ONLINE CHAT
Vážený pane profesore, epidurální analgezie prý prodlužuje porod a zvyšuje používání porodnických kleští, je to pravda?(Petra F.)
Foto
Pokud epidurální analgezii podává vysoce erudovaný tým anesteziolog - porodní asistentka - porodník, tak k prodlužování porodu nedochází. Příkladem může být naše pracoviště, kde podáváme tuto epidurální analgezii u více než 50 % vaginálních porodů ročně ( okolo 2000 žen/ročně). Ostatně ženy si porodnici „U Apolináře“ právě pro bezplatný servis v podání epidurální analgezie často vybírají. Epidurální analgezie nejenže nezvyšuje počet císařských řezů, ale ani počet použití porodnických kleští. Často na svých přednáškách po celé naší zemi dokazuji toto tvrzení statistikou. Přestože totiž významně stoupl v ČR počet podaných „epidurálů“, v poslední době s touto metodou rodí více než 15 000 žen ročně, tak počet použití kleští nebo vakuumextrakcí je stále shodný, pohybuje se okolo 2 až 3 %. Toto je statistika, resp. přesná data, která se za posledních 25 let nemění. Mimochodem „vyhrožování porodnickými kleštěmi“ je časté tvrzení, kterým se z důvodů – viz jiná odpověď tohoto chatu, ženy falešně varují.
Vážený pane profesore, proč se občas setkáváme s kritikou lety epidurálu?(Zuzana S.)
Foto
Jak jsem už v rámci tohoto chatu zmínil, „epidurál“ u porodu kritizují lidé, někdy dokonce i lékaři, mnohdy s velmi pragmatického důvodu. Buď nemají ve svém porodnickém zařízení erudované anesteziology, nebo metodu dobře neznají, nebo nemají dovednostii/znalosti/zkušenosti jak s touto metodou pracovat. Znám zejména z minulosti příběhy, když metoda nebyla tolik známá, jak se dařilo zájemkyně o epidurální analgezii velmi snadno odradit. V této souvislosti jsme organizovali velkou studii. Dotazníkem bylo osloveno 1000 žen, které obdržely u svého porodu epidurální analgezii. Většinově se jednalo o prvorodičky. Výsledek studie byl jednoznačný, 91 % žen vyslovilo spokojenost s touto metodou a dokonce 93 % žen se zkušeností s epidurální analgezií u svého porodu by metodu doporučilo své kamarádce nebo známé. Zpět k Vaší otázce - jinými slovy, lidé/kritici, co nemají s epidurální analgezií vlastní zkušeností a nejsou na potřebné úrovni trénování v jejím podání, tak jednou větou dokážou těhotnou ženu/rodičku odradit, a tím se epidurální analgezie stává zcela neprávem jakýmsi pomyslným „fackovacím panákem“.
Pane doktore, epidurál prý narušuje vztah matky s dítětem, je to skutečně pravda?(Šupčík)
Foto
S dovolením, jedná se o absolutní nesmysl. V případě epidurální analgezie se pouze na určitou dobu přeruší v nervových vláknech průchod bolestivých vzruchů z porodních cest do centrální nervové soustavy. Princip metody spočívá v tom, že se použije velmi malé množství léku, který, když se podává do správného místa - roli hrají milimetry, tak nastane účinek. Tento účinek je téměř pouze místní. Léku - lokálního anestetika / analgetika je tak málo, že není negativní vliv na dítě. Tato metoda pro svoji účinnost často způsobí právě opak, než zní Váš dotaz. Rodící žena s epidurální analgezií neprožívá porod v mnohdy krutých bolestech, nebývá extrémně vyčerpaná, a má kvůli této metodě daleko lepší pocity - psychosomatickou pohodu, než když rodí s jinou analgezií, nebo dokonce bez jakékoliv analgetické metody.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je epidurál bezpečný jak pro matku, tak zejména pro dítě?(Kamila Sluková)
Foto
Děkuji za Vaši otázku. Epidurální analgezie kromě toho,, že to je v současné době nejúčinnější metoda na tišení porodních bolestí, je tak bezpečná, že se používá i v případech, kdy jde o rizikové nebo dokonce patologické porody. Epidurální analgezie se dnes všude na světě doporučuje pro důvody ze strany matky. A to nejen na její žádost pro nesnesitelnou bolest, ale pokud má žena kardiovaskulární chorobu, plicní chorobu, chorobu jater, diabetes mellitus nebo jinou metabolickou chorobu, oční chorobu, epilepsii, preeklampsii. Dále pokud je žena kuřačka nebo toxikomanka. Mezi důvody ze strany plodu patří zejména předčasný porod, vícečetné těhotenství, dlouhodobá porucha prokrvení placenty, porucha růstu plodu, konec pánevní, potermínový porod. Epidurální analgezie se podává v případě dalších porodnických komplikací jako je uměle vyvolaný porod, déle trvající/vyčerpávající porod, porod, u kterého je možno předpokládat operační ukončení (vybavení placenty rukou, revize dutiny dělohy, klešťový porod, císařský řez), zejména pak u porodu mrtvého plodu a při přerušení těhotenství ve II. a III. trimestru těhotenství. Tato široká škála použití (odborně indikacé) činí epidurální analgezii zcela bezkonkurenční metodou, a proto ji ročně využívají miliony rodiček na celém světě. S epidurální analgezií porodí každý rok mnoho miliónů žen na celém světě. Tento fakt snad hovoří sám o sobě.
Dobrý den, můžete mně říci, proč je takový humbuk okolo domácích porodů?(K.M-d.v.S)
Foto
Domácí porody jsou zdánlivě kontroverzní téma. Jen zdánlivě. Naprostá většina veřejnosti má nejen v ČR k návratu porodu zpět do domácnosti negativní postoj. Negativní postoj zastává i naprostá většina porodních asistentek v naší zemi. Existuje pro toto tvrzení odborná práce, Sedlák M. »Problematika domácích porodů z pohledu laické a odborné veřejnosti«. Vzdělané porodní asistentky si umí představit rizika zejména pro dítě. Mimochodem málokdy se v diskuzích o domácích porodech hovoří o dítěti. O to více se hovoří pouze o subjektivních a velmi egocentrických prožitcích ženy. Avšak existuje velmi malá, ale o to více hlučná skupinka porodních asistentek, které s oblibou využívají veřejné sdělovací prostředky proto, aby se rozpoutávaly diskuze na toto téma. Je to taktika. Díky tomu se jim podaří do své privátní praxe, resp. k domácímu porodu získávat nové těhotné ženy. Sdělovací prostředky se pak v honbě za kontroverzemi nakonec možná nechtě stávají prostorem pro NE-placenou inzerci pro velmi riskantní business, zejména z hlediska dítěte.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je možné, že při jiné poloze, než poloze na zádech se zvětší porodní cesty až o 30 %?(Ludmila F.)
