odkaz na něj má pro lepší orientaci svých klientů vyvěšený na svých stránkách i VZP (www.vzp.cz/szz), spolu s přehledem zubních pohotovostí a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují stomatochirurgickou péči. Pokud sám nemáte možnost pracovat s internetem, najdete pomoc na pobočce VZP, kde vám najdou v seznamu vhodného zubního lékaře a předají kontakt na něj. Lékař uvedený ve zmíněném seznamu by neměl odmítnout zájemce převzít do trvalé péče; v opačném případě by si klient měl vyžádat písemné vyjádření se zdůvodněním odmítnutí. Pak může pracovník VZP tohoto lékaře kontaktovat a snažit se o nalezení optimálního řešení konkrétního problému. Když z objektivních příčin skutečně není možné, aby lékař nového pacienta zaregistroval, je kompetentní pracovník VZP schopen vyhledat jiného. Někdy ale volný lékař nemusí být přímo v místě trvalého bydliště pacienta – podle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb musí být služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut. VZP dělá vše pro zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné stomatologické péče svým pojištěncům. S touto snahou souvisí jak nabízená pomoc při vyhledání zubního lékaře, tak i maximálně vstřícný přístup ke stomatologům v oblasti smluvní politiky. Zdůrazňujeme také, že poskytnutí neodkladné péče nemůže být pojištěnci odmítnuto. VZP tuto péči lékaři proplatí i za neregistrovaného pacienta a stejně tak ji proplatí v případě, že s ní lékař nemá smlouvu. Náš čas, který jsme zde měli na zodpovídání Vašich dotazů, nám již bohužel vypršel. Moc děkuji za Vaše dotazy a přeji všem hezký den.
Nedávno se hodně psalo o zrušení proplácení brýlí, ortopedických vložek, suspenzorů, paruk... Je toto zrušení již platné? (Martina )
Foto
Ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků došlo k 1.8. 2019. I přesto VZP přispívá svým klientům nad rámec zákona například až 2 000 korun na paruky, více podrobností najdete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-paruku . Pokud jde o příspěvky na brýle například pro děti, více informací je zde: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-budou-hrazeny-bryle
Je mi 70 let. Co nabízíte seniorům, aby se kvůli tomu vyplatilo měnit pojišťovnu?(Karolína Zubová)
Foto
Příspěvků pro seniory máme celou řadu. Kromě klasických příspěvků na pohyb (500 korun), na nejrůznější očkování ( https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/ockovani ) mohou čerpat také 500 korun na nákup pomůcek pro trénink paměti doporučených Českou alzheimerovskou společností. Pomůcky jsou uvedeny na webu http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/. Rovněž mohou využít až 1 000 korun na nákup zdravotnických prostředků určených diabetikům: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/zdravotni-pomucky-pro-diabetiky
Bude VZP i příští rok dávat příspěvky na sportovní kroužky dětem? Letos od vás oba naši kluci dostali po tisícovce a to už je poznat. Neradi bychom o to přišli, tak jestli můžete, přimluvte se.(Petra P.)
Foto
Příspěvky na pohyb patří k nejoblíbenějším. I když ještě přesná podoba příspěvků na příští rok není známa, troufni si říct, že s tímto příspěvkem můžete v zásadě počítat již nyní.
Na dovolené v Německu jsem měl úraz, šel jsem k lékaři, kde jsem za ošetření musel zaplatit. Proplatí mi něco pojišťovna?(Karel)
Foto
Ve vašem případě záleží na tom, zda jste byl ve zdravotnickém zařízení napojeném na veřejný systém, kde jsou náklady na zdravotní péči hrazené ze zdravotního pojištění, nebo v zařízení čistě soukromém. Pokud by šlo o zařízení napojené na veřejný systém, tak by vás po předložení klasického průkazu pojištěnce měli ošetřit za stejných podmínek jako tamní pojištěnce, což znamená, že byste platil jen spoluúčast. Poskytnutou péči by uhradila tamní zdravotní pojišťovna a přeúčtovala by ji české pojišťovně. Kdybyste průkaz neměl, musel byste si tam sice uhradit poskytnutou péči v hotovosti, ale mohl byste po návratu svoji pojišťovnu požádat na základě evropských nařízení o refundaci podle tamních tarifů. Pokud byste se nerozhodl pro refundaci podle českých cen, kterou dostanete rychleji. Pokud se jednalo o soukromé zařízení, kde si i tamní pacienti hradí péči sami, pak máte možnost v Česku požádat o refundaci v českých cenách podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle něj má pojištěnec nárok na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území ČR hrazeny ze zdravotního pojištění, a to do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území ČR.
