ONLINE CHAT
Dobrý den, v březnu 2014 jsem měla mozkovou mrtvici. Vyšetřením mi byla zjištěna fibrilace síní, vysoký cholesterol a CLL. Užívám lescol a Xarelto, přestala jsem kouřit, změnila jsem životosprávu. Přesto se pořád bojím, abych mrtvici nedostala znova, protože to bylo něco strašného - přestala jsem mluvit a orientovat se. Prosím Vás moc, dá se přsdpokládat, že je malá pravděpodobnost oprakování? P.S. Chodím na kontroly k neurologovi i hematologovi. Děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne. (Grundová Marie)
Foto
Dobrý den, bohužel Váš příběh není úplně ojedinělý, nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se na Vaší srdeční arytmii přišlo dříve a léky, které nyní užíváte jste dostala před tím, než došlo k mozkové příhodě, protože tato léčiva Vás účinně před touto cévní komplikací chrání. Pravděpobnost opakování se tedy neeliminuje zcela, ale při pečlivé kontrole všech rizik se snižuje téměř k hranici osoby, která CMP nikdy neprodělala. U fibrilace síní je nejdůležitější pečlivá antikoagualční ochrana, kterou Vám léčba Vámi uvedeným lékem patřícím do skupiny nových protisrážlivých léků jistě poskytuje. Pravidelné kontroly specialisty jsou však zcela namístě. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den, pane doktore, občas mě trochu bolí uprostřed hrudní kosti. děkuji za odpověď(Alena K.)
Foto
Dobrý den, velmi záleží na tom, jaký je charaker bolesti, vyvolávající a doprovodné faktory atd. Každá bolest na hrudi ale musí být vyšetřena, proto se, prosím, obraťte na svého lékaře a vyšetření podstupte. V každém případě se po identifikaci příčiny může od bolesti účinně pomoci. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den,proím mám dotaz zda pacient s kardiostimulátorem může dostat infarkt.Děkuji za odpověd.(Maruška)
Foto
Dobrý den, bohužel i pacient s kardiostimulátorem není proti infarktu myokardu nijak více chráněn. Takže odpověď zní ano. Kardiostimulátor většinou zajišťuje ochranu před přílišným snížením tepové frekvence, ale nijak neovlivňuje riziko "ucpání" věnčité tepny, které vede k infarktu myokardu. na druhé straně, pacienti s implantovaným kardiostimulátorem jsou kontrolováni specialisty a ti "hlídají", aby kontrola rizikových faktorů pro infarkt myokardu a mozkovou příhodu byla co nejlepší. S pozdravy, Michal Vrablík
dobry den.chtela jsem se zeptat jaka mozna rizika infarktu u me hrozi. otec mel ischemickou chorobu srdecní, bratr ve 33letech infarkt a sestra v 50letech dva po sobe. mivam obcasne busení srdce. dekuji za odpověď.(Blanka Nováková)
Foto
hezký den, Vaše riziko infarktu je určitě zvýšené, neboť Vaši rodinní příslušníci měli velmi předčasný výskyt infarktu. Jistě bystě měla absolvovat vyšetření se stanovením základních klinických (krevní tlak, tepová frekvence, EKG apod.) i laboratorních (cholesterol, triglyceridy, HDL-c, LDL-c, glykemie ad.) parametrů, na jejichž základě mohou být potřebná další vyšetření. Rozhodně neváhejte, můžete v mít silnější vrozenou dispozici k cévním změnám, která by se měla řešit. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den, mohu ve věku 54 let absolvovat nějaké vyšetření ke zjištění zda mi infarkt hrozí? Matka zemřela na 3. infarkt ve věku 69 let.(Tikalová)
Foto
Dobrý den, určitě ano. Nejlépe je začít periodickou preventivní prohlídkou u Vašeho praktického lékaře, která je zaměřena na identifikaci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a na základě toho stanovení celkového rizika cévních příhod. V případě, že vyšetření odhalí závažnější a specifický problém, je možné konzultovat dále internistu/kardiologa/diabetologa, ale v tom nejlépe poradí právě praktický lékař. S pozdravy, MichalRablík
Již patnáct let mě lékaři léčí na CHOPN a nyní jeden z nich náhodně zjistil ,že moje dýchací potíže nepřicházejí od průdušek ,ale od srdce .Mám některé tepny opravené katetrizací ,ale mnoho to nepomohlo.Je mi 62 let a obávám se ,že je již pozdě na nápravu ,co myslíte?(RoSen)
Foto
Dobrý den, dušnost jako subjektivní příznak může mít řadu příčin- plicní a srdeční příčiny jsou nejčastější a navíc se často kombinují. Máte-li tedy diagnózu CHOPN a k tomu ischemickou chorobu srdeční a možná i chronické srdeční selhání, je pravdepodobné, že se vlivy onemocnění plicního a srdečního sčítají. O nápravu je možné se pokusit vždy, nejlépe bude zkontultovat možnosti s Vaším ošetřujícím kardiologem, který zná výsledky vyšetření a také vývoj Vašich onemocnění v čase. S pozdravy Michal Vrablík
Dobrý den, manžel prodělal minulý rok infarkt ( 57. let ) a byl mu proveden zákrok, kdy mu byl lékařem zaveden stent. Přestal kouřit a snaží se dodržovat zásady zdravé výživy. Stejně ale má stále obavu, aby se infarkt neopakoval. Jeho otec zemřel na infarkt v 66. letech. V té době ale nebyly takové léčebné metody jako dnes. Rádi jsme cestovali do exotických krajin, ale dnes mám obavu, aby se mu dostalo včasné lékařské pomoci a tak manžela musím přesvědčovat, že je to určité riziko. Jaký máte prosím názor? Při kontrole je pan doktor s jeho stavem spokojený. Jenom při poslední návštěvě začal mít tlak 150/70, tak si má začít 14. dnů před další návštěvou měřit tlak pravidelně. Jaký máte názor, že se mu tlak zvýšil, když před tím měl normální ( 130/70). Děkuji za odpovědi.(Janina H.)