Foto
Děkuji za otázku. Vývojem člověka, zejména jeho chůzí po dvou, se změnil tvar lidské pánve. Nastalo předozadní zúžení pánevní kostí. Proto je porod člověka oproti ostatním savcům tak komplikovaný. Hlavička a tělo plodu musí při průchodu pánví vykonat řadu pasivních pohybů. Pokud by se tak nestalo, tak by porod lidského plodu v termínu porodu nebyl možný. Při porodu lidského plodu v termínu porodu hraje v porodních cestách roli každý milimetr. Ovšem tvrzení, že při jiné poloze než na zádech se zvětší porodní cesty o 30 % je opět falešná informace. Jde o tvrzení, které se vůbec nezakládá na pravdě. Prostě se tak neděje. Mimochodem, pokud se podíváte na internet, kde jsou obrázky fotografie nebo videa dokonce i z domácích porodů, tak v naprosté většině případů ženy rodí v poloze na zádech.
Dobrý den, vážený pane profesore, dočetla jsem se v časopisu Reflex, že jakmile se dítě narodí, dá se matce na břicho a pak se začne plazit k prsu ženy matky a nožičkama že má masírovat dělohu, což prý usnadňuje vypuzení placenty. Neumím si to představit. Můžete vysvětlit tuto věc?(Valešková)
Foto
Absolutní nesmysl. Jak jsem již zmínil, znám text z časopisu Reflex (2. 8. 2018), kde byl zastánkyním tzv. alternativního porodnictví poskytnut neobvykle rozsáhlý prostor. Článek byl plný demagogie a falešných informací. Masírování dělohy novorozencem je právě příklad holého nesmyslu. Dítě pochopitelně pohybuje nožičkami, ale vůbec nemá možnost masírovat dělohu. Protože se hodně čtenářů odkazuje na uvedený článek, musím říci, že paní redaktorka Lucie Tomanová odvedla velmi špatnou práci. Nechala si doslova a do písmene nakukat nesmysly a neobstarala si jiné názory nebo korekturu od dalších lidí z oboru. Porodní asistentka, která jí předala „zaručené informace“ by měla vrátit diplom. Její názory jsou nevědecké, neodborné a v několika případech působí dokonce jako poplašná zpráva. Některé čtenářky se mohou velmi vystrašit a mít z porodu v porodnickém zařízení neoprávněný strach. Přitom právě porodnické zařízení je nejbezpečnějším místem pro porod člověka.
Dobrý den, dočetla jsem se na Facebooku, že hormon oxytocin, který se podává u porodu, je škodlivý. Je to skutečně pravda? (Iva Kučerová)
Foto
Děkuji za otázku. Tento lék je téměř identický s přirozeným oxytocinem. Přirozený oxytocin produkuje mužský i ženský mozek. Vědecká sledování objevují stále nové účinky tohoto hormonu. Účinkuje v nejen v mozku, děloze a prsu, ale i v srdci, trávicí soustavě, receptory byly objeveny i v tukové tkáni apod. Umělý oxytocin se používá u porodu z několika důvodů. Ten hlavní, zcela zásadní důvod, proč se podává nejen v ČR – dokonce u každého porodu je, že po jeho aplikaci po porodu dítěte se lépe stahuje svalstvo dělohy. Postup se odborně nazývá aktivní vedení III. doby porodní. Oproti pasivnímu přístupu (bez podání oxytocinu) se lépe uzavírají cévy, které v těhotenství sloužily pro zásobení placenty, resp. dítěte. Tím preventivně působíme, aby maminka měla u porodu co nejnižší krevní ztrátu. Maminka spontánně sice zvýšeně produkuje i svůj oxytocin, k tomu slouží i např. přikládání dítěte k prsu, resp. dráždění prsních bradavek, ale vlastní oxytocin nemusí pro zavinování svalstva dělohy dostačovat. Proto podání je oxytocinu pro rychlejší zavinování dělohy po porodu v doporučených postupech většin zemí světa. Podání oxytocinu pro porod placenty a stažení děložního svalstva je tedy postupem preventivním. Čas od času se můžeme dočíst, že některá země Afriky s velkou pompou hlásí, že bylo právě pro tento účel zavedeno podávání oxytocinu. Jeho podávání v afrických státech, zejména mimo porodnice, je problematické. V některých zemích, resp. v některých místech ještě i dnes chybí elektrický proud. Tento hormon ale vyžaduje uskladňování v chladu, tedy v lednicích, což je pak technicky nereálné. Je skutečně úsměvné, že se v našem elektronickém světě od tzv. odborníků objevují informace, které preventivní podání oxytocinu kritizují. Pokud se týká podání oxytocinu I. a II. době porodní, ani v těchto případech není tento lék nebezpečný. Ale vždy jej musí podávat zkušený odbor/ník/nice. Nejčastěji tak stává, pro úpravu nekoordinované činnosti dělohy, nebo když několik hodin nedochází k uvolňování porodních cest (hrdla/branky dělohy).
Vážený pane profesore, mluvíte o významu prostředí porodnice a přitom právě ta vaše není zrovna příkladem. Alespoň porodní sály připomínají komunizmus. Neprotiřečíte si? (Klára Procházková)
Foto
Moc děkuji za Váš dotaz. Porodnice "U Apolináře hře patří mezi jednu z nejdéle otevřených porodnic na světě. Slavný architekt Josef Hlávka ji v roce 1875 otevřel. Budova slouží svému účelu dodnes. Některé části budovy, která je součástí Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK, jsou zmodernizovány tak, že připomínají hotel (oddělení pro riziková těhotenství, některá oddělení šestinedělí). Na klinice máme vynikající týmy odborníků, vynikající moderní technologie, skvělé porodnické výsledky, ale narážíte na stavební uspořádání našich porodních sálů. Bezmála před 10 lety jsme jako zdravotníci připravili návrh pro studii a projekt výstavby porodních pokojů. Dokonce i památkáři povolili zásah do vzhledu zadního traktu budovy. Jediné, co nám chybí, po čem již mnoho let voláme, je odpovídající finanční podpora, když se domníváme, že investice právě do porodnic je jednou z nejvýhodnějších investic, protože se jedná o investici do nové generace obyvatel naší země. Na druhé straně přes negativa, která jsem uvedl, je právě pro zázemí velké nemocnice a dokonce univerzity, což poskytuje nejvyšší zárukou odbornosti, je naše porodnice velmi vyhledávaná. Poptávka dokonce převyšuje naše kapacitní možnosti, a proto musíme regulovat počet těhotných, které chtějí u nás přivést na svět své miminko. Na závěr nezbývá než prosba - držte nám palce, abychom potřebný počet milionů dostali co nejdříve, protože jsme připraveni okamžitě pomoci při výstavbě a rekonstrukci stávajících částí naší slavné porodnice. Rozsah stavebního zásahu je tak velký, že čekáme politické rozhodnutí pomoci z národního rozpočtu. Jiné porodnice v Praze již obdržely desítky nebo dokonce mnohosetmilionovou podporu, ale na porodnici VFN a 1. LK UK se jaksi zapomnělo.
