ONLINE CHAT
Bankomat mi nevydal dvoustovku, ale z účtu odešla. Nechtěla jsem se s bankou dohadovat, tak jsem to neřešila. Co by pro mě mohl udělat finanční arbitr?(Patricie)
Foto
Pokud by se zjistilo, že došlo k nějaké chybě bankomatu a ten Vám peníze skutečně nevydal, ale z účtu byly strženy, finanční arbitr by mohl uložit bance, aby vám těchto 200 Kč vrátila. V obdobných případech týkajících se nevydání peněz z bankomatu se ale v řízení před finančním arbitrem často zjistilo, že bankomat peníze vydal, jen spotřebitel byl např. netrpělivý či roztržitý a od bankomatu odešel dříve, než k tomu vydání peněz došlo. V takovém případě k žádnému pochybení ze strany banky nedošlo a finanční arbitr návrh zamítl.
Dobrý den pane Vacek, měla bych na vás jednu otázku s platební kartou. Bankomat mi nedávno „sežral“ moji kartu a jak se později ukázalo, bylo to pochybením banky. Mě to ale stálo zbytečné lítání a i v práci jsem musela vzít volno, abych si pro ni došla. Můžu u finančního arbitra žádat nějaké odškodnění a v jaké výši? Děkuju za radu(Žumberová z Olomouce)
Foto
Ano, pokud se zjistí, že se skutečně jednalo o pochybení (protiprávní jednání) banky, můžete se v řízení před finančním arbitrem domáhat vůči bance náhrady škody ve výši, kterou prokážete, že Vám v příčinné souvislosti s pochybením banky vznikla.
Teď jsou hrozně populární tzv. půjčky lidí lidem. Můžete řešit případné spory i ohledně těchto typů půjček? Nebo jste bezmocní?(Kristina)
Foto
Finanční arbitr obecně není oprávněn řešit případy tzv. sousedské výpomoci, tedy když si půjčí peníze 2 lidé mezi sebou. Pokud to ale ten, kdo půjčuje, nedělá jako sousedskou výpomoc, ale činí tak soustavně a za účelem dosažení zisku, jedná se z jeho strany o podnikání (byť možná bez příslušného živnostenského oprávnění, tedy neoprávněné) a spor z půjčky poskytnuté touto osobou spotřebiteli by finanční arbitr řešit mohl.
Chci si vzít půjčku na svatební cestu, a některé nabídky bank mají u částek napsané dva údaje – úroky a nějaké RPSN. Co je RPSN? Děkuju(Naděžda K., Třebohostice)
Foto
RPSN je tzv. roční procentní sazba nákladů, tedy údaj, který v sobě zahrnuje jak úroky, tak všechny další náklady a poplatky, které musíte zaplatit, abyste spotřebitelský úvěr za nabízených podmínek získala (tedy např. i poplatek za uzavření smlouvy, poplatek za vedení účtu aj.). Vzhledem k tomu je při srovnávání výhodnosti úvěru vždy lepší vycházet z údaje o RPSN. Čím více peněz zaplatíte, nebo čím dříve je budete muset zaplatit, tím bude RPSN vyšší a tím je pro Vás spotřebitelský úvěr méně výhodný.
Zabýváte se i malými půjčkami? Někdy se jim také říká rychlé. Podle mě už často jde o lichvu, ty úroky jsou nehorázné!(Plánek)
Foto
Od 1. února 2016 je finanční arbitr příslušný řešit spory z jakýchkoliv spotřebitelských úvěrů bez ohledu na výši poskytnuté částky.
Když vyřešíte spor např. ohledně špatně počítaného RPSN u půjčky jedné konkrétní společnosti, tak je vaše rozhodnutí závazné jen v tom jednom konkrétním sporu? Nebo se na něj můžou odvolat všichni, kteří mají u té společnosti stejnou půjčku?(Marek)
Foto
Každé rozhodnutí finančního arbitra je závazné vždy jen v tom jednom konkrétním případě. Rozhodnutí zásadní povahy publikuje finanční arbitr na svých webových stránkách http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html , takže se na ně může kdokoliv odvolávat, finanční arbitr ale vždy vyhodnotí každý jiný případ samostatně a na základě skutkového stavu, který je pro ten případ specifický.