Foto
dobrý den, Váš manžel byl zřejmě léčen správně a jeho srdce tak po prodělaném infarktu nemusí mít závažné poškození. Jistě je ohrožen rizikem opakování srdečního infarktu, ale toto riziko významně snižují opatření, která provedl Vás manžel (změna životosprávy, je nesmírně důležité, že přestal kouřit) a jeho ošetrující lékař, který mu předepisuje léky. Kombinace léků, které ovlivňují krevní tlak, hladiny krevního cholesterolu i krevní srážlivost se riziko opakování významně blíží jinak zdravé osobě. Proto schvaluje-li ošetřující lékař Vašeho manžela cestování, nejsou obavy na místě. Správně léčený nemocný po infarktu myokardu bez závažného poškození funkce srdce může žít prakticky normálním zdravým životním stylem. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den, zajímalo by mne, jak souvisí srdeční arytmie (kterou občas pociťuji) s mozkovou mrtvicí? Měla bych si někam zajít? Mohu mrtvici předejít? Děkuji.(Milena Maršálová)
Foto
Dobrý den, srdečních arytmií je více typů, ale jedna z nejběžnějších tzv. fibrilace síní je charakteritovaná nepravidelnou a rychlou akcí srdečních předsíní a v nich v důsledku toho proudí krev turbulentně a může se srážet. část krevní sraženiny se může odloučit a putovat krevími cévami- a může tak doputovat až do mozku, kde ucpe přívodnou tepnu a způsobí tak nedokrevnost (ischemii) různě velké části mozkové tkáně. Proto musí většina nemocných s tímto typem arytmie (fibrilace síní) užívat léky "na ředění krve". Ještě donedávna jsme měli k dispozici jediný lék- warfarin- ale v poslední době se spektrum léčiv v této indikaci rozšířilo o bezpečnější a pro pacienty pohodlnější tzv. nové antiakoagulační přípravky. Vaše pocity na druhou stranu nemusí být projevem sínové fibrilace, ale bude správné, necháte-li se vyšetřit včetně monitorování EKG během 24 hodin, tak bude možné posoudit, zdali diagnózu máte a stanovit správný postup. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den, za jak dlouho je možné se po prodělání cévní mozkové příhody nebo infarktu (pokud člověk nemá žádné vážnější postižení) vrátit do práce? Je to vůbec možné potom pracovat jako před tím? Děkuji.(Alena Š.)