Dobrý den, jak si vysvětlujete fakt, že v "Birthplace study" z Velké Británie je pro nizkorizikove prvorodičky i vícerodičky i jejich děti porod v porodním domě bezpečnější nebo stejně bezpečný než porod v porodnici (studie na cca 70 000 ženách)? Je důvod tuto rozsáhlou studií spochybnit? Pokud ne, bylo by v rámci snahy o nejlepší péči správně umožnit v ČR vznik porodních domů. Byl byste např. ochoten v rámci své porodnice vyčlenit uzavřený usek, který by byl spravován výhradně PA a pouze v případě komplikací by se rodička převážela na porodní sál?(Alena Káchová)
Foto
V porodnici "U Apolináře" okolo 50-60 procent porodů odvádějí porodní asistentky. Nedávno byl dokonce dokončen akreditační kurz naší nemocnice pro porodní asistentky, který umožňuje zvýšit jejích kompetence. Naše porodní asistentky můžou indikovat epidurální analgezii, vyhodnocovat záznam "z monitoru", ošetřit mírná až středně těžká porodní poranění.
Dobrý den, prosím jak se díváte na bonding otcem v případě cisarskeho řezu v celkové anestezii? A na péči otcem o dítě, zatímco je maminka na JIP, případně na možné vynechání pobytu matky na JIP, nebo alespoň jeho výrazné zkrácení? (Ivana)
Foto
Bonding v celkové anestezii nedoporučuji provádět, ale protože by se císařské řezy měly dnes provádět v regionální anestézii, tam modifikovaný bonding možný je a operatérům vůbec nevadí.
Hezký den, doporučujete trénování na porod s aniballem? Má to nějaký účinek? Děkuji(Kristýna A.)
Foto
S touto metodou nemám vůbec žádný problém, i když v současné době neexistují vědecké závěry, které by metodu z hlediska prevence poranění porodních cest preferovaly.
Dobrý den, pane doktore, jaké jsou u Apolináře uzpusobené podmínky pro zdravotně handicapované maminky, například nevidomé nebo na invalidním vozíku, a to jak na porodnici, tak jako ubytovaný doprovod nedonošeného dítěte při jeho dlouhodobějším pobytu? (Ivana)
Foto
V porodnici "U Apolináře" jsme speciálně technicky připraveni pro porody a pobyt na šestinedělí i u velmi handicapovaných maminek. Máme na odd. šestinedělí speciálně připravený pokoj pro handicapované ženy s možností pobytu jejícho partnera. Měli jsme napřiklad slepou maminku, která na tomto pokoji pobývala se svým psím asistentem. Nejsou v našem případě raritou ženy po ochrnutí dolních nebo dokonce i horních končetin. S těmito případy máme zkušenosti.
Dobrý den, existuje obecné doporučení, kdy vyrazit do porodnice? Z mého okolí znám spoustu případů, kdy "maminky" byly po kontrole poslány domů, že ještě není čas/ještě nerodí. Doporučujete mobilní aplikace, které počítají kontrakce?(Alena H.)
Foto
Univerzální doporučení neexistuje, podle mé zkušenosti je lépe raději do porodnice jet dříve/ častěji / opakovaně než pozdě.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, na podle čeho je v Čechách určován postup péče/ léčby? Je založen na moderních poznatcích vědy a výzkumech (EBM)? A proč je péče v porodnicích tak často v přímém rozporu s výsledky moderních výzkumů, jako např. nemožnost kontinuální péče porodní asistentky (v těhotenství, v porodnici, po porodu), separace ditete, preferování farmakologickeho tlumení bolesti před nefarmakologickými metodami, nadužívání syntetického oxytocinu a pod. Dekuji(Alena Káchová)
Foto
Tato otázka obsahuje celou řadu nepravdivých myšlenek/tvrzení, která znám z chatování osob, které vyznávají alternativní pohled na svět. Odpovědi resp. komentáře by si vyžádaly větší prostor, než poskytuje tento chat.
Dobrý den, mohu se zeptat zda se může podat epiduralní anestezie kdykoliv během porodu nebo má nějaké omezení(Mája )
Foto
Neplést si analgezií s anestezií, viz předchozí dotazy, když epidurální analgezie se může podat u vaginálního porodu v jakékoliv fázi.
Dobrý den, pane doktore, jaký máte názor na "Hemiltonův hmat"..omluva, pokud to píši neodborně. Za jakých podmínek nebo v jakých případech se provádí. Dcera mela včera termín, možná budou chtít ji tento hmat udělat. Děkuji za názor(Kateřina Valášková)
Foto
Hamiltonův manévr je "stará babská metoda", která se musí dělat pouze za zvláštných podmínek a provádí ji pouze zkušená porodní asistentka nebo lékař. Smyslem tohoto postupu je zejména připravit porodní cesty na vlastní porod. Pokus o vyvolání porodu musí být vždy odůvodnitelný, když žena by měla být objektivně informovaná.
Dobrý den, jste odpůrce domácích porodit a nejraději byste je zakázal. Jste tedy proti demokracii? Vy jako muž nevíte co prožívá žena během porodu, jak se tedy můžete vyjadřovat k tak citlivé otázce, takhle necitlivě? Mě by v životě nenapadlo nakazovat ženám kde rodit, protože nevím co to všechno obnáší. A můžete vidět tisíce porodů, ale dokud neporodite, tak nevíte. (Jan Hovorka)
Foto
K této poznámce jsem se už vyjádřil v jiných odpovědích
Dobrý den, pane doktore, jak se díváte na to, že je možné porodit dítě bez toho, aby žena aktivně tlačila (což se v porodnici navíc většinou děje řízeně, tedy dle pokynů zdravotníků)?(Petra)
Foto
V naprosté většině případů si žena volným způsobem pomáhá ve 2. době porodu ( vypuzovací ) ke "tlačení", když k tomu používá zejména svalstvo bránice a břišních svalů. Pokud personál ženu vede k tomu, kdy má či nemá tlačit, je to proto, aby se závěr 2. doby porodní ženě usnadnil.
Může dnes v porodnici dojít k tomu, že odmítne ženě prostředky ke tlumení porodnici bolestí... kromě epiduralní anestezie, kterou další metodu tlumení lze doporučit předem děkuji(Matika Levá)
Foto
Rozhodnutí ženy, zda li tlumit či netlumit porodní bolesti, záleží pouze na ní, když s největší pravděpodobností jí nikdo z personálu nebude vnucovat tu či onu metodu. Rozhoduje autonomie ženy.