Přijde mi, že jste stejně k ničemu, když se stejně ta banka může odvolat s vašim rozhodnutím k soudu a já pak nakonec můžu přijít o všechno a navíc jim platit právníky.(Vladimír, Brno)
Foto
Ano je pravda, že rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem. Toho si je finanční arbitr velmi dobře vědom, a proto rozhoduje tak, aby jeho rozhodnutí i před soudem obstálo. Současně je ale nutné zdůraznit, že zhruba 60 % všech případů řešených finančním arbitrem neskončí vydáním závazného rozhodnutí finančního arbitra, ale smírem mezi spotřebitelem a institucí. V takovém případě se spotřebitel zcela nebo z převážné části domůže svého nároku a současně mu žádné riziko soudního přezkumu a hrazení nákladů právníků banky v soudním řízení vůbec nehrozí.
Půjčil jsem kamarádovi 5000, už jsou to 3 měsíce a pořád mi je nevrátil. Můžu u vás podat exekuci?(Pan Kamil)
Foto
Ne, nemůžete. Finanční arbitr je příslušný pouze k řešení sporu mezi spotřebitelem a finanční institucí, nikoliv však k řešení sporu mezi 2 nepodnikajícími fyzickými osobami. Neplní-li Váš kamarád dobrovolně, budete tuto záležitost muset řešit prostřednictívm soudu.
Dobrý den, nedávno jsem se dostal do sporu s pojišťovnou kvůli výplatě částky z úrazového pojištění a když sem jim řekl, že na ně podám stížnost k arbitrovi, tak podle nich to údajně nepujde. Myslím, že mi neřekli pravdu, protože jsem někde slyšel že pojištění taky řešíte. Děkuju.(Kravciak Ostrava)
Foto
Finanční arbitr je oprávněný řešit pouze spory týkající se životního pojištění. Úrazové pojištění však podle zákona mezi životní pojištění nepatří, proto finanční arbitr nemůže takový spor řešit. K jeho mimosoudnímu řešení je však příslušná Česká obchodní inspekce.
Ztratila jsem práci a neměla na nájem. V časopise jsem našla inzerát, že mi poskytnou půjčku bez ručitele a doložení příjmu. Zavolala jsem tam a další den ke mě domů přijel pan Novák. Řekla jsem mu, že nutně potřebuji 50000Kč. Dal mi podepsat nějaké papíry, že prý vše zařídí. Dostala jsem od něj 1000 Kč s tím, že další peníze mi pošle do dvou dnů do banky. Podepsané papíry si odvezl. Čekala jsem týden, ale nic nepřišlo. Několikrát jsem mu volala, prý peníze přijdou další den, ale stále nic. Při posledním hovoru už byl pan Novák agresivní a říkal, že mám být ráda, že jsem dostala aspoň něco. Před měsícem mi přišel nějaký dopis, že musím zaplatit 100000Kč nějaké firmě, kterou vůbec neznám. Prý mi přijde exekuce pokud do konce měsíce peníze nezaplatím. Prosím pomozte mi tolik peněz nemám.(L.K., Plzeň)
Foto
Doporučuji co nejdříve zahájit řízení před finančním arbitrem a k návrhu na zahájení řízení připojit všechny dokumenty, které máte k dispozici.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi finančním arbitrem a ombudsmanem? Děkuji za odpověď (Jan S. )
Foto
Finanční arbitr řeší a závazným způsobem rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi (bankami, nebankovními poskytovateli úvěrů, pojišťovnami, směnárnami aj.) zatímco ombudman, neboli správně veřejný ochránce práv, chrání osoby před jednáním úřadů (myšleno tedy primárně státních institucí, nikoliv soukromých subjektů), pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.
Hezké odpoledne, chtěl bych se zeptat zda existuje nějaké zákonné omezení pro směnárny ohledně poplatků za směnu a kurzu, nebo zda si mohou dělat co chtějí?(Fabián N., Praha)
Foto
Žádný konkrétní strop ohledně poplatků či směnného kurzu v žádném právním předpise obsažen není, nicméně i na směnárny dopadají obecná ustanovení občanského zákoníku o lichvě nebo tzv. neúměrném zkrácení.
