Kořeny obecně prospěšné společnosti, které se bude Blesk věnovat po celý květen, sahají do roku 1992. Prvními asistenty a »přihrávači« byli mladí kluci na civilní vojenské službě. Řekli si, že i lidé s tělesným postižením potřebují žít plnohodnotný život. „Aby pro ně nebylo jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních,“ vysvětluje ředitel organizace Tomáš Drábek.

Ředitel Tomáš Drábek.
Autor: Robert Klejch, KVP

Domov je domov

Co lidem na vozíku jeho tým nabízí? „Především služby osobní asistence a tím i život ve vlastních domácnostech v bezbariérovém bytovém domě v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí,“ říká Drábek. Pomáhají klientům, kteří chtějí žít důstojně jako každý jiný člověk.

Nabízí více

Osobní asistencí to ale nekončí. „Aby naše služby byly komplexní, zajišťujeme pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo další doplňkové činnosti,“ říká Drábek. V oblasti poskytování terénní sociální péče byl KVP v Česku mezi prvními organizacemi, které v 90. letech minulého století podobné Asistence je po objed- služby začaly poskytovat.

Pracovník a zároveň klient František dělá v KVP dispečera osobní asistence.
Autor: Robert Klejch, KVP

Pro koho tu jsou?

Klienty KVP jsou lidé nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, interního onemocnění nebo věku a ke svému samostatnému životu v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby, a tuto pomoc jim nemohou zajistit blízké osoby v potřebném rozsahu. Osobní asistence KVP je určena obyvatelům domu zvláštního určení na adrese Petýrkova ul. č.p. 1949-1953, případně lidem z blízkého okolí v pěší docházkové vzdálenosti.

Klíčoví jsou zaměstnanci v přímé péči

Co je pro organizaci důležité, aby mohla poskytovat své služby na vysoké úrovni? Především její zaměstnanci! „Hlavně jde o pracovníky v přímé péči. Osobní asistenti a asistentky, kteří přímou pomoc zajišťují, pečují o celé spektrum potřeb lidí se zdravotním postižením. Setkávají se s rozličnými požadavky, které jsou spojeny s průběžnými i neodkladnými výkony, při kterých dochází ke zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení,“ říká ředitel s tím, že velmi náročná práce jeho kolegů je bohužel veřejností mnohdy nedoceněná.

Jaké je poslání osobní asistence?

Organizace chce umožnit lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Míra podpory, kterou potřebují, je různá. Zajišťování služby má klientům kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení přirozeně – funkční nohy nebo ruce. Zároveň je potřebné, aby si uživatelé o průběhu pomoci rozhodovali sami a mohli si tak určit, jak chtějí žít.

Mají i půjčovnu

Organizace provozuje i menší půjčovnu kompenzačních pomůcek, především pro lidi z Prahy 4 a okolí. V případě zájmu o zapůjčení můžete telefonovat od pondělí do neděle v čase od 8 do 14 hodin na telefonní číslo 272 933 662 nebo 721 142 445 (dispečink osobní asistence), případně napsat na e-mail info@kvp.cz

Organizace nabízí asistenci v bezbariérovém bytovém komplexu.
Autor: Robert Klejch, KVP

Jak vidí základní hodnoty?

LIDSKOST

Chápeme ji jako dobrý a otevřený vztah k druhému člověku s ohledem na jeho důstojnost. Lidskost pro nás znamená také ochotu pomoci, trpělivost a respekt k jinému člověku bez rozdílů.

TRANSPARENTNOST

Je pro nás předpokladem seriózní a dlouhodobé spolupráce. Chceme být důvěryhodným partnerem, který je plně odpovědný vůči svým klientům, zaměstnancům a donátorům. O každém zacházení se svěřenými prostředky vedeme jasné doklady a záznamy.

SPOLEHLIVOST

Chápeme ji jako projev vlastní profesionality a cestu k získání a budování vzájemné důvěry. Znamená pro nás důslednost, dodržování sjednaného a přijímání obvyklé zodpovědnosti. Jako spolehlivý partner chceme být spojencem, který se k druhému neotočí zády, i když je v těžké situaci.

NEZÁVISLOST

Vnímáme ji ve smyslu sebeurčujícího způsobu života každého člověka, jeho možnosti se rozhodovat a odpovídat za svůj život. I když naši klienti zůstávají závislí na pomoci druhých, mohou mít rovnocenné možnosti a příležitosti volby jako ostatní lidé.