Dobrý den, mám dva dotazy: 1) je za vás v případě polohy plodu koncem pánevním lepší vaginální porod nebo plánovaná sekce? 2) jaký je váš názor na VBAC, tedy vaginální porod po předchozí sekci?(Prokop)
Foto
V případě konce pánevního bych doporučil ukončit těhotenství ve 40. týdnu plánovaným císařským řezem, popsat rizika vaginálního porodu u konce pánevního je nad rámec tohto chatu. Pokud jsou podmínky pro vaginální porod po předchozím císařském řezu, jsem zásadně pro, během dnešní noční služby jsme takto porodili nekomplikovaně dvě maminky v porodnici " U Apolináře"
Co je to hypnoporod? (Karamelka)
Foto
Vysvětlení této nefarmakologické analgetické metody naleznete na našich internetových stránkách www.porodnice.cz
Dobrý den, proč lékaři v druhé době porodní stále preferují pro rodičku nepřirozenou a nevhodnou polohu na zádech?(Erika)
Foto
Bylo řečeno v jiném dotazu.
Jaký je váš názor na využití aromaterapie jako podpůrné metody k přípravě k porodu a následné péče po něm?(Jiřina)
Foto
Mám velmi pozitivní názor na používání prostředku aromaterapie, je vždy nejprve správné tišit porodní bolesti nefarmakologickými metodami a teprve pokud tento způsob analgezie není účinný, přistoupit k metodám farmakologickým. Když podle všech doporučených postupů světa je na prvním místě z farmakologických metod epidurální analgezie.
Za jakých okolností byste byl pro domácí porod nebo byste ho nedoporučoval v žádném případě?(Helena)
Foto
Nikdy.
Jaká je současná situace s nedonošenci? Jak časté jsou dřívější porody a jakou šanci mají děti na normální život oproti minulosti? Děkuji.(Jana Skuhravá)
Foto
Jak už jsem zmínil, je velmi pozitivním zjištěním, že předčasné porody v naší zemi nestoupají, naopak mírně klesají. Vzhledem k dobře odvedeným předčasným porodům, kdy porodníci předávají ve velmi dobré kondici dítě neonatologům, a to i ve velmi nízkých hmotnostních kategoriích a díky znalostem a dovednostem neonatologů dnes úspěšně přežívají i děti, které váží hluboko pod 1000g.
Osobně příliš nesouhlasím s domácími porody, protože dle mého mínění není sebelepší porodní asistentka schopna v případě komplikací řešit situace stejně odborně a za pomoci moderních postupů i techniky, jako v porodnici. Jaký na ně máte názor vy?(Petr Bareš)
Foto
Souhlasím, už jsem odpověděl v jiných dotazech.
Považujete naše porodnictví za nejmodernější? Jaký názor máte na zahraniční průzkumy, které udávají, že pro druhorodičku s nekomplikovaným těhotenstvím je porod mimo zdravotnické zařízení stejně rizikový jako porod v nemocnici? Čím je tato skutečnost způsobena? Proč to je u nás tedy tolik riskantní? Děkuji za odpověď (Karolína Urválková )
Foto
Toto právě není pravda, je prokázáno, že nejbezpečnějším místem porodu člověka je porodnické zařízení. viz např. americké nebo britské doporučené postupy.
Veřejně propagujete epidurální anestezii u porodu. Proč stejně hlasitě nezaznívaji z vašich úst i negativní účinky? Např.: prodlužuje porod; ztrojnásobuje riziko vážných trhlin hráze; může zvýšit riziko císařského řezu až 2,5x; zvyšuje pravděpodobnost užití umělého oxytocinu (Pitocinu) 3x; až zčtyřnásobuje pravděpodobnost, že dítě bude ve finální fázi porodu v trvale zadním postavení (tváří nahoru), což snižuje šanci na spontánní vaginální porod (viz níže); snižuje šanci na spontánní vaginální porod – v 6 z 9 studií zkoumaných v jedné analýze, méně než polovina žen, které dostaly epidurál, měla spontánní vaginální porod; zvyšuje pravděpodobnost komplikací u instrumentálního porodu – při klešťovém porodu u ženy s epidurálem musí lékař použít téměř 2x větší sílu, než bez něho; to zvyšuje krátkodobá rizika vzniku podlitin, poranění obličeje, posunutí lebečních kostí a krevních sraženin v pokožce hlavy u dítěte, a epiziotomie a trhlin vagíny a hráze u matek; zvyšuje riziko problémů s pánevním dnem (poruchy močových cest, anální a sexuální) u matek po porodu, které se zřídkakdy vyřeší spontánně.(Aneta)
Foto
Děkuji za Váš dotaz. S největší pravděpodobností jste špatně informovaná. Neznáte doporučené postupy české společnosti, na prvním místě stojí v případě léčby porodní bolesti nefarmakologické metody. Pokud jsou nefarmakologické metody neúčinné, žena si může požádat o epidurální analgezii. Epidurální analgezie je v současné době po celém světě doporučována jako metoda první volby z farmakologických metod, a to proto, že má nejmenší vedlejší účinky na matku a zejména dítě. Kdyby tato metoda byla taková, jak píšete, tak by nebyla doporučována v rozvinutých zemích světa jako metoda 1. volby, např. pro předčasné porody. Když v těchto případech jsou děti zejména citlivé na jakýkoliv farmakologický zásah. Vaše argumenty, které udáváte, jsou typickým příkladem toho, jak lidi argumentují argumenty, které se vůbec nezakládají na pravdě.
Jak je možné, že takový odborník jako Vy mate veřejnost takovými bludy jako je "vykrvácení dítěte do placenty"? Svou dceru jsem si porodila do vlastních rukou a teprve po porodu placenty manžel přestřihl pupečník. A světe div se, dcera žije a je zdravá a má se čile k světu. (Romana)
Foto
Děkuji za dotaz, přál bych Vám vidět porodní asistentky z dnešní noční služby, které popisovaly předčasné odloučení placenty. Nebýt včasného zásahu neonatologů, dítě by tuto jednu z nejzávažnějších patologií bezpochyby nepřežilo, když i po několika hodinách po porodu je dítě ve vážném stavu.
Pane doktore, připouštíte, že mimo jiné: A. Vy porodníci stanovujete špatně termín počátku těhotenství a nutíte rodičky do předčasného porodu se 14 denním předstihem nejmíň? B. Žádná jiná samice na světě, kromě Homo Sapiens, nerodí s asistencí lékařů? C. Vy lékaři jste udělali z těhotenství a porodu pro ženy tak traumatizující zážitek, že od doby, co jste udělali z těhotenství chorobu a z porodu operaci, klesla prudce porodnost? Že jen málo žen je ochotno to opakovat? D. Můžete vyloučit, že zdravotnická zařízení dělají sekci kvůli bodům? (Vlastimil Jírů )
Foto
V této otázce je tolik nesmyslných myšlenek, že jejich vysvětlování je nad rámec rozsahu tohto chatu.
