ONLINE CHAT
Pane mluvčí, ráda bych se přehlásila k vaší pojišťovně, protože ta moje mi už několik let nepřiklepla lázně. A to jsem po onkologické léčbě. Je u vás nějaká šance a kdy se můžu přihlásit?(Marienka)
Foto
Tak samozřejmě, že na lázeňskou péči má nárok každý náš pojištěnec, který splňuje indikační kritéria. Poskytnutí lázeňské péče vám musí doporučit ošetřující lékař na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu a návrh musí být schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Oba se přitom musí řídit zákonnými normami, zejména Indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé a pro děti a dorost, který je přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákonem dané podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské péče jsou doplněny vyhláškou MZ ČR, která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd. Vzhledem k časovým možnostem to byla dnes poslední odpověď. Moc Vám děkuji za Vaše dotazy a těším se někdy příště. Vlastimil Sršeň
Dobry den, Zajima me jako matku samozivitelku dcery 12 let: Rovnatka Bryle Sport Obezita Pobyt u more Prevence (Ina)
Foto
To je plno otázek najednou, ale to nevadí  Prakticky na všechny jsem již odpověděl předchozím tazatelům – jak je to s rovnátky, brýlemi i příspěvky na sport, najdete výše. Zmiňoval jsem i pobyty u moře. V rámci tradiční akce Mořský koník mohou naši malí pojištěnci díky příspěvku z fondu prevence absolvovat na doporučení svého lékaře finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty u moře. Jedná se o děti ve věku od 7 do 16 let, trpící některými chronickými onemocněními, zejména lupénkou, atopickým ekzémem, bronchiálním astmatem, obstruktivní plicní nemocí a dalšími onemocněními. Děti letí k moři na tři týdny, po tu dobu mají zajištěný plný servis, program, zdravotní péči… Rodiče se podílí jen zlomkem ceny – letos to u nejlevnějšího turnusu bylo 3 400 korun. A na závěr prevence – systém preventivních prohlídek, které hradí pojišťovna, je obecně dost propracovaný, přičemž u dětských klientů je toho ještě o něco více než u dospělých. Vypisovat tady všechny preventivní prohlídky a očkování, na které mají děti nárok v různém věku (a rozhodně by se jich měly zúčastnit), by bylo na hodně dlouho. Proto bude lepší, když mrknete sem https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky/deti-do-18-let.
Na co byste mě jako budoucí maminku nalákali k vaší pojišťovně? (Gabriela Jilmová)
Foto
Maminkám VZP přispívá v řadě situací. Ať již v době těhotenství, nebo bezprostředně po porodu až do výše 2000,- Kč. Nejvyužívanějším je například příspěvek na prvotrimestrální screening a na pomůcky ke kojení. Kompletní nabídku naleznete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky
Dobrý den, počítá se s opět s příspěvkem pro děti, které pojedou do školy v přírodě? Děkuji. (Libuše )
Foto
Viz. předchozí odpověď.
Dobrý den, přispívá pojišťovna také na školu v přírodě a jakou částkou? Děkuji(Lenka Vráblíková)
Foto
VZP přispívá dětem s dýchacími či kožními problémy už řadu let na léčebně-ozdravné pobyty u moře. Ty jsou určeny dětem od 7 do 16 let, které trpí nějakým chronickým onemocněním, zejména lupénkou, atopickým ekzémem, bronchiálním astmatem, obstruktivní plicní nemocí apod. Letos se konají v Černé Hoře a Bulharsku. Dětem rovněž přispíváme na sportovní aktivity, a to až 1 000 korun, jak už jsem uvedl výše. Přímo na školu v přírodě však VZP bohužel nepřispívá.