Dobrý den, uvažuji o změně pojišťovny, proč ale mohu jen dvakrát do roka, proč si nemohu vybírat podle aktuální nabídky, když zrovna potřebuji konkrétní bonus? (Jaromír Kuliš, Ostava)
Foto
Možnost změnit pojišťovnu je daná zákonem. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze 1x za rok, avšak ve 2 termínech (na jaře nebo na podzim).
Vím, že přispíváte nastávajícím maminkám. Je možné o nějaký příspěvek požádat i po porodu? (Karolína)
Foto
Nastávajícím maminkám přispíváme až 2 000 korun a je jenom na nich, zda budou příspěvek čerpat v době těhotenství, nebo až po porodu. V druhém případě až do doby 12 měsíců po porodu můžete příspěvek čerpat na pomůcky ke kojení (absorpční prsní vložky, kontaktní kojící kloboučky, chrániče prsních bradavek, tampony do podprsenky, formovače bradavek, odsávačky mateřského mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, nádoby na uchovávání mateřského mléka) nebo na služby laktačních poradkyň. Navíc přispíváme až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování.
Dobrý den. Je možné, aby mi pojišťovna uhradila ultrazvukové vyšetření prsou, i když mi ještě není 45 let? Děkuji za odpověď.( (Kateřina, Praha) )
Foto
VZP přispívá až 300 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 30-45 let (ke dni absolvování vyšetření), které si uhradí preventivní vyšetření samy (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru – Seznam center mamografického screeningu v ČR.
Jdu na ortopedickou operaci s kyčlí. Budu mít pak nárok na křížkové lázně? (Dědek)
Foto
Ano, pokud budou indikovány lékařem, což by v tomto případě být mělo.
Co vlastně hradí pojišťovna u zubaře? Je normální, že za plombu nebo za umrtvení musím platit, i když můj zubař má smlouvu s mojí pojišťovnou?(Karel Hynek, Zlín)
Foto
Všechny plně hrazené výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění je komplexní vyšetření při registraci pojištěnce stomatologem a každoroční preventivní prohlídky. Hrazena je také běžná péče a ošetření, např. trhání zubů, injekční lokální anestezie, léčba onemocnění dásní či zánětu nervu, rentgenová vyšetření, zubní výplně (plomby) pak v rozsahu standardu. Co se týká "bílých plomb", VZP hradí dětem do 18 let fotokompozitní výplň, pokud je použita ve frontálním úseku chrupu, tj. do trojek včetně. Dospělým hradí ve stejné lokalizaci výplně z kompozitních samopolymerujících materiálů. Je to také bílá výplň, ale tento materiál tuhne chemicky, modernější fotokompozitní se vytvrzuje „světlem“. Jiné typy výplně nebo uvedenou výplň v jiné lokalizaci si pacient hradí v plné výši sám. U dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen jsou hrazeny výplně stálých a dočasných zubů při použití plastického materiálu, např. skloionomerního cementu (v případě, kdy to není ze zdravotních důvodů možné, pak použití dózovaného amalgámu) a dále samopolymerujícího kompozita v rozsahu špičáků včetně. Ostatní pojištěnci mají (od 1. 1. 2019 v souvislosti se zákazem používání nedózovaného amalgámu) hrazeny výplně z dózovaného amalgámu, jen v rozsahu špičáků včetně jsou hrazena samopolymerující kompozita, u dětí do 18 let fotokompozitní výplně. Injekční anestezie je pojišťovnou plně hrazena ve všech případech, kdy z lékařského hlediska odůvodněná (indikovaná). Pokud pacient požaduje po lékaři "umrtvení", aniž by to vlastně bylo nutné, platí si ho sám – například při běžném vrtání zubu. Hrazena není, a to opět v souladu se zákonem, tzv. intraligamentární anestezie, což je speciální druh místního znecitlivění jen jednotlivých zubů. Obecně platí, že lékař má povinnost seznámit pacienta se standardním ošetřením, které hradí pojišťovna, a pak mu může nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů, které by si zaplatil sám. Pacient tedy musí s navrhovaným postupem souhlasit. Nadstandardní výkon si celý platí. Ceny vycházejí z individuální kalkulace ordinace a pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku. Vždy musí obdržet potvrzení o úhradě. Přesné údaje o stomatologických výkonech plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o výši úhrad VZP za ambulantní stomatologickou péči najdete na wwww.vzp.cz/stomatologicka-pece.