Dobrý den , jsem pro , aby se všechny domácí porody zakázaly zákonem a pokud nějaká biomatka tohle poruší , tak soudně odebrat dítě. Klasifikovala bych to jako pokus o vraždu. V některých případech , pokud dítě umře , tak zvlášt úkladná vražda dlouhodbě připravovaná. Činnost tzv. porodních asistentek úplně zakázat. Tohle přece není normální , aby někdo rodil doma a pak obvinil záchranáře a doktory , jen aby dostali vysoké odškodnění. Takový rodiče by neměli vůbec vychovávat děti. Být bio a v souladu s přírodou přece není vůbec moderní , to jsou normální křováci.(Petra)
Foto
Domácí porody nejsou v současné době zakázané, ilegálním nebo trestným činem. K ženám, které o tomto alternativním způsobu porodu uvažují, je třeba přistupovat velmi empaticky, ale naopak je třeba pranýřovat porodní asistentky, které ženy v zájmu svého byznysu k domácímu porodu nabádají.
Dobrý den, zajímalo by mě, proč je pro většinu porodníků, nejlepší poloha při porodu v pololeže/polosedě, když je logicky lepší, třeba vestoje nebo na bobku? Prostě polohy, co jsou na tom lépe s gravitací? Chápu, že je to pro porodníky lepší, že mají přehled. Já rodila na bobku a super. PA, která jde s dobou. Většinou mají zajeté, X let staré praktiky, které nechtějí měnit. Nejlépe nechat rodičku, jak to chce ona a jen přihlížet. Samozřejmě v případě, že je vše v pořádku. (Lenka)
Foto
Argumentace s gravitací při vertikální porodní poloze je typický omyl. Koeficient tření mezi tělem plodu a porodními cestami je totiž natolik vysoký, že gravitace nehraje vůbec žádnou roli. Poloha na zádech nebo v polosedě se v celém světě provádí proto, abychom mohli chránit porodní cesty ženy před rozsáhlým porodním poraněním, zejména svalstva konečníku. Poranění konečníku patří mezi nejzávažnější poranění ženy u porodu.
je mozne pozadat o cisarsky rez(anetta)
Foto
Jak už jsem zmínil, císařský řez na přání u zdravé ženy se zdravým miminkem nemá v současné době vůbec opodstatnění, přináší negativa jak pro ženu, tak zejména pro její dítě. Viz jiná otázka.
Dobrý den, je možné ve vaší porodnici rodit jinak, že na koze? Např. v sedě, do vody atd... (Karča, Jirčany)
Foto
Slovo koza je téměř vulgarismus pro naše porodnická lůžka, když mimochodem takové porodnické lůžko, které používáme na naší klinice, stojí kolem půl milionu korun. Když tato lůžka dovolují rodičce jakokoliv polohu u porodu, která je pro ni příjemná. Ženy mohou rodit jak vleže, tak vsedě, v poloze na čtyřech atd.
Pane doktore, četla jsem minulý týden v Reflexu o domácích porodech. Píšou o tom, jak drasticky se rodí v českých porodnicích, jak nepříjemný je personál. A domácí porody vyloženě propagují. Dávají tam slovo jen asistentkám, které domácí porody provádějí. Kdybych byla prvorodička, tak bych se dost vylekala a o domácím porodu začala uvažovat. Jenže moje zkušenost je z jedné pražské porodnice úplně jiná. Co si o domácích porodech myslíte? A četl jste ten článek? (Jelena Musilová, Praha)
Foto
Tento článek jsem četl, redaktorka dle mého odvedla velmi špatnou práci. Vybrala si porodní asistentku, která má velmi chabé odborné znalosti a neobrátila se na odborníky, se kterými by jednotlivé názory/ myšlenky konfrontovala.
Dobrý den, chtěla jsem zeptat do kdy je možné podat druhorodičce epiduralní anestezii když si o ní vyžádá hned u příjmu... je nějaká hranice rozpětí otevření děložního hrdla.... A když ji bude odmítnuto, co je možné využít místo toho s podobnou účinností. Děkuji Lenka (Lenka f. )
Foto
Za prvé, není správné hovořit o anestezii, ta se týká znecitlivění pro císařský řez. Jistě máte na mysli analgezii pro tlumení bolesti u vaginálního porodu, když tuto metodu lze podat kdykoliv v průběhu porodu, bez ohledu na to, jak se otvírají porodní cesty. V případě, že bude metoda odmítnuta, je možné použít některou jinou metodu, např. podání léku Nalbuphine.
Proč stoupá počet žen, které mají děti koncem pánevním? Je to sedavým zaměstnáním?(Alena)
Foto
Typická "fake news", falešná informace. V termínu porodu je poloha plodu koncem pánevním pořád u 3–4 procent těhotných. Zaměstnání na polohu plodu nemá absolutně žádný vliv.
Dobry den. Jake jsou nejcastejsi komplikace pri porodu?(Vlasta)
Foto
Nejčastější komplikací u porodu je hypoxie plodu, tj. když dítě není dostatečně zásobené okysličenou krví z placenty.
Pořád se hovoří o úrovni českého porodnictví, má tento obor nějaké problémy?(Iva Šímová)
Foto
Mezi hlavní problémy dnešního porodnictví patří nedostatek lékařů a porodních asistentek. V současné době začínají zejména chybět dětští lékaři v malých porodnicích. Dál je potřeba investovat do porodnic, aby jejich klima připomínalo právě ono tolik zmiňované domácí prostředí. Velkým problémem je stoupající věk těhotných žen a rodiček. Vyšší věk nepřináší totiž vůbec žádné výhody. S věkem stoupají poruchy otěhotnění, komplikace v průběhu těhotenství, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, předčasný porod a tím jsou pochopitelně komplikované i porody. Své problémy přináší i dnešní elektronický svět, rychlý přenos "fake news", matení lidí falešnými daty a vůbec bulvarizace porodnictví.