Měnila jsem si ve směnárně peníze na dovolenou. Byl tam velký nápis, že směna je bez poplatků. Jenže po samotné výměně jsem zjistila, že se to týká jen částek nad 1000 eur. V provozovně to bylo uvedené na nenápadném místě a malým písmem. Já si měnila méně a platila za transakci. Je to věc, se kterou bych se na vás mohla obrátit? (Součková)
Foto
Ano, do působnosti finančního arbitra spadá i řešení sporů ze směnárenského obchodu a můžete se na nás v této věci obrátit. V této souvislosti bych chtěl obecně apelovat na všechny, kteří si jdou do směnárny směnit peníze, aby věnovali velkou pozornost především tzv. předsmluvnímu informačnímu formuláři (zpravidla v podobě veledlouhé "účtenky"), na níž mají být podle zákona uvedeny všechny důležité informace - kolik peněz dáváte, kolik peněz dostanete, jaký je směnný kurz, jaké jsou případné poplatky. Než takový dokument podepíšete, pečlivě si jej prostudujte!
Dobrý den. Stavebni spořitelna Reifeisen mi vypovedela smlouvu o stavebnim sporeni Pred dvema lety me jejich zastupce přesvědčil navysit cilovou castku ale 4 % snizit urok na 3%..jak se branit a napadnout vypoved u uz vyporadane smlouvy(Dalibor)
Foto
Také v tomto případě je možné domáhat se určení neplatnosti výpovědi v řízení před finančním arbitrem.
Dobrý den. Stavební spořitelna Wustenrot mi loni náhle ukončila stavební spoření.Smlouva byla stará 12let,přespořeno nebylok porušení z mé strany nedošlo.Mohu se ještě bránit? Na mé dotazy tehdy odpověděli,že jejich jednání je právně v pořádku. Děkuji /Jiří/ (Jiří)
Foto
Ano, i v tomto případě je možné domáhat se v řízení před finančním arbitrem určení neplatnosti výpovědi smlouvy o stavebním spoření.
Chtěla jsem předčasně splatit hypotéku ale banka po mně chce pokutu 140 tisíc to se mi nelíbí. Můžete mi pomoct?(Markéta P. Trutnov)
Foto
V případě hypoték zatím neplatí tak přísná úprava předčasného splacení, jako v případě jiných spotřebitelských úvěrů, takže záleží na smluvních ujednáních mezi Vámi a bankou. Pokud ale s takovou částkou nesouhlasíte, můžete se od 1. února 2016 obrátit na finančního arbitra (opět podotýkám - po předchozí neúspěšné reklamaci u banky).
Může se na vás obrátit i někdo, kdo má spor s lichvářem jako fyzickou osobou? Babička si půjčila peníze od souseda na novou televizi (doslova jí je vnutil), ale už jí dvakrát přeplatila a splácí pořád dál. Dá se s tím něco dělat?(Sypal)
Foto
Finanční arbitr je příslušný pouze k řešení sporů tyýkajících se tzv. spotřebitelských úvěrů, tedy takových, kde na jedné straně je podnikatel, který peníze půjčuje (ať už se jedná o banku nebo nebankovního poskytovatele úvěrů), a na druhé straně je spotřebitel, který si peníze půjčuje. Podnikatelem může být i fyzická osoba. Aby mohl finanční arbitr řešit i spor s lichvářem - fyzickou osobou, která podniká neoprávněně (tedy bez příslušného živnostenského oprávnění) je potřeba prokázat (např. prostřednictvím svědků či předložením dalších smluv), že tento lichvář takovou činnost dělá soustavně a opakovaně (tedy půjčuje peníze více lidem v delším období) a nejedná se jen o pouhou jednorázovou sousedskou výpomoc.
Dobrý den, stavební spořitelna mi k 30.4. chce zrušit smlouvu za starých podmínek. S vypovězením smlouvy samozřejmě nesouhlasím a proběhlo mezi mnou a spořitelnou několik výměn. Jak postupovat dále, aby byly podmínky smlouvy zachované?(Martin)
Foto
Pokud už proběhla korespondence mezi Vámi a stavební spořitelnou a stavební spořitelna na Vaši výzvu k nápravě nereagovala, můžete se obrátit na finančního arbitra a domáhat se určení neplatnosti výpovědi. K tomu můžete využít on-line formulář pro podání návrhu na zahájení řízení, který je dostupný zde: http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html nebo formulář pro podání návrhu dostupný zde: http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/formulare.html . Formulář je nutno podepsat. Pokud nemáte elektronický podpis nebo datovou schránku, musíte jej vytisknout a zaslat nebo přinést nám jej vlastnoručně podpsaný v papírové podobě. A samozřejmě je nezbytné přiložit všechny relevatní dokumenty (smlouvu, obchodní podmínky, výpisy z účtu, komunikaci se stavební spořitelnou aj.)
