Až 11 tisíc dětí v České republice vyrůstá v pěstounské péči. Právě tento institut je může zachránit před pobytem v ústavu. Rozum a Cit je jednou z organizací, která ze zákona pěstouny tzv. doprovází. „Pěstounská rodina umí poskytnout dětem lásku a péči, zmírňovat dopady traumatických zkušeností, připravit je na samostatný život a předat jim zkušenost, kterou zažijeme jen v rodině,“ popisuje její ředitelka Daniela Kuhnová.

Organizace podporuje pěstounské rodiny v průběhu celé péče. „Naším cílem je vytváření provázané struktury podpůrných aktivit. Vycházíme ze znalostí konkrétních situací rodin a z jejich potřeb,“ říká ředitelka s tím, že vhodné možnosti pomoci hledají společně.

Každá je unikátní 

9ndividuální přístup. Právě tohle je doménou organizace Rozum a Cit. „Každá rodina je unikátní. Její atmosféra, historie, rodinné vazby či výchovný styl fungují jako neopakovatelný příběh,“ vysvětluje Daniela Kuhnová. Právě proto tu kladou důraz na individuální rozhovory s rodinou. „Při setkáních se pravidelně dobereme toho, co přesně zrovna ta která rodina potřebuje,“ vysvětluje.

Není jen jedna

Druhů pěstounské péče je více. Nejčastější je nezprostředkovaná péče. „Tu poskytují většinou prarodiče či jiní příbuzní poté, co se v rodině něco přihodilo, například rodiče zemřeli, vážně onemocněli nebo jsou ve výkonu trestu,“ popisuje Daniela Kuhnová.

Dalším druhem je péče zprostředkovaná. „To jsou lidé, kteří se sami rozhodli stát se pěstouny. Ti si děti berou buď dlouhodobě, anebo krátkodobě, kdy se starají například o miminka,“ vysvětluje.

Péče na přechodnou dobu je dočasné řešení pro děti, u kterých je předpoklad, že budou adoptovány nebo se budou moci brzy vrátit domů, případně do jiné dlouhodobé rodiny. Jde o rychlé řešení místo umístění dětí do ústavu.

Dlouhodobá péče znamená, že dítě zůstane celé dětství nebo jeho podstatnou část v pěstounské rodině. Děti mají své biologické rodiče, o kterých vědí, a obvykle se s nimi i stýkají.

Hostitelská péče je vhodná pro děti, které vyrůstají v ústavní výchově a nedaří se pro ně najít pěstounskou rodinu. Jde o pravidelné návštěvy dítěte ve spřátelené rodině, kde se účastní běžného rodinného života, a učí se tak modelu funkčních mezilidských vztahů.

Čemu se věnují?

➤ Doprovázení rodin

➤ Poradenství pro pěstouny

➤ Terapii podle potřeb rodin

➤ Kontaktu s biologickou rodinou

➤ Vzdělávání pěstounů

➤ Odlehčovacím službám

➤ Testují inovativní metody

Pomoci můžete i vy

Aby organizace mohla spolehlivě pomáhat, potřebuje na každý rok 17 milionů korun. Část peněz získá z dotací a grantů, spoléhat se musí ale i na individuální a fi remní dárce. Pomoci může každý. Možnosti pomoci najdete na webových stránkách: www.pestouni-rac.cz

Kontakt: Rozum a Cit, z. s.

Adresa: Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4

IČ: 708 281 81

Web: www.pestouni-rac.cz

E-mail: rozumacit@pestouni-rac.cz

Telefon: 730 157 063

Fotogalerie
4 fotografie