Pane profesore, v rozhlase jste říkal, že je v české republice nedostatek lékařů a porodních asistentek? Proč jste se vymezoval využívat zahraničních zdravotníků? (Kateřina Hájková)
Foto
Děkuji za dotaz, který je v současné době velmi aktuální. Zahraniční zdravotníci se běžně ve světě přesouvají z kontinentu na kontinent, ze státu do státu. Ovšem zcela jiná je situace, když je tak do zemí, kde se hovoří některým ze světových jazyků, například Velká Británie a Německo apod. nebo jestli je to do země, kde se mluví jazykem víceméně kuriózním, ne frekventovaným apod. a to je případ ČR. Základem, aby mohl pracovník pracovat u lůžka je dnes vysoká úroveň jazykové vybavenosti. Z tohoto důvodu do naší země přicházejí zejména zdravotníci z ruskojazyčných států východní Evropy. Jejich jazyková vybavenost je chabá, odborné znalosti bývají mnohdy i velmi pochybné. V rozhlase jsem upozorňoval na fakt, že namísto složitého procesu vyřizování pobytu zahraničních zdravotníků by bylo s výhodou, abychom okamžitě napravili podfinancování studia na našich lékařských vysokých školách/univerzitách a abychom si vyráběli vlastní, velmi odborně zdatné lékaře. Také jsem upozorněn že to je věc navýsost politická, když je potřeba finančně dotovat právě zmíněné univerzity, a na nich pracující lékaře - vysokoškolské učitele. Také jsem zmínil, že když takové rozhodnutí nastane například dnes, tak výstup tohoto rozhodnutí pocítí naše společnost zhruba v roce 2029. Což souvisí s faktem, že studium medicíny trvá 6 let a dalších 5 let trvá doba než se ale lékař dostane ke specializační atestační zkoušce.
Pane profesore, vědecké práce se svými výsledky někdy dokonce až protichůdně liší. Jak se v tom vyznat? (Denisa Sedláčková)
Foto
Moc děkuji za tento dotaz. Vědecké důkazy se musí rozlišovat podle jejich schopnosti se přiblížit pravdě. Ne všechny vědecky se tvářící práce nebo studie dodržují metody a pravidla vědeckého zkoumání, někdy se srovnává nesrovnatelné, apod. Nejcennějšími pracemi jsou tzv. metaanalýzy a systematické přehledy, kdy se přesným předepsaným způsobem sbírají informace často z celého světa z vícero podobných studií, čímž se zajišťuje vyšší přesnost a statistická spolehlivost výsledků. Je velmi důležité, ve kterých časopisech se výsledky jednotlivých pozorování uveřejňují. Každý čtenář by na toto měl brát zřetel, měl by kontrolovat, zdali má časopis tzv. Impact faktor, kde je záruka, že se anonymně vyjadřují ke každé práci recenzenti. Měl by být brán zřetel i na to, jestli časopis publikuje výsledky studí za komerční poplatek a okamžitě apod.
Pane profesore, jak vidíte rozšíření možností, aby české ženy mohly rodit doma? (Jana Halamová)
Foto
Povinností odborníků a profesionálů je, abychom nejširší veřejnosti vysvětlovali, že plánovaný porod v domácím prostředí přináší svá rizika. Toto se stalo již v roce 2013, kdy Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (nejvyšší odborná autorita naší zemi) vydala prohlášení, že porod v domácím prostředí je rizikový z hlediska matky - vykrvácení, zejména však z hlediska dítěte - hypoxie plodu (nedostatečné zásobení okysličenou krví) a že v ČR nejsou klimatické ani geografické podmínky pro to, aby byly ženy snadno a nekomplikovaně transportovány do porodnického zařízení. Tedy odborná obec se již vyjádřila. Toto stanovisko je opakovaně zdůrazňované ve všech veřejných sdělovacích prostředcích. Jak s tímto faktem naloží politici/ zákonodárci, ale i zájemkyně o domácí porody, to už nikdo z nás není schopen ovlivnit.
Dobrý den, můžete mně vysvětlit, proč je v dnešní době tolik návrhu alternativ okolo porodu? (Jana Bartušková)
Foto
Celá diskuze o alternativním porodnictví , aniž si to vlastně většina lidí uvědomuje, je dálnice za úspěchy medicíny, tedy klasické léčebně preventivní péče v porodnici. Lidé si totiž už zvykli, že u porodu neumírá matka ani dítě. Tím pádem ztratili pokoru a mnohdy se na základě velmi chabých informací snaží vstoupit do nejrůznějších alternativních postupů, nad kterými mnohdy zůstává rozum stát. Musím říci, že v této věci jsou také negativně nápomocná i média. Zejména v době tzv. okurkové sezony přichází často na přetřes právě kontroverze okolo domácích porodů. Všichni známe nejrůznější tzv. celebrity, které se chlubí svým mnohdy riskováním – 1. porodí ve stodole, 2. se chlubí, jak porodila ve vaně, 3. se pokouší porodit dvojčata doma atd. atd.
Dobrý den, pane profesore, jako často rodí u nás žen doma? (Karolína Nováčková)
Foto
Děkuji za tuto trefnou otázku. V současné době nikdo v naší republice není schopen přesně podat informace o statistice/počtu domácích porodů a zejména výsledcích této alternativy. Proto je potřeba, pokud se budeme touto problematikou seriózně zabývat, abychom měli každoroční velmi přesnou statistiku, když každý domácí porod musí být i doložitelný zdravotnickou dokumentací. Pokud tyto základní předpoklady pro jakékoliv diskuze o domácích porodech nebudou, nemá smysl vůbec o tomto problému hovořit. Diskuze musí být jednoznačně podepřena fakty.
Dobrý den, jakou doporučujete anestezii u císařského řezu? (Denisa Pospíšilová)
Foto
V současné době, pokud čas dovolí, je nejlépe použít některou z metod regionální anestezie, to znamená buď anestezii spinální, nebo epidurální. Až na výjimky je z časového hlediska tu či onu metodu možno použít. S regionální anestezií máme na naší klinice skvělé zkušenosti, téměř u všech císařských řezů pak může být přítomen partner, matka má okamžitý kontakt s dítětem, porodní asistentka nebo dětská sestra mohou ženě během dokončování operace přiložit dítě k prsu atd. Při tomto způsobu regionálního znecitlivění se běžně udává nižší krevní ztráta, nižší pooperační bolest a vůbec snížení používání léku analgetik pro tlumení pooperační bolesti. Regionální anestezie je v současné době metodou 1. volby pro císařský řez.
Vážený pane profesore, rodila jsem ve vaši porodnici, měla jsem kruté bolesti, Moc mně pomohl epidurál. Proč jej někdo tolik kritizuje?(Jana)
Foto
Epidurální analgezie (metoda tišení bolesti u porodu) je bohužel zcela neoprávněně kritizovaná lidmi, kteří buď metodu vůbec neznají, nebo neumějí, nebo jim chybí praktická zkušenost. Z mnoha zdrojů jsem se dozvěděl, že metodu různým způsobem rodičkám vymlouvají na pracovištích, o kterých je všeobecně známo, že nemají adekvátní službu erudovaných anesteziologů pro podávání této metody.
