Alespoň to platí v případě některých mražených kuřecích stehenních a prsních řízků. Obsah přidané vody se u nich pohyboval od 0 % do 17,1 %. Pro představu, z kilového balení nejvíce nasáklého kuřecího byste vyždímali navíc až dvě třetiny hrnku vody. Jak ukázal náš test, problém přidané vody se týká především mražených kuřecích pocházejících od našich severních sousedů.

"Nasáklá" masa z Polska

Protože jsme testovali o mražené kuřecí prsní a stehenní řízky bez kůže a kostí, bez přídatných látek či dalších ingrediencí, obsah masa by měl být okolo 100 %. My jsme ale našli i výrobek, který měl necelých 83 %! Zbylá procenta totiž tvořila přidaná voda. A právě většina výrobků, jež měla podle laboratoře masa mnohem méně než 100 %, byla původem z Polska!

 Může za to způsob chlazení?

Kvalitu masa, a tedy i to, zda obsahuje přidanou vodu nebo ne, ovlivňuje především způsob chlazení,  které může být v rámci Evropské unie různé.

V České republice musí všichni výrobci drůbežího používat při chlazení masa vzduch, případně vzduch v kombinaci s mírným mlžením. V Polsku ale mohou drůbežáři maso chladit vodou a to je »kámen úrazu«. V kuřecím mase je pak kvůli tomu vyšší množství »nasáklé« vody, za kterou platíte cenu jako za maso, což dokazují i výsledky našeho testu.

 Voda láká mikroby

Po porážce se maso nejprve ochlazuje na teplotu max. 4 °C, a to buď vzduchem nebo vodou. Chlazení vzduchem je dražší než chlazení vodou, jednotlivé kusy se chladí v tzv. chladicích tunelech individuálně, a díky tomuto způsobu nedochází k absorpci přebytečné vody do masa. Tento způsob v kombinaci s mírným mlžením povrch masa tolik nevysušuje.

Hromadné chlazení ve vodní lázni je sice levnější, ale rizikovější, protože může dojít k mikrobiální kontaminaci. A ve vodě může maso snadno »nasáknout«.

Česká záruka

Od českých výrobců si v ceně masa vodu nekoupíte. Alespoň to vyplývá z výsledků laboratoře, protože většina českých výrobků vodu navíc neobsahovala vůbec nebo v menším, povoleném množství (do 2 %). 

Naštěstí bez antibiotik!

Antibiotik v mraženém kuřecím mase se obávat nemusíte! Podle výsledků laboratoře Eurofins žádný z testovaných stehenních a prsních řízků neobsahoval antibiotika.

Léčení nemocných kuřat antibiotiky není zakázané, ale při jejich užití se musí dodržet ochranné lhůty, během nichž jsou zbytky antibiotik odbourány a vyloučeny z organismu, takže v této době se nesmí kuřata dodávat na porážku.

A proč jsou antibiotika v potravinách tak ožehavým tématem? Jejich samotné, jednorázové snězení samo o sobě tak nebezpečné není, ale právě dlouhodobé zbytky léčiv v potravinách zvyšují odolnost bakterií vůči antibiotikům a lékům, které užíváme,  a pak snižují účinnost.