Bydlím na malém městě, kde je jediný pediatr, který ale bude končit. Další je zhruba 20 km daleko. Bez auta je s dítětem velký problém se tam dostat. Prý je nějak určené, jak dostupná má být zdravotní péče. Můžete mi k tomu říct něco bližšího? (Klára Vaněčková)
Foto
O tom v jaké dojezdové vzdálenosti má být praktický lékař určuje nařízení vlády č. 307/2012 Sb.o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. V případě praktického lékaře pro děti a dorost je to 35 minut. VZP ČR od 1. 5. 2019 nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost možnost účasti ve finančním bonifikačním programu, který má za cíl zvýšit jak místní, tak i časovou dostupnost.
Nemůžu pro syna sehnat dětského zubaře. Nikdo u nás už nebere. Jak mám postupovat, abych pro dítě tuhle péči zajistila?(Klabečková)
Foto
Prosím obraťte se na nejbližší pobočku VZP, kde by Vám kolegové měli s Vašim problémem pomoci.
Kam zmizel Mlíkař?(Pavel)
Foto
Následky si přičtěte sám :-)
Dobrý den.Mě prosím zajímá konkrétně školkový věk .Jsou nejaké příspěvky ?Děkuji (Hanka)
Foto
I školkové děti mohou dostat ročně až 1 000 korun na různé pohybové aktivity, mohou čerpat příspěvky na všechna možná očkování (klíšťová encefalitida, meningokok, žloutenka a řada dalších), v rámci prevence rakoviny kůže mohou dostat příspěvek 500 korun na vyšetření mateřských znamének… A pak je celá řada dalších příspěvků pro děti, které mají různé zdravotní problémy – pro děti s celiakií ročně až 6 tisíc korun na bezlepkové potraviny, pro děti s cukrovkou až 1 000 korun na různé pomůcky pro diabetiky, děti s kožními nebo dýchacími problémy mohou jet za pár korun na tři týdny k moři v rámci projektu Mořský koník. Co je mimořádně důležité – u VZP to není jako leckde jinde, že by nabídka sice byla široká, ale zájemce by si mohl vybrat je jeden nebo dva příspěvky do určité ceny a víc už čerpat nemohl. U nás jde všechny příspěvky kombinovat. Takže tím, že si vyčerpáte 1 000 korun na pohyb, se nepřipravíte o možnost dostat dalších několik tisíc na všemožná očkování atd. Kompletní nabídku najdete tady, věřím, že si vyberete https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti.
Je pravda, že děti mají nárok na bílé poloby zdarma? Dceři zubař vnucoval klasickou amalgánovou plombu, prý je lepší. Jak to je?(Dundrová)
Foto
Od 1. 7. 2018 se zubní amalgám nesmí používat při stomatologickém ošetření dočasných zubů,u dětí mladších 15 let a těhotných či kojících žen, s výjimkou případů, kdy to zubní lékař považuje za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb dotčeného pacienta. Při ošetření dočasných zubů (bez ohledu na věk pojištěnce) je výplň hrazena v rozsahu celého chrupu „při použití plastického materiálu, nejde-li o samopolymerující kompozit nebo fotokompozit“ – půjde tedy např. o skloionomerní cement. U dočasných řezáků a špičáků je hrazena výplň i při použití samopolymerujícího kompozita.
Dobrý den, je mi 51 let. Mám už nárok na kolonoskopii? (Zbyněk Přidal)
Foto
Screening kolorektálního karcinomu je z veřejného zdravotního pojištění hrazen lidem ve věku od 50 do 55 let formou testu okultního krvácení do stolice (TOKS) jednou ročně, od 55 let jednou za dva roky. Druhou variantou pro věk nad 55 let je, že se pojištěnec může rozhodnout pro kolonoskopii. V případě, že je nález při screeningové kolonoskopii v pořádku, vyšetření se opakuje až za 10 let.
Dobrý den, zajímalo by mě, jeslti přispíváte i na plavecké kurzy. Děkuji. (Kristýna)
Foto
Ano, viz. odpověď výše.