Pane doktore, Jako naprostá většina doktorů v naší zemi jste proti domácím porodům, viděl jste už vůbec nějaký porod mimo porodnické zařízení?(Anna)
Foto
Děkuji za váš dotaz, který dostávám relativně často. Z principu – na základě svých mnohaletých zkušeností z mnoha tisíc porodů, tak bych se nikdy dobrovolně plánovaného domácího porodu jako lékař neúčastnil. Na druhé straně jsem ale viděl případy, kdy jsou k nám transportovány ženy, ale zejména jejich děti po domácích porodech. Viděl jsem podchlazené novorozence v septickém šoku, zažil jsem děti po porodech doma s krvácením do mozku, znám tragické případy. Znám příběh člověka, kterého zná s největší pravděpodobností každý občan ČR, jehož dcera rodila plánovaně doma dítě koncem pánevním napřed. Stalo se tak ve Spojených státech. Přitom se rodička z okna svého bytu dívala na porodnici. Když se zhruba po hodině podařilo v pokoji porodní asistence vybavit hlavičku plodu, tak teprve pak bylo dítě transportováno do porodnice. Novorozenec zanedlouho nato pro rozsáhlé krvácení do mozku zemřel. Pikantní na věci bylo, že postižená žalovala porodnické zařízení, že se dítě nepodařilo zachránit. Všeobecně známý případ z jara letošního roku, kdy obézní žena – asi 180 kg, s neléčeným diabetem rozhodla plánovaně rodit doma, když nakonec musela být převezena do porodnického zařízení, kde byl porod ukončen technicky náročným císařským řezem. Hmotnost dítěte 7 kg je bohužel smutný rekord. Dítě bude mít totiž bezpochyby problém po celý svůj život a zároveň je to smutným důkazem toho, jak amatérsky může probíhat prenatální a porodní péče v domácím prostředí. Je zajímavé, že u mnoha podobných případů v závěru chybí účast porodních asistentek, ty se obvykle při komplikacích vypaří jako "pára nad hrncem", když často neexistuje o průběhu porodu vůbec žádná zdravotnická dokumentace.
Dobrý den, pane doktore, jste pro císařský řez na přání ženy?(Magdaléna)
Foto
Císařský řez u zdravé ženy, u které těhotenství probíhá fyziologicky, kde zcela chybí rizikové faktory pro komplikace u porodu, nemá své opodstatnění. Kromě toho, že jako každá břišní operace přináší svá rizika - větší krevní ztráta, infekce, vyšší riziko trombemolických komplikací, tak je nevýhodná zejména pro dítě. Dnes je již dětskými lékaři dokázáno, že kromě častějších poruch poporodní adaptace bezprostředně po porodu, tak tím, že dítě není osídleno bakteriemi ženy při průchodu porodními cestami (vhodné bakterie), vzniká negativní naprogramovaní vývoje jedince dokonce až do jeho dospělosti. Už dnes je popsán častější výskyt poruchy imunity, astmatu, cukrovky, a dokonce i poruch chování. Císařský řez je anděl i ďábel. V případě zdravotní indikace zachrání matku a/nebo dítě, ale pokud se provede zbytečně, muže mít negativní dopad na oba organismy. Císařský řez by měl být používán pouze jako "záchranná brzda".
Porodní dům je přece pro fyziologické porody kompromis. Proč neměnit systém jejich výstavby?(Blanka)
Foto
Za prvé, říci, že porod byl fyziologický je možno, až když je na světě dítě a matka je v po všech stránkách v pořádku. Termínem fyziologický porod můžeme označit tento proces pouze a jedině až po ukončení. Retrospektivně. Pokud porodní dům, pak musí platit stejná pravidla jako v porodnici. Dostupní lékaři – porodník, anesteziolog, dětský lékař a možnost zahájit porodnickou operaci do 20 minut.
V Holandsku se přece doma rodí? Proč ne v naší republice?(Hana)
Foto
Role holandského porodnictví je zveličována. Počet plánovaných domácích porodů v této zemi rapidně klesá (o tom propagátoři domácích porodů mlčí). Dnes je domácích porodů v Holandsku již okolo 15 %, a to ještě téměř polovina rodiček je převezena do porodnického zařízení kvůli vyřešení komplikace nebo proto, že rodička žádá pro bolest epidurální analgezii.
V časopise Reflex jsem se dočetla, že 99.57 % zdravých žen porodí bez závažné komplikace? Co je myšleno závažnou komplikací a proč se tedy obáváte porodů v domácím prostředí z důvodů nepředvídatelných komplikací? (Ivana Feuereiselová)
Foto
Toto je naprosto chybné tvrzení. Může u žen vzbudit pouze romantickou, neoprávněnou představu, že u porodu nehrozí někdy až fatální komplikace. Nejvíce závažnou komplikací je hypoxie (nedostatečné zásobení okysličenou krví) plodu/novorozence. Kdo viděl krvácení do mozku dítěte následkem hypoxie, kdo viděl dítě se závažnou mozkovou obrnou, ten nikdy nemůže podporovat myšlenku plánovaného domácího porodu.
Pane doktore pořád strašíte hypoxií dítěte. Copak pak ta nemůže v porodnici nastat?(Růžena Pazdírková)
Foto
Děkuji za dotaz. Právě že tato patologie hrozí u každého porodu. U porodu člověka se hypoxie (nedostatečné zásobení okysličenou krví) vždy vyskytovala, vyskytuje a vyskytovat bude. Ale pokud nastane v porodnici, tak diagnostika a zejména léčba je okamžitá, v řádu minut. Kdežto pokud nastane doma, tak než porodní asistentka situaci vyhodnotí, že by měla zavolat záchranku, než záchranka přijede, následuje překlad do vozu, transport do nejbližší porodnice, opět překlad na oddělení…toto vše zabere minimálně ¾ hodiny. Nevím, jestli si zájemkyně o domácí porody připouští představu následků prodlevy při řešení hypoxie plodu, která nastane u každého 7–10 zcela fyziologického porodu. Mimochodem cena za léčbu hypoxického novorozence je až 10x vyšší, pokud je porod mimo porodnické zařízení.
Pane profesore, co máte proti domácím porodů?(Jana Trondová)
Foto
V případe plánovaných domácích porodů není a nemůže nikdy být zajištěná bezpečnost zejména pro dítě. V loňském roce jsou nahlášeny v ČR již 4 úmrtí dětí v případě plánovaných domácích porodů. Přitom šlo o původně zdravé děti, v termínu porodu a u zdravých žen. Podobné případy dnes z našeho porodnictví ( v našich porodnických zařízeních) téměř vymizely (úmrtí u porodu původně zdravého dítěte a u zdravé ženy). Mimochodem plánované domácí porody nejsou ani problémem porodníků (porodník pracuje ve zdrav. zařízení), ale záchranářů a dětských lékařů. Ti totiž řeší následky, nejčastěji u hypoxických (hypoxie- nedostatek kyslíku) dětí. Ve většině doporučených postupech světa stojí, že nejbezpečnějším místem pro porod člověka je porodnické zařízení.