Zdravím, kolik přispíváte za dentální hygienu a i dětem? (Kamila)
Foto
V současné době mohou čerpat příspěvek na dentální hygienu nastávající maminky. 2 000 korun, které jim přispíváme mohou čerpat i na dentální hygienu, nebo na nákup balíčku dentální hygieny zakoupeného v lékárně, v ordinaci lékaře nebo u dentální hygienistky (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody).
Dobrý den,chci se zeptat. Proč VZP nehradí operace cross-linking u dětí? Proč jsme se museli soudit, a soudíme se 3.rokem. Proč se VZP neřídí nařízením Ministerstva zdravotnictví, že mají zákrok proplácet? Proč VZP nezveřejňuje své odborné poradce? Proč rozhodl management o neproplaceni? Pracuje ve VZP Mudr. Bartiskova? Děkuji(Pavel Hutník)
Foto
To je plno otázek najednou, takže je s dovolením zodpovím postupně. 1) Nejprve tedy k dotazu, proč VZP nehradí cross-linking u dětí? Jaká léčba a komu může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, neurčují jednotlivé zdravotní pojišťovny, ale platná legislativa. Ta upravuje jak případy, kdy pojišťovna konkrétní péči hradit má, tak případy, kdy s úhradou od pojišťovny platné předpisy standardně nepočítají. Slovo standardně v předchozí větě je klíčové – zákon totiž umožňuje výjimečně hradit i péči, kterou standardně pojišťovny hradit nemohou. Nicméně jako jednoznačnou podmínku tentýž zákon stanoví, že pojišťovna může péči takto výjimečně uhradit jen tehdy, je-li to jediná možnost léčby (tento termín je v zákoně jako podmínka výslovně uveden). Pokud jde tedy o například o zdravotní výkon, u kterého zatím platná legislativa s úhradou od pojišťovny nepočítá a u konkrétního pacienta nejde ani o jedinou možnost léčby, platné zákony pojišťovně neumožňují takovou léčbu uhradit. To je i případ operace, na kterou se ptáte. 2) Další dotaz - Proč jsme se museli soudit, a soudíme se 3. rokem? Omlouvám se, ale zákon neumožňuje zdravotním pojišťovnám zveřejňovat informace, které se týkají nebo jakkoliv souvisejí se zdravotním stavem konkrétních klientů. Tedy ani to, o jakou péči klienti žádají, jaká péče a proč jim byla poskytnuta a pojišťovnou uhrazena, případě jaká péče a proč jim na základě platné legislativy pojišťovnou být uhrazena nemohla. Jde o informace důvěrného charakteru a každý klient pojišťovny má právo na to, aby údaje o jeho léčbě nebyly propírány na veřejnosti. Stejně tak má ovšem každý klient právo i na to, aby mu – v případě, že pojišťovna nevyhoví jeho žádosti – bylo sděleno, proč tomu tak je. VZP toto vždy uvádí ve zdůvodnění svého rozhodnutí. Pokud se navíc s VZP skutečně již třetí rok soudíte, jistě víte, o co pojišťovna svoji argumentaci opírá. 3) A nakonec - Proč se VZP neřídí nařízením Ministerstva zdravotnictví, že mají zákrok proplácet? Žádné takové nařízení ministerstva neexistuje. A ani existovat nemůže. VZP není podřízenou institucí ministerstva zdravotnictví. Pokud kdokoliv nesouhlasí s tím, jakou péči mu jeho pojišťovna hradí, či naopak nehradí, může se obrátit na soud. Pravomocný verdikt soudu je pak pro každého závazný a VZP ho vždy respektuje. V dalších otázkách se ptáte buď jinými slovy na totéž, nebo se týkají personálních záležitostí pojišťovny a nedomnívám se, že je vhodné je řešit v on-line chatu. Doplním už jen to, že VZP striktně dodržuje platné zákony, snaží se být maximálně vstřícná a transparentní, a tudíž také zveřejňuje veškeré informace, které jí zákon zveřejnit ukládá. Je nám moc líto, pokud se naši klienti dostávají do obtížných životních situací, snažíme se jim ze všech sil pomoci a každému z nich také zajistíme nejlepší možnou léčbu, kterou v jeho konkrétním případě zákon umožňuje z veřejného zdravotního pojištění uhradit. Ale i my – stejně jako všichni ostatní – musíme respektovat platné předpisy.