Foto
Dobrý den, velmi záleží na charakteristice nemoci a nemocného i zvažovaného pracovního zatížení. Po nekomplikovaném infarktu myokardu se může někdo ke své psychicky i fyzicky nenáročné práci vrátit do 14 dnů, jiný s větším rozsahem infarktu a náročnější prací bude muset vyčkat 4 i více týdnů. Velmi také záleží na stavu nemocného před příhodou- jedná-li se o staršího pacienta s řadou chronických onemocnění, lze předpokládat výrazně delší dobu rekonvalescence ve srovnání s osobou bez dalších chorob relativně mladšího věku. Dnes lze ale říci, že díky pokrokům intervenční kardologie a časné léčbě, která se většině nemocných dostane, se k původní práci může vrátit daleko více pacientů než v minulosti. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den pane doktore, po infarktu beru warfarin, ale slyšela jsem i o jiných novějších lécích, které mají mít míň vedlejších účinků. Když jsem se ale ptala svého lékaře, tak mi řekl, že jsou příliš drahé, jak je to možné, že někdo je dostane a jiný ne? L.M.(Ludmila Malinská)
Foto
Dobrý den, dnes skutečně existuje skupina tzv. nových antikoagulačních léčiv, které se od warfarinu v několika ohledech pozitivně odlišují (není nutnost laboratorních kontrol účinnosti, dávka je jednotná, většinou je nižší riziko závažných komplikací apod.). Je ale pravdou, že tato léčiva jsou také významně dražší a proto existují limitace, která omezují jejich použití. V zásadě každý může dostat nový přípravek, ale jenom části nemocných je léčba plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. jsou to např. osoby, u nichž warfarin není účinný, nebo musí užívat velmi vysoké dávky k dosažení potřebného účinku, nebo nelze dosáhnout vyrovnané protisrážlivé účinnosti apod. Váš lékař tedy, bohužel, má pravdu, nové léky nejsou z ekonomických důvodů zatím dostupné pro všechny pacienty užívající nyní warfarin. S pozdravem, Michal Vrablík
Dobrý den, můj tatínek dostal infarkt už ve 40 letech, byla jsem ještě malá. Není to na infarkt brzo? Teď bere léky na cholesterol a je bez potíží.(Kristýna Veselá, Praha)
Foto
Dobrý den, výskyt infarktů nebo mozkových cévních příhod u příbuzných v mladším věku je vždy důležitý ukazatel možného zvýšeného kardiovaskulárního rizika. Situaci, kterou popisujete by mohla způsobit například vrozeně velmi vysoká hladina krevního cholesterolu, onemocnění tzv. familiární hypercholesterolemií. Není-li včas poznána a léčena může vést k infarktům či jiném cévním komplikací aterosklerózy kolem 30-40 roku věku. Proto každý, jehož prvostupňový příbuzný onemocněl ve věku pod 50 let infarktem nebo mozkovou mrtvicí musí mít zajištěno vyšetření svých rizikových faktorů - velmi dobré je k tomu účelu využít preventivních prohlídek organizovaných praktickými lékaři. V případě, že je potrzena velmi vysoká hladina cholesterolu je pak možné se obrátit na specializovaná pracoviště programu MedPed, která se postarají o vyšetření rodinných příslušníků a vedení léčby - další informace lze zjistit na stránkách pacientského spolku Diagnóza FH - www.diagnozafh.cz. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den, pane doktore, cholesterol mám 6,9 a jeho snížení se mně nedaří. Tlak mám 120/80. Beru betaloc. Ještě mívám arytmie. Beru rytmonorm. Ke kardiologovi chodím každého půl roku. Jak jsem ohrožen infarktem popř. mrtvicí? Děkuji Pepa ze Zlína.(Pepa Zajíček)
Foto
Dobrý den, z Vaší stručné anamnézy lze říci, že riziko infarktu myokardu máte pravděpdobně vyšší než Vaši vrstevníci bez popsaných onemocnění. Arytmie, které zmiňujete, mohou také zvyšovat riziko mozkové mrtvice způsobené vmetením drobné krevní sraženiny do mozku, čemuž lze zabránit léky na ředění krve, jejichž spektrum se nyní rozšiřuje a existuje celá skupina nových tzv. antikoagulačních přípravků, které lze využít. Současně by ale Váš cholesterol měl být podstatně nižší a měl byste pravděpodobně užívat léky k jeho snížení ze skupiny statinů. Jistě bude nejlepší, když situaci proberete se svým ošetřujícím kardiologem/internistou, který zodpoví všechny dotazy přesně, neboť má detailní informace, které mi v tomto uspořádání k úplnému posouzení situace samozřejmě chybí. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak moc jsou pro mne nebezpečné extrasystoly, které mne trápí již několik let, ale v nynější době, a to již celý měsíc, denně. Byla jsem hospitalizovaná, a propuštěná s tím, abych brala lék Nebilet i večer, tedy 2X denně. Extrasystoly trvají, ale jsou jakoby potlačené a né v takové síle jako před hospitalizací, kdy byly skoro každý tep srdíčka, a kdy mi nestačil dech a měla jsem tlak na hrudi. Dřívější extrasystoly se třeba během hodinky vytratily, nejdéle jsem je měla 3 dny, ale teď již měsíc, a to denně a stále. Dá se toto léčit i jinak, aby mne extrasystoly tolika neobtěžovaly? Díky za odpověď.(Jana Doležalová)