Dobý den. Synovi jsou 3roky, takže není školák a ještě nechodí ani do školky. Chodí ale každý týden na kursy plavání. Může dostat příspěvek i na to?(Inge25)
Foto
Potěším vás, může  VZP dlouhodobě přispívá dětem na pohybové a sportovní aktivity. Děti od 2 do 18 let mohou dostat každý rok příspěvek 500 korun na mimoškolní sportovní činnost a dalších 500 korun na pohybové aktivity pořádané školou nebo školkou. Plavání do toho jednoznačně patří. Ale neznamená to, že děti, kterým ještě dva roky nebyly, by nedostaly nic. Miminkům do jednoho roku nabízíme až 500 korun na plavání a vaničkování a když překročí věk jednoho roku, už mohou dostat i dalších 500 korun na další pohybové aktivity. Podrobně si to můžete prostudovat zde https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity.
Jak je to s ozdravovnou? Kde mám o pobyt v ní pro dítě požádat? A můžu tam být s ním (dceři je 8 let).(Marika)
Foto
Zdravotní péče poskytovaná v odborných dětských léčebnách je jako nezbytná součást léčebného procesu poskytována a hrazena z veřejného zdravotního pojištění dětem a mladistvým do 18 let. Do odborných dětských léčeben jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu registrujícího praktika, případně ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Návrh lékař vyplňuje na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny a následně musí být schválen revizním lékařem. Jestliže se jedná o přeložení pojištěnce do odborné dětské léčebny z nemocnice, revizní lékař návrh neposuzuje. Délka léčebného pobytu v odborné dětské léčebně se řídí zdravotním stavem pacienta a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny. Podmínky úhrady pobytu průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou dány zákonem o veřejném zdravotním pojištění. U osoby starší 6 let je doprovod hrazen jen se souhlasem revizního lékaře, věk do 6 let ale nezakládá automaticky nárok na úhradu doprovodu. Pokud nejsou naplněny podmínky dané zákonem, pak pobyt průvodce nemůže být hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Podstatné je, že pobyt průvodce je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li při pobytu pojištěnce ve zdravotnickém zařízení nutná celodenní přítomnost jeho průvodce vzhledem k jeho zdravotnímu stavu (tzn. že pojištěnci nelze bez přítomnosti průvodce poskytovat zdravotní péči).
Slyšel jsem, že přispíváte ma odvykačku kouření. Na co přesně. A kolik? (XXXXXX)
Foto
VZP přispívá na odvykání kouření, a to až 2 500 Kč na léčivý přípravek Vareniklin (Champix) nebo na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně (tj. na náhradní léčbu nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky). Další podrobnosti naleznete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/odvykani-koureni
Moje 10letá dcera nosí dioptrické brýle.Přispívá VZP?(Staňková)
Foto
Pro dětské pacienty se v tomto ohledu nic nemění, a pokud přece jen, pak k lepšímu. Pojišťovna nadále přispívá dětem na brýlové obruby a čočky tak, jak stanovuje zákon. Nově jsou ale navíc dětem ve věku od 6 do 14 let hrazeny tvrzené silikátové brýlové čočky, a to 1 pár za rok, lentikulární čočky pro děti s oční vadou nad 10 dioptrií (1 pár za rok) nebo plastové brýlové čočky při oční vadě nad 3 dioptrie (1 pár za rok). Hrazeny jsou i prizmatické čočky určené pro korekci diplopie či strabismu (1 pár za rok) a bifokální čočky dětským pacientům, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus či afakii. Vysokoindexové čočky mohou být hrazeny jen se souhlasem revizního lékaře, a to u pojištěnců s krátkozrakostí nad 10 dioptrií či poruchami centrálního zorného pole. Kontaktní čočky měkké jsou hrazeny v případě oční vady nad 10 dioptrií, u dioptrického rozdílu mezi pravým a levým okem 3 dioptrie a více. Jen ještě pro případné ostatní čtenáře připomenu, že úhrada brýlí se může lišit u dětí v různém věku. Tedy že u dítěte desetiletého to může být jinak než u předškoláka. Pro jistotu proto přikládám odkaz s podrobnějším popisem https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-budou-hrazeny-bryle.