Dobrý den, vzal jsem si půjčku od společnosti, která mě oslovila v supermarketu. Půjčil jsem si půjčku na 35000, měl jsem splácet asi 5 let. Když jsem chtěl půjčku zaplatit dřív, řekly mi že musím zaplatit pokutu 15000 a všechny úroky. Nic jim platit navíc nebudu, nemají na to právo. Co mám dělat? Můžu je u váš zažalovat?(Bronislav Krčmák, Nepomuk)
Foto
Pokud se jednalo o spotřebitelský úvěr uzavřený po 1. lednu 2011, máte právo takový spotřebitelský úvěr kdykoliv zcela nebo částečně předčasně splatit. Věřitel se kromě nesplacené jistiny může domáhat maximálně kompenzace ve výši 1 % z předčasně splácené částky jistiny. Jestliže jste se ale např. dostal při splácení úvěru do prodlení, věřitel se může domáhat i úroku z prodlení či smluvní pokuty. Každopádně pokud s požadovanou částkou nesouhlasíte, rozporujte ji nejprve u společnosti samotné, a pokud nebudete úspěšný, můžete podat návrh an zahájení řízení před finančním arbitrem
Dobrý den, před rokem jsem si vzala úvěr a meziúvěr ze stavebního spoření, který teď chci splatit, protože mám možnost ho výhodně refinancovat, ale spořitelna mi to nechce dovolit. Může tohle dělat? Není to proti zákonu? (Marie, Ústí nad Labem)
Foto
V případě předčasného splacení záleží na tom, zda meziúvěr ze stavebního spoření je nebo není spotřebitelským úvěrem ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru. Pokud jím je (což je v případě, kdy takový úvěr není zajištěn zástavním právem k nemovitosti a nepřekračuje částku 1.880.000 Kč) máte ze zákona právo takový úvěr kdykoliv zcela nebo částečně předčasně splatit. Pokud se o takovýto úvěr nejedná, záleží na smluvních ujednáních mezi Vámi a stavební spořitelnou.
Dobrý den Mgr. Vacku. Před čtyřmi lety jsem si vzal půjčku, kterou jsem ve 36 splátkách splatil. Společnost po mě nic nechtěla a najednou mi přišlo psaní od exekutora, že po ně chce tahle společnost další peníze, co jsem jí údajně nezaplatil. Od exekutora jsem se dozvěděl, že nějaký rozhodce z druhého konce republiky vydal rozhodnutí, o kterém vůbec nic nevím. Mohu se svých práv domoci u finančního arbitra? Děkuji za odpověď. (Ing. Smejkal)
Foto
To záleží na tom, zda mezi Vámi a poskytovatelem úvěru byla platně sjednána rozhodčí doložka. Pokud ano a věc již byla předmětem rozhodčího řízení, finanční arbitr není oprávněný takový spor znovu řešit. Pokud by se však ukázalo, že rozhodčí doložka nebyla sjednánana platně (což může být podle právního názoru Nejvyššího soudu, jímž se finanční arbitr řídí, v řadě případů rozhodčích doložek), finanční arbitr by mohl na základě Vašeho návrhu takový spor posoudit a rozhodnout, zda má poskytovatel úvěru na nějaké další plnění nárok. Platnost rozhodčí doložky a na základě ní vydaného rozhodčího nálezu však doporučuji zpochybnit i v exekučním řízení které je proti Vám (resp. Vašemu majetku) vedeno.
Mám stavebko s Liškou, a chci si vzít peníze dřív. Z banky jsem dostal dopis, že si musím vzít nejdříve překlenovací úvěr. Jaký je rozdíl mezi překlenovacím a normálním úvěrem?(Lumír K., Praha)
Foto
Překlenovací úvěr ze stavebního spoření je poměrně složitý druh úvěru. Pokud ho čerpáte, měsíčními splátkami, které budete posílat stavební spořitelně, splácíte pouze úroky z takového úvěru, a současně vkládáte peníze na svůj účet stavebního spoření. Samotnou jistinu překlenovacího úvěru však celou tu dobu vůbec nesplácíte (nedochází k jejímu postupnému umořování, takže stále platíte úroky z celé výše úvěru!). Jistinu splatíte až čerpáním "normálního" úvěru ze stavebního spoření, který již pravidelnými měsíčními splátkami standardně umořujete (tedy část splátky tvoří úrok a část splátky tvoří splátka jistiny).
