Působíte jako lektorka, přednášíte o sexualitě. Komu konkrétně se věnujete?

Jde o kurzy pro rodiče dětí s mentálním postižením, především pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Řešíme sexualitu jejich potomků. V organizaci Freya mám navíc na starost odborné sociální poradenství.

Jak lidé s PAS řeší svoji sexualitu? Obvykle jsou vnímáni jako samotáři odmítající pohlazení, pomazlení od rodičů, natož od pro ně cizích lidí…

Já vždy říkám takovou poučku. Ať si každý vzpomene na své první rande. Kdo jde na první rande, tak řeší, jak bude vypadat, o čem se bude bavit a jestli třeba pozná, co nám říká ten druhý člověk. A když se podíváme na lidi s PAS, tak jejich největší handicapy jsou v oblasti komunikace. Nevědí, co je a není správné. Nemají bariéry, nevědí, jak pracovat s vlastním tělem, a nechápou své pocity, natož pocity jiných lidí.

Věra Petlanová Zychová pomáhá rodičům dětí s poruchou autistického spektra se sexualitou.
Autor: Freya

Rodiče se ale přece snaží svému dítěti dát co nejvíce.

O tom, že má někdo doma dítě s PAS, se dozví až později, ne hned po příchodu z porodnice. Okamžitě začne řešit mnoho otázek. Jak se to dítě bude vyvíjet, co s ním budou dělat. Ta sexualita jde skutečně do pozadí.

Kdy ji začnou řešit?

Není to tak, že by ji nevnímali. Ale pořád si říkají, že je ještě čas… Ale najednou je dítěti třeba 12 let a začne se projevovat v oblasti sexuality, a tak to rodiče musí řešit.

Kdy by to měli začít řešit?

Na to neexistuje odpověď. Každé dítě, nejen s PAS, vyzrává v jinou dobu, má jiné projevy, potřebuje jiné informace. Když vezmu děti celkově, tak jedna skupina chodí za rodiči a ptá se, druhá skupina naopak nikdy nepřijde. A tak je na těch rodičích, aby jim ty informace nabídli.

A děti s PAS patří do té druhé skupiny…

Záleží na rodičích. Ta diagnostika je vede k druhému modelu. Je třeba myslet na děti, které to říkají mezi řádky. Upozorňují na sebe a chtějí pomoci.

Chodí rodiče dětí s PAS za vámi, nebo naopak svoje služby musíte nabízet?

Někteří rodiče si sami zavolají. Nebo spolupracujeme s organizací Nautis, která se věnuje dětem s PAS a odkazuje na nás.

Zjišťujete, jací rodiče řeší sexualitu svých dětí s PAS?

To ne. Ale mám to nacítěné. Mladší chodí sami a chtějí být připraveni. Pak je skupina rodičů, kteří toto téma neslyšeli a ptají se. Pak je ale i skupina, která toto téma odmítá. Rodiče čekají, že to vyšumí, jenže jejich děti se dostanou do krizových situací a pak je třeba jim pomoci.

Co hrozí dětem, jejichž rodiče to neřeší?

Dítě se může třeba dostat do depresí nebo může začít ubližovat lidem. Nebo se přejídá či pije hodně sladké. Může se toho stát hodně, protože něco se v jeho těle děje, a dítě neví, co s tím. Pak se často stane, že se jim kvůli agresivitě dá medikace a utlumí se. Je to zamotané kolečko, protože ta medikace jim může utlumit i sexualitu.

Cílem organizace je proti tomuto bojovat?

Cílem je podpořit rodiče, aby věděli, jak to pojmout. Aby věděli, na koho se obrátit, a věděli, co mají dělat. Když pak dítě vyroste, může k nám přijít samo a nacvičit si třeba první rande nebo to, jak by se měly navazovat vztahy. My se to snažíme pojmout ze všech stran.

Často jste asi první, kteří s nimi řeší jejich sexualitu…

Ano. Kolikrát jsme první, kteří toto téma otevřou. Ti lidé poprvé slyší, co je sexualita, co je sex… Jsme první, kteří jim otevřou dveře. Pro děti je ale důležité, abychom jim vše podali zábavnou formou.

Využívají rodiče pro děti, které pak vyrostou, sexuální asistenci, kterou Freya nabízí?

Část rodičů se na to ptá. Ale já vždy říkám, že je třeba těm dětem s PAS nabídnout sexuální výchovu a osvětu, aby s tím uměly pracovat. A pak jednou, až to budou umět, si můžou sexuální asistenci objednat. Ale potřebují mít nejprve základ.

„S dětmi se učíme téma sexuality hravou formou, se staršími máme jiné modely práce. Důležité je, aby to bylo zábavné a vizuální,“ říká lektorka.
Autor: Freya

Proč je sexualita důležitá?

Je zásadně spojena s životem každého člověka.

Je jednou ze základních fyziologických potřeb, proto by neměla být nikomu odepřena. 

Naplnění sexuality zlepší zdraví a psychickou pohodu.

Sexuální výchova, které se často těmto lidem nedostává, je prevencí před sexuálním násilím, nechtěným otěhotněním a sexuálně přenosnými nemocemi.

JAKÉ KURZY NABÍZÍ?

PRO ORGANIZACE 

Sexualita lidí s handicapem.

Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe.

Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s postižením.

Sexualita u lidí s poruchou autistického spektra.

Sexualita v senior ském věku.

Sexualita lidí s tělesným handicapem – cesta k naplnění potřeb. z Sexuální asistence – její možnosti a limity. 

Sexuální pomůcky pro osoby s handicapem aneb Sexualita pěti smysly.

PRO RODIČE

Úvod do sexuality a vztahů lidí se znevýhodněním.

Sexuální výchova a jak na ni.

Kruhy podpory aneb Jak pomoci dětem nastavit správně hranice.

Pomoci můžete i vy!

Organizace potřebuje na svoji činnost každý rok asi dva miliony korun. Díky tomu může dělat školení a pomáhat lidem se zdravotním postižením, ale i osamělým senio rům. Pomoci můžete i vy! 

Kontakt

Freya, z. s.

Adresa: Březiněvská 92, 250 64 Hovorčovice

Kancelář: Palác YMCA, Na Poříčí 1041, 110 00 Praha 1

IČO: 06051391

E-mail: poradenstvi@freya.live

Web: www.freya.live

Fotogalerie
5 fotografií