Zaplatí mi letos VZP očkování proti chřipce?(dodo)
Foto
Ano, i v letošním roce Vám vakcínu na toto očkování VZP uhradí. Pokud spadáte do skupiny osob starších 65 let nebo do zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců, pojišťovna Vám uhradí vakcínu a navíc i její aplikaci automaticky z peněz veřejného zdravotního pojištění. Všem ostatním klientům přispíváme až 150 korun na nákup vakcíny, o příspěvek si pak požádají na kterékoli naši pobočce.
Dobrý den, moje pojišťovna zakázala léčbu protonem - jsem po rakovině prsu, chemoterapie, operace, teď nutné ozařování. Povolí to ta vaše, když k vám přejdu?(Marcela, Praha)
Foto
Takto Vám bohužel nejsem schopen odpovědět. Parametry pro povolení této léčby jsou dány pravidly, které určují odborné lékařské společnosti i na základě zkušeností ze zahraničí. Každý případ je posuzován vždy individuálně.
Není možné zjednodušit proplácení třeba očkování? To papírování každého odradí. Proč nemohu dostat slevu hned u doktora.(Marie, Praha)
Foto
Samozřejmě chápu, že by to bylo pro klienty pohodlnější. Nicméně vždy jde o příspěvek konkrétnímu člověku a ne lékaři. Parametry pro jednotlivé skupiny klientů se navíc liší. Pro lékaře by to také znamenalo neúměrnou administrativní zátěž, které již i bez toho mají až nad míru.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho zpětně se dá proplatit očkování? Jsme po očkování rok ale vubec jsem nevedela ze toto očkování pojišťovna proplácí. Děkuji za odpověď (Pavlína )
Foto
Bohužel vás zklamu. Obecně u všech příspěvků platí, že zájemce musí doložit platební doklad, který není starší než tři měsíce. V případě očkování se jedná o doklad o nákupu konkrétní vakcíny a lékařem potvrzený doklad o provedení očkování. Jste-li tedy po očkování rok, jak píšete v dotazu, jste bohužel i dlouho po limitu pro vyplacení příspěvku. Jediné, co vám mohu doporučit, je sledovat pravidelně naši nabídku benefitů (zde https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky). Třeba si mezi nimi vyberete další příspěvek, který můžete využít.
Dobrý den, pane mluvčí. Četla jsem minulý týden někde na internetu, že VZP mění svým pacientům kartičky pojišťovny. Co musím udělat pro to, abych dostala včas novou?(Marta Havlíková)
Foto
Informace, kterou jste zachytila, není úplně přesná. VZP sice od poloviny září skutečně vydává kartičky, jejichž zadní strana vypadá trochu jinak, než tomu bylo dřív, ale týká se to pouze těch klientů, kterým končí platnost dosavadního průkazu, nebo těch, kteří se nově stávají pojištěnci VZP (novorozenci, lidé příchozí od jiné pojišťovny atd.). Platnost průkazu je vyznačená na jeho přední straně, kde je třeba i jméno a příjmení pojištěnce. Pokud tedy průkaz podle zde uvedeného data nadále platí, pojišťovna ho teď držiteli měnit nebude a nový dostane teprve poté, kdy uvedená doba platnosti uplyne. Dělat pro to člověk nemusí vlastně nic – pojišťovnu systém automaticky upozorní na blížící se konec platnosti průkazu a stejně automaticky je v tu chvíli jeho držiteli s mírným předstihem zaslán poštou průkaz nový. Všechny další podrobnosti najdete spolu s podobou nově vydávaných kartiček na téhle adrese https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/prukaz-pojistence/typy-prukazu-zdravotniho-pojisteni.
Dobrý den, trochu nechápu to přecházení od jedné pojišťovny k druhé, vždyť nabízíte skoro to samé všechny, tedy skoro nic. (Pavel Nový, Jičín)
Foto
Dobrý den, domnívám se, že nějaké rozdíly mezi pojišťovnami přece jen jsou. VZP například, na rozdíl od ostatních zdravotních pojišťoven nabízí nejširší síť smluvních zdravotnických zařízení a lékařů. Má také připraveno na péči o své klienty suverénně nejvíce peněz, konkrétně letos to je v průměru téměř 32 000 korun. Všechny ostatní mají na péči o klienta připraveno v průměru řádově o tisíce korun méně, u některých tato částka nedosahuje ani 27 tisíc korun. VZP má také nejširší síť poboček (téměř 200) pro své klienty, kde si mohou pohodlně vyřídit vše, co potřebují.