Má dcera má staveb.spoř. u České spořitelny,s ürokem 4% a cílovou částkou 3OO OOO. Naspořeno něco přes 200 OOO. Nyní už nespoří, neboť má další st. spoř. a pobírá na toto spoř.státní podporu. Čs stav.spoř. nýní smlouvu ruší,že má příliš vysoký 'urok a ani nevyužila možnost získat 'uvěr.To není reálné protože je nezaměstnaná a neměla by zatím z čeho půjčené peníze splatit.Smlouvu nemá,tak ani nemůže zjistit zda má na to spořitelna nárok.(Ludmila Junková)
Foto
I v tomto případě se Vaše dcera může obrátit na finančního arbitra a domáhat se určení, že výpověď smlouvy učiněná stavební spořitelnou není platná. Pokud Vaše dcera nemá některé potřebné dokumenty (např. smlouvu samotnou) k dispozici, finanční arbitr si ji vyžádá od stavební spořitelny. Před tím, než se Vaše dcera obrátí na finančního arbitra, musí se obrátit i na stavební spořitelnou samotnou a neplatnosti výpovědi se domáhat u ní. Doporučuji, aby tak učinila PÍSEMNĚ, aby mohla v řízení před finančním arbitrem prokázat, že tak opravdu učinila.
dobrý den, pane magistře, chtěl by se zeptat, jakou šanci mám uspět u soudu, když stavební spořitelna mě vypověděla z důvodů přespoření ujednané cílovéčástky (v tehdejších podmínkách té doby bylo, že může vypovědět, ale nevypověděla až do doby, kdy úroky ůvěrů/obecně/ poklesly). Za této situace mám zato, že jednala v rozporu s dobrými mravy, resp. břemeno podnikatelského rizika přenesla na klienta - jinými slovy sklůvka může si užívala v době, kdy to bylo pro ni výhodné a jakmile se situace změnila otočili se proti klientovi. Dá se opřít o nějaké soudní rozhodnutí v žalobě, které by mi dalo úřed soudem za pravdu?. Děkuji(Jan Partík-janpartik@seznam.c)
Foto
Šanci na úspěch před soudem odhadnout neumím. Připomínám ale, že od 1. února 2016 je k řešení sporů z oblasti stavebního spoření (tedy i včetně sporů o platnost výpovědi smlouvy o stavebním spoření) příslušný finanční arbitr. Namísto na soud se tak můžete obrátit na finančního arbitra, který je oprávněný posoudit, zda stavební spořitelna jednala po právu a v souladu s tím, co si s Vámi ujednala, anebo zda je její výpověď neplatná, ať už pro rozpor s dobrými mravy, nebo z nějakého jiného důvodu.
Nahradíte mi smluvní pokutu, kterou mi naúčtovala PRE za zpoždění s platbou za elektřinu, ačkoli jsem ji neposlal pozdě já, ale moje banka? Měl jsem na účtu určitě dost peněz, takže problém nebyl na mé straně. Smluvní pokutu jsem radši zaplatil. Slyšel jsem, že zastupujete banky, proto se obracím na vás. Děkuji a přeji hezký den pane Vacek(J. Jindřich)
Foto
Finanční arbitr nezastupuje banky, ale jako nezávislý a nestranný orgán závazným způsobem rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi (tedy i bankami). Pokud ve Vašem případě došlo k pochybení na straně banky, která správně neprovedla platební transakci (neodeslala peníze podle Vašeho pokynu tak, jak měla), je finanční arbitr příslušný takový spor řešit a případné náhrady škody (zaplacené smluvní pokuty za opožděnou platbu) se můžete v řízení před finančním arbitrem domáhat.
Jak dlouho zpětně se na vás můžu se svým problémem obrátit? Je na to nějaká lhůta? (Blanka Šímová)
Foto
Žádná lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem není. Pokud byste ale chtěla řešit záležitost starší než 3-4 roky (v některých případech i méně), může finanční instituce úspěšně vznést námitku promlčení a finanční arbitr tak nebude moci Vašemu návrhu vyhovět, ani kdyby právo jinak bylo na Vaší straně.