Foto
Dobrý den, záleží velmi na povaze extrasystol, většina není vůbec nebezpečná. Není-li obtěžující symptomatologie kontrolována jednou medikací, lze požádat ošetrujícího lékaře o změnu a vyzkoušení jiného přípravku, který by mohl být účinnější. měla byste každopádně být kontrolována kardiologem nebo internistou. S pozdravy, M. Vrablík
Vážený pane docente, poslední dobou se objevují stále více zprávy, že vysoký špatný cholesterol je sice rizikem pro naše srdce, ale ne pro celkovou úmrtnost. Proč tomu tak je? (V. Pospíšil)
Foto
Dobrý den i Vám, ano, skutečně v poslední době toto některé výzkumy naznačily. Ale ve srovnání s "důkazním materiálem", který dává do vztahu vysokou hladinu cholesterolu a nepříznivý vliv na celkovou a kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost, jsou tyto nové zprávy zatím významně menší. Faktem zůstává, že onemocnění oběhu stále představují nejčastější příčinu nemocnosti a úmrtnosti v ČR a snižování hladiny cholesterou se na příznivém trendu vývoje těchto parametrů podílelo a podílí přibližně ze 40%. na druhé straně je pravdou, že vyčerpávající onemocnění typu nádorového bujení vede k poklesu hladin cholesterolu a u těchto skupiny nemocných může pokles cholesterolu v séru signalizovat nepříznivou prognózu. Každopádně nadále platí, že průměrná hladina cholesterlu v Česku je příliš vysoká a má být nadále snižována. S pozdravy, MIchal Vrablík
Dobry den, casto se mi rozbusi srdce, az mam pocit, ze mi vyskoci z tela, vetsinou to prijde v klidu, treba kdyz lezim, klidne i 10x za hodinu, pozorovala jsem, ze mi nekdy pred tou "ranou" vynecha tep. Predpokladam, ze srdce se tak vic behem zivota opotrebuje. Hrozi mi vetsi riziko infarktu? Je mi 43 let, uzivam Euthyrox, mam mirnou nadvahu, srdce mi takto busi uz asi 17 let, EKG kvuli predop.vysetr.nic nenormalniho nezachytilo, nekolikanasobny infarkt mela moje babicka. Dekuji za odpoved.(Hanicka)
Foto
Dobrý den, takovéto potíže nemusí být ničím jiným než subjektivně nepříjemně vnímanou ale normální srdeční akcí anebo můžete mít nějaký typ arytmie. Tu by mohlo spíše odhalit tzv. monitorování EKG po dobu 24 hodin (Holter monitoring). Jsou možná i další vyšetření, ale ta by se měla indikovat až na základě posouzení těch základních- dobré bude obrátit se na internistu či kardiologa, jistě pomohou. S pozdravy, Michal Vrablík
Dobrý den,většinou se dočítáme,že léky na vysoký krevní tlak už se musí brát doživotně.Přesto někteří lékaři to netvrdí a mnoho lidí přestane brát léky,prý snížili tlak změnou životosprávy,jógou i jinak.Pokud již však léky brali zajímalo by nás jak se zhodnotí okamžik kdy je možné léky přestat užívat.Jak poznali,že tlak snížilo něco jiného než lék? Občas se také stane,že si někdo nemůže vzpomenout zda lék vzal,nebo ho prostě zapomene doma,po měření má tlak vyšší než s léčbou vůbec začal,co dělat v takovém případě,když se píše,že dávka se nesmí zdvojovat to v žádném letáku není zodpovězeno.Děkujeme za odpověď.(Vašek)
Foto
Dobrý den, díky za otázku. Jsou-li na vysoký krevní tlak indikovány léky, pak je rozhodnutí většinou doživotní. Ale existují případy, kdy nemocní významně změní životní styl, sníží hmotnost, omezí solení, začnou se pravidelně hýbat. U takových dochází ke snížení potřeby antihypertenziv a v /bohužel vzácných/ některých případech můžeme léky vynechat zcela. To ovšem za předpokladu, že je zajištěno sledování pacienta a potvrzeno, že krevní tlak je v normálních mezích i bez terapie. Celkově je třeba opakovat, že každý je jiný a obecná pravidlo pro léčbu hypertezne a kardiovaskulární prevenci se těžko hledá. S pozdravy, Michal Vrablík
dobrý den, je mi 53 let a léčím se s vysokým krevním tlakem (laboratoř i EKG mám v pořádku), ale občas se mi stane (v klidu), že mám pocit, jako bych dostala herdu do zad, nebo spolkla vzduch. Je to dost nepříjemné, ale nechci zbytečně bláznit. Pochybnosti ve mně vyvolává skutečnost, že můj otec i jeho matka zemřeli předčasně na infarkt.(Dana Holá)
Foto
Dobrý den, fakt, že oba Vaši rodiče zemřeli v mladším věku na infarkt myokardu je jistě závažný. Vaše příznaky mohou být způsobeny řadou situací, ale nelze vyloučit ani srdečně-cévní původ. Proto by bylo dobré doplnit zátěžové EKG vyšetření a jistě zůstat v pravidelné péči lékaře, který se stará o Vaši hypertenzi. S pozdravy, Michal Vrablík