Přispívá prosím VZP dětem na neinvazivní vyšetření refluxu (Peptest). Děkuji. (Jana Hebelková )
Foto
Peptest je vyšetření na přítomnost enzymu pepsinu ve slinách. O tom, jaká vyšetření či jaké zdravotní výkony platí pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění, nerozhodují svévolně samy pojišťovny, ale určuje to ministerstvo zdravotnictví na doporučení odborných lékařských společností, které každý rok vydává formou obecně závazné vyhlášky Seznam zdravotních výkonů hrazených ze zdravotního pojištění. Peptest doposud ministerstvo do tohoto Seznamu nezařadilo a pojišťovny ho proto nehradí.
Syn má alergii a kupujeme kvůli ní nejen řadu léku, ale i doplňků výživy, které mu jeho problémy usnadňují. Existuje na to nějaký finanční příspěvek? (Nováčková)
Foto
Dobrý den, VZP má speciální příspěvek pro děti trpící celiakií. Jde o příspěvek na nákup bezlepkových potravin či obědů ve škole v roční výši až 6000,-Kč. Dále VZP přispívá až 10 000,- Kč ročně dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) na nízkobílkovinnou dietu. Alergické děti mohou využít také léčebně ozdravné pobyty u moře "Mořský koník" (https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/morsky-konik-2019).
Jak je to s příspěvky na rovnátka? Děkuji. Marta Brunclíková(Marta Brunclíková)
Foto
Je třeba rozlišovat, jestli jde o pevná, nebo snímatelná rovnátka. Ze zákona vyplývá, že v obou případech hradí pojišťovna veškeré související výkony lékaře, a to bez omezení věkem pacienta. Rozdíl je ale u úhrady použitého materiálu. Pokud je zvolena léčba pomocí pevných rovnátek, pojišťovna materiál nehradí a je vždy nezbytná spoluúčast pacienta. U snímacích rovnátek se příspěvek od pojišťovny odvíjí od typu postižení – pojišťovna dle zákona může hradit 100 %, 80 %, 50 %... U těch nejméně závažných vad si dospělí musí uhradit materiál kompletně sami, nicméně u dětí do 18 let se i v takovém případě stále týká nejméně 50% úhrada. O možnostech léčby ortodontické vady a výši spoluúčasti pacienta v daném konkrétním případě musí pacienta informovat jeho stomatolog, a to ještě před zahájením léčby. Pacient musí s navrženou variantou a stanovenou cenou souhlasit. A na závěr pro jistotu zdůrazním – není to tak, že by si pojišťovna výše uvedené podmínky vymyslela, protože se jí nechce platit. Vše je dáno zákonem a pojišťovna jinak postupovat nemůže.
Dobrý den. Zatím jsme celá rodina u jiné pojišťovny, ale uvažujeme o přechodu k vám. Zjistila jsem, že ta naše nám sice nabízí příspěvek na různá očkování, ale mohu si vybrat jen jedno z nich a další už si pak musíme platit kompletně sami. Jenže já bych chtěla nechat obě děti očkovat proti klíšťatům i proti meningokokovi. Jak je to u vás? Taky mi přidáte jen na jedno z toho, nebo něco na obě vakcíny? Díky za konkrétní odpověď.(mysicka0123@seznam.cz)
Foto
Dobrý den. Nevím, u jaké jste teď pojišťovny, ale VZP je každopádně vstřícnější. Samozřejmě, že našim dětským klientům nabízíme jak příspěvek na vakcínu proti meningokokovým nákazám typu B, a to až 2 500 korun, tak 800 korun na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW, a současně i dalších 500 korun na očkování proti klíšťové encefalitidě. Ale je toho ještě mnohem víc – příspěvky dáváme na očkování proti chřipce, žloutence, HPV nebo třeba na očkování pro cesty do zahraničí. Zdůrazňuji, že všechny příspěvky na očkování lze kombinovat – tedy můžete je čerpat všechny, nikoliv si vybrat jen jeden z nich.