Nejsem právník a neumím v tom chodit. Chtěl bych, aby mně zastupovala společnost, která mi nabídla, že pro mě vymůže peníze po pojišťovně. Musím jí ale zaplatit zálohu a pak z toho, co vymůžou procenta. Můžu pak u vás chtít i peníze za to zastupvání ? A co když mě ten zástupce nepomůže, musím mu ty peníze zaplatit ? (Kušnier, Chodov)
Foto
Náklady řízení si nese každá ze stran sporu sama, takže pokud budete platit nějakou odměnu zástupci, vždy to platíte ze svých peněz a u finančního aribtra nemůžete požadovat náhradu takových nákladů, ani když budete ve sporu úspěšný. Řízení před finančním arbitrem se však nemusíte jako neprávník nijak obávat. V řízení nemusíte být nikým zastoupený, finanční arbitr Vám v případě potřeby sám poskytne na Vaši žádost potřebnou pomoc. Důležité vždy je, abyste vylíčil po pravdě všechny skutkové okolnosti (s kým jste o čem čem jednalo, jak jednání probíhalo apod.), což stejně víte vy sám lépe než jakýkoliv váš případný zástupce, a předložil nám všechny související dokumenty (návrh smlouvy, předsmluvní informace, výroční výpisy, korespondenci s pojišťovnou aj.).
Dobrý den, jak je to u vás s advokátem, musí mě někdo zastupovat? Budu platit nějaký poplatek?(Marie T.)
Foto
Navrhovatel nemusí být v řízení před finančním arbitrem nikým zastoupen a není to ani potřeba. Finanční arbitr je ze zákona povinen poskytnout navrhovateli na jeho žádost pomoc v souvislosti se zahájením řízení i kdykoliv v průběhu řízení. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné, neplatí se tedy žádný poplatek za jeho zahájení.
Dobrý den, banka mi zesplatnila hypoteční úvěr s tím, že nesouhlasím s výší částky k doplacení, kterou po mě banka požaduje. Lze se s tímto problémem obrátit na finančního arbitra?(Kamil D., Bruntál )
Foto
Ano, od 1. února 2016 je finanční arbitr příslušný i k řešení sporů týkajících se hypotéčního úvěru. Před tím, než se obrátíte na finančního arbitra, je však nutné se nejprve se stejným nárokem obrátit na banku samotnou a vyzvat ji k nápravě.
Dobrý den, jak dlouho u vás trvá řízení a zda je to bezplatné?(Jana K.)
Foto
Ano, řízení před finančním arbitrem je pro navrhovatele (tedy spotřebitele, který je ve sporu s některou finanční institucí) zcela bezplatné. Oproti řízení před soudem spotřebitel nemusí platit žádné náklady, a to ani tehdy, pokud ve sporu není úspěšný. Průměrná délka řízení se pohybuje mezi 6-10 měsíci. Vždy záleží především na tom, jak rychle nám obě strany sporu dokáží dodat všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí. A protože finanční arbitr usiluje především o smírné řešení sporu, dává také dostatečný časový prostor pro jednání o smíru mezi samotnými stranami, pokud o to mají zájem.
Záleží na tom, o jakou částku se ve sporu jedná? Zabýváte se i malými obnosy? Bojím, se, aby se i někdo nevysmál, že obtěžuji kvůli pár stovkám. (Bruno)
Foto
Hodnota sporu nehraje žádnou roli, prostřednictívm finančního arbitra můžete řešit i spory týkající se pár desítek nebo stovek Kč.
Je možné přes finančního arbitra řešit i případy sporů s pojišťovnou?(Radmila)
Foto
Prostřednictvím finančního arbitra je možné řešit i spory s pojišťovnou, musí se však jednat výlučně o životní pojištění. Všechna ostatní pojištění (tedy např. pojištění domácnosti, havarijní pojištění, povinné ručení, ale také úrazové pojištění) jsou z působnosti finančního arbitra vyloučena. Spory z nich však můžete od 1. února 2016 mimosoudně řešit prostřednictvím České obchodní inspekce ( https://adr.coi.cz/cs ).
Zdravím vás pane Vacku a mám na vás jeden dotaz z oblasti spotřebitelských úvěrů: Je pravda, že od února 2016 už mohu k finančnímu arbitrovi podat návrh týkající se i půjčky na 3.000,- Kč? Půjčka to byla malá, ale dostala mě do velkých problémů, rád bych proto využil vaše bezplatné řízení. Předem děkuji za odpověď(Karel Jouna)
Foto
Hezký den. Ano, od 1. února 2016 je finanční arbitr příslušný řešit spory ze všech spotřebitelských úvěrů, tedy i z úvěrů a půjček pod 5000 Kč, což dříve řešit nemohl. Na finančního arbitra se tedy můžete obrátit i ohledně půjčky 3.000 Kč, předtím však nejprve musíte vyzvat k nápravě věřitele, tedy toho, kdo vám spotřebitelský úvěr poskytl.