ONLINE CHAT
Dobrý den, jsem pracující důchodce na čerpací stanici za zaručenou mzdu 13 500 Kč za měsíc. Protože neodpracuji tak se mi mzda plný fond pracovní doby, tak se mi mzda přepočítává na odpracované hodiny.Problém je v tom, že firma počítá do fondu pracovní doby i svátek, takže v lednu 2018 je fond pracovní doby 184 hodin a hodinová mzda vychází 73,37 Kč ale podle vyhlášky by měla být 80,80 Kč.Svátek byl připočten k odpracovaným hodinám a zaplacen jako pracovní den a já si myslím, že za svátek náleží ne mzda ale náhrada mzdy což je jiná hodnota. Mám tedy 3 dotazy: - je správné započítávat svátek do fondu pracovní doby ? - má firma doplatit rozdíl do minimální hodinové mzdy ? - musí být vždy dodržena minimální hodinová mzda ? Děkuji za odpověď.(Rostislav Kalus)
Foto
Vzhledem k obsahu vašeho dotazu doporučuji obrátit se přímo na příslušný oblastní inspektorát práce v úřední dny, kde vám bude poskytnuto poradenství.
Dobrý den. Od roku 2014 vykonávám funkci OZO v oblasti rizik u střední stavební firmy. Paradoxně mi v roce kdy jsem složil zkoušku OZ snížil zaměstnavatel tarifní tř. na 7. skup. prací 4. Podotýkám, že v té době jsem již za sebou měl 42 let praxe jako mistr a stavbyvedoucí. Je toto zatřídění správné? Děkuji.(Jan)
Foto
Zařazení zaměstnance je plně v kompetenci zaměstnavatele, kdy musí být dodržena pouze nejnižší zákonem stanovená hranice pro výši zaručené měsíční mzdy. Zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Dále podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.
Dobrý den, pracujeme jako rozpočtářky- zpracování nabídek, smluv, komunikace se zákazníkem, zaměstnavatel nám počítá 6 hodin, i když pracujeme 8 za minimální mzdu 12200. Kolik by jsme měli brát. Děkuji za odpověď.(Jana)
Foto
Vámi popisovaná pracovní činnost neodpovídá výši uvedené mzdy. Minimální mzda je nejnižší hranicí pro zaručenou mzdu v první skupině prací v části jedna obecné charakteristiky skupin. Z vámi uváděných skutečností lze dovodit, že vykonávaná práce odpovídá zařazení dle třetí skupiny prací obecné charakteristiky skupin, pro kterou je stanovena výše 14.900,-Kč za měsíc pro rok 2018.
Pracuji jako vrátný s nočními pochůzkami. Těšil jsem se že díky zvýšení zaručené mzdy dostanu přidáno. Jenže firma mě "papírově" šoupla o skupinu níž než jsme měl. Kolik bych měl správně brát, když má plný úvazek?(Mates)
Foto
Pro práci vrátného je stanovena nejnižší úroveň zaručené měsíční mzdy ve výši 13.500,-Kč pro rok 2018. K této mzdě vám přísluší příplatky za práci v noci, za práci v sobotu, v neděli a ve svátek.
Pracuji jako prodavačka v textil. Dělám i za kasou, musím otvírat a zavírat obchod, dělám denní uzávěrky apod. Pracuji i v sobotu a neděli a beru hrubého 14 000 Kč (včetně těch sobot a nedělí). Kolik mi má správně platit majitel obchodu? (Bílková)
Foto
Za výkon práce prodavačky vám přísluší základní mzda ve výši 14.900,-Kč za měsíc, k této mzdě vám přísluší příplatky za práci vykonanou o sobotách, nedělích a ve svátek a za případnou práci přesčas.
Dobrý den, jsem zaměstnaná u soukromého podnikatele. Mám podepsanou hmotnou zodpovědnost, příjmáme hotovost a obsluhuji sázkový terminál + vybíráme inkasa od sazky. Má hodinová mzda v hrubém činí 74 kč. Odměny nemám. Chci se zeptat jakou bych měla mít hodinovou mzdu podle zákona a jestli je šéf povinen tuto mzdu dodržet? děkuji a hezký den(Marie)
Foto
Vámi uváděná výše mzdy neodpovídá popsané náplni práce. Mzda by měla býti stanovena ve výši nejméně 80.80,-Kč za hodinu.