Pane profesore, co znamená podle Vás porodnictví 21. století?(Zdena Nováková)
Foto
Děkuji za dotaz. Porod, resp. porodnictví 21. století představuje zajištění bezpečnosti pro matku, bezpečnost pro plod/dítě, ale ještě i spokojenou matku, chcete-li její psychosociální pohodu. Psychosociální pohoda spočívá v objektivní informovanosti těhotné a jejího partnera, prostředí porodnice by mělo být příjemné, personál by se měl chovat empaticky, mělo by existovat autonomní, svobodné rozhodování ženy a v případě její potřeby bychom měli umět individuálně použit metody na tlumení porodních bolestí, pro regulace porodního stresu.
Čeští porodníci se chlubí svými výsledky, můžete porodnické výsledky v ČR doložit?(Jarmila Novotná)
Foto
Děkuji za Váš dotaz, rád tak učiním. Naše odborná (Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při ČGPS ČLS JEP) provádí každoročně ruční sběr statistkých dat. Tento sběr dat je oproti jiným zdrojům (zdr. pojišťovny, ÚZIS) nejpřesnější, centrální, resp. IT sběr porodnických dat v ČR je z mnoha důvodů insuficientní. Data naší odboré společnosti (Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při ČGPS ČLS JEP) se každoročně začátkem dubna zveřejnují na národním kongresu porodníků a porodních asistentek, který byl letos v Mikulově. V roce 2017 bylo v ČR okolo 112 000 porodů. V loňském roce byl zaznamenán pokles perinatální úmrtnosti na 4,7 (promile), poklesly předčasné porody na 7,8 %, poklesl počet dvojčat na 1,4 % a poklesly císařské řezy na 24,5 %. Za loňský rok bylo dosud nahlášeno 6 úmrtí žen, které zemřely v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Tato fakta porodnické statistiky jsou nezpochybnitelná a řadí naši zemi mezi nejlepší země v Evropě, resp. na světě.
Dobrý den, pane doktore, jak často se provádí episiotomie na Vašem pracovišti?(Janina Skuhravá)
Foto
Děkuji za dotaz, který jsem čekal. Proto jsem si nechal udělat přesnou statistiku. Od ledna do konce července 2018 proběhlo v naší porodnici „ U Apolináře“ celkem 2801 porodů, z čehož 1835 jich bylo vaginálních. Prvorodiček bylo 1082, druho- a vícerodiček 753. Bez poranění porodilo 24 % žen, s poraněním, ale bez episiotomie porodilo 30 % žen, tzn. více než polovina žen neměla episiotomii. Episiotomie byla provedena u 46 % rodiček, když druho- a vícerodičky měly cca 3x méně nástřih než prvodičky. Nutno ale upozornit, že jsme perinatologické centrum a koncentrujeme velmi vážné případy. Z uvedeného vyplývá, že episiotomie se ani v perinatologickém centru, kde se mimochodem učí své dovednosti budoucí porodní asistentky UK a mladí lékaři, vůbec neprovádí rutinně!!!
Mám dotaz, jak často se provádí episiotomie v České republice? Jak často pak u prvorodiček?(Kristýna Motyčková)
Foto
Děkuji za dotaz, podle dat z ÚZIS (Ústav zdravotnických informací), když poslední údaje jsou z roku 2015, byla v naší zemi provedena episiotomie u 35 % rodiček. Toto číslo je ovšem zkreslené, neboť se v porodnicích vykazuje jakékoliv ošetření hráze, pochvy, stydkých pysků (tedy trhlin anebo jen oděrek/ lacerace) pod jedním statistickým kódem. Odhaduji, že počet episiotomii je okolo 25 %. Z tohoto počtu asi jednoznačně vedou prvorodičky, v případě dalších porodů jsou měkké porodní cesty více elastické, ale episiotomie se provádí významně méně.
Dobrý den, jsem dva týdny před termínem porodu. Jsem zdravá, budu poprvé rodit a mám obavy z případného nástřihu. Jak moc je tento výkon potřebný?(Monika Š.)
Foto
Pokud jste zdravá, tak by se nástřih (odborně epiziotomie) neměla provádět rutinně. Provádí se pouze v opodstatněných/potřebných případech, zejména když jsou známky poruchy zdraví plodu, nebo v případě nadměrného prodlužování porodu (II. doba porodní – vypuzovací), anebo když hrozí zřetelné nebezpečí roztržení svěrače konečníku.
Dobrý den, tento týden jsem si zakoupila časopis Reflex a zaujal mne termín bezzásahový porod, mohu Vás požádat o vysvětlení tohoto termínu a jaké jsou jeho výhody?(Petra Procházková)
Foto
Tento článek, který je mimochodem plný odborných neznalostí porodní asistentky, plný chybných statistických údajů a v neposlední řadě i chybné terminologie, jsem četl. Bezzásahový porod je porod pouze s pasivní účastí porodnického týmu. Porodní asistentka a/nebo lékař pouze přihlíží. Nepoužívá se žádná forma lékové podpory, např. pro tlumení porodních bolestí. Dokonce existuje postup tzv. hands off, když porodní asistenta/porodník nechrání ve II. době porodní (vypuzovací doba) hráz před jejím natržením a nepomáhají ani porodu dítěte. Avšak výsledkem velké vědecké studie z roku 2017 (více než 15 000 porodů) bylo, že pokud byla hráz chráněna, tzv. „hands on“, tak je významně menší počet poranění hráze rodící ženy.
Dobrý den, proč se provádí nástřih hráze u porodu. Děkuji velice za odpověď.(Veronika Zvěřinová)
Foto
Děkuji za otázku. Episiotomie se provádí důvodně (odborně indikovaně). Provádí se, pokud hrozí roztržení (odborně ruptura) hráze nebo jsou známky nedostatečného zásobení plodu okysličenou krví (odborně hypoxie plodu) a je nutno rychle přivést na svět miminko. Jindy se provádí, pokud je třeba použít např. porodnické kleště. Episiotomie by se neměla nikdy provádět rutinně, bez důvodu.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem v 8. týdnu těhotenství. Mám zájem o péči soukromé porodní asistentky po celou dobu těhotenství. Je možné s mou soukromou porodní asistentkou porodit ve vašem porodnickém zařízení?(Jana Urbanová)
Foto
Děkuji za otázku, mohu kladně odpovědět. Některé porodní asistentky, které pracují na porodních sálech porodnice „U Apolináře“ poskytují i služby v rámci soukromých ambulancí nebo své privátní praxe. Pokud si vyberete tedy porodní asistentku, která má s naším pracovištěm pracovně právní smluvní vztah, tak se nemusíte obávat toho, že porodíte bez „své“ porodní asistentky. Jedinou podmínkou je právní vztah, aby byla zachována všechna pravidla pro poskytování zdravotní péče na konkrétním pracovišti. Pokud je mně známo, tak se jedná o běžnou praxi i v ostatních porodnických zařízeních v České republice.