Dobrý den, pracoval jsem na dělnické profesi, kde bylo uvedeno proplácení přesčasů, k ní byl později dodatek, převedení na THP a ustanovení smlouvy, že zůstávají nadále v platnosti. Zaměstnavatel odmítá proplácet přesčasy, které vznikají jako referentskému řidiči, přitom přesčasy někdy překročily i povolenou normu na týden. Přesčasy vznikají i jinými funkcemi, které zaměstnavatel neustále přidává, ale plat nezvyšuje, a nejsou uvedeny v pracovní náplni. Jsem veden jako referent nákupu, do jaké platové kategorie patřím? Mimo funkčních povinností dělám personalistu, spolupráce z bezpečákem a řídím jedno oddělení. Jak na takového šéfa, který nesplnil slib navýšení platu po zkušební době, neplní u mne zvýšení platu pri zvyšování minimální mzdy.(Petr)
Foto
Vzhledem k obsahu vašeho dotazu doporučuji obrátit se v úřední dny na příslušný oblastní inspektorát práce, kde je poskytováno základní poradenství.
Dobrý den kolik by měl brát vyučený zedník se 40ti letou praxí? (Jaromíra Březinová )
Foto
Výše zaručené mzdy je stanovena podle skutečně vykonávané práce, pro práci zedníka je stanovena nejméně třetí skupina prací s hrubou měsíční mzdou ve výši nejméně 14.900,-Kč pro rok 2018.
Dobrý den, na koho se obrátit v případě, že zaměstnavatel 6 x prodloužil pracovní smlouvu na dobu určitou. Pokud bych nepodepsala dobu určitou, neměla bych práci. Takže jsem podepsala, ale jsem přesvědčena, že zaměstnavatel (vysoká škola) nejedná správně. A kvůli době určité teď nedostanu ani hypotéku na bydlení. Děkuji za odpověď.(Alena)
Foto
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout tři roky a ode dne vzniku pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Vyjímky řeší ustanovení § 39, odst. 4 zákoníku práce.
Pracuji v masně. Co se neprodá a zkazilo by se, musíme si povinně odkoupit (majitel nám to rovnou strhává z výplaty). Je tenhle postup v pořádku? (Marta)
Foto
Odkup zboží je pouze na zvážení jednotlivých zaměstnanců, rozhodně je k tomu nelze nutit.
Pracuju jako šička. Majitel firmy prý nemá na naše platy dost peněz, a tak nám snížil pracovní úvazek ve smlouvě, aby nemusel doplácet minimální mzdu. Jenže stejně pořád děláme více než 8 hodin. Jak se můžu bránit? (Simona)
Foto
Lze podat podnět ke kontrole na příslušný inspektorát práce podle místa výkonu práce, popřípadě podat žalobu na příslušný soud.
Jsem sanitář v nemocnici. Kolik bych měl podle zákona nejméně brát? Děkuji(David)
Foto
Práce sanitáře je podle přílohy k Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazena do 2. skupiny prací. (nejnižší úroveň zaručené mzdy pro rok 2018 je 13.500,-Kč za měsíc) Toto platí pro odměňování mzdou, nikoliv platem. Zaměstnanci ve veřejných službách a správě jsou odměňováni platem.
Dobrý den, jaká je zaručená mzda pro pracovní pozici strážný? Děkuji. (Hodan)
Foto
Práce strážného je podle přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazena do 2. skupiny prací. Pro uvedenou skupinu je stanovena nejnižší úroveň měsíční mzdy ve výši 13 500,-Kč popř. 80,80 Kč za hodinu (platné pro rok 2018).
Souvisí nějak minimální a zaručená mzda s hodinovou mzdou? (Oleg)
Foto
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 3 uvádí nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu vykonané práce a v Kč za měsíc pro stanovenou týdenní pracovní dobu. (stanovená týdenní pracovní doba je uvedena v ustanovení § 79 zákoníku práce)
Dobrý den, mám dvě prodavačky, každá pracuje 6 hodin denně včetně sobot. Kolik nejméně jim můžu platit na hodinu? Děkuji. (Šídlová)
Foto
Práce prodavačky je zařazena do 3. skupiny prací s hodinovou sazbou 89.20,-Kč pro rok 2018. Za práci v sobotu přísluší příplatek k dosažené mzdě nejméně ve výši 10% z průměrné mzdy.
Je minimální mzda v čistém nebo hrubém?(Honza)
Foto
Mzda se uvádí v hrubém.
Pracuji u soukromého lékaře jako zdravotní sestra bez odborného dohledu.Chci se zeptat do jaké skupiny spadám? Smlouvu mám na 40hod.týdně. Děkuji za odpověď.(Julie)
Foto
Práce zdravotní sestry bez odborného dohledu spadá do 5. skupiny prací, pro které je stanovena nejnižší úroveň zaručené měsíční mzdy ve výši 18.100,-Kč, pro rok 2018.
Vztahuje se zaručená mzda i na DPP nebo DPČ? Kamarád mi tvrdí, že je určená jen pro zaměstnance. Pokud je to pravda, je to dost nespravedlivé. (Kolínko)
Foto
Zaměstnancům, kteří pracují na DPP a DPČ je přiznána za vykonávanou práci odměna, nikoliv mzda. Výše odměny odpovídá výši minimální mzdy.
Mají na zaručenou mzdu nárok i lidé, kteří pracují na část úvazku? Hledám práci po rodičovské dovolené (byla jsem pokladní v supermarketu) a nabízeli mi jen minimální mzdu, že prý částečné úvazky na víc nemají nárok a stejně budu pořád doma s nemocným dítětem. (Šímová)
Foto
Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro pracovní pozice je stanovena v Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro kratší pracovní dobu přísluší mzda, která poměrově odpovídá sjednané kratší pracovní době.
Pracuju ve firmě u pásu. Dost se nadřeme, taháme palety apod. Máme jen minimální mzdu (12 200 Kč) + příplatky za přesčasy a víkendy. Když jsme chtěli přidat, řek šéf že když toho budeme vrtat, sebere nám všechny příplatky. Může to udělat? (Jana)
Foto
Nárokové příplatky stanovené zákonem nelze neposkytnout. Nenárokové příplatky jsou zaměstnancům přiznávány na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele.
Pracuji na zkrácený úvazek. Krátí se vzhledem k výši úvazku nějak i zaručená mzda? Děkuji.(Přimdová)
Foto
Zaměstnanci přísluší mzda, která odpovídá sjednané kratší pracovní době.
Dobrý den, pracuji na DPP v obchodě s elektronikou. Pracuji s hotovostí a mám i hmotnou zodpovědnost. Na hodinu dostávám 80 Kč. Na víc prý nemám nárok, protože jsem brigádník. Je to v pořádku? (Marcel)
Foto
Pro práci vykonávanou na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti platí pouze pravidlo pro stanovení výše odměny a to ve výši minimální mzdy. (pro rok 2018 je to 73.20,-Kč/hodina)
Pracuji v call centru. Dostáváme jen minimální mzdu, zbytek je podle výkonu (sjednané smlouvy). Je to v pořádku?(Dana)
Foto
Vaše měsíční hrubá mzda musí odpovídat nejnižší úrovni zaručené mzdy pro vykonávanou práci. Do této hrubé mzdy se nezapočítávají nárokové příplatky jako například příplatek za práci v noci, příplatek za práci v sobotu, v neděli a ve svátek, rizikové příplatky a příplatek za práci přesčas.
Dobrý den, mám otázku. Pracuji na čerpací stanici jako obsluha-pokladní v nepřetržitém provozu, 12 hodinové směny, plný úvazek. Zajímalo by mě do jakého mzdového tarifu bych měla být zařazena ? A popřípadě jakým způsobem se bránit, pokud nám zamestnavatel platí nižší tarifní mzdu než by měl. Děkuji mockrát za odpověď.(Martina Pernecká)
Foto
Práce - obsluha čerpací stanice je zařazena do druhé skupiny prací dle přílohy k Nařízení vlády č. 567/2006. Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro které je stanovena nejnižší úroveň zaručené měsíční mzdy v roce 2018 ve výši 13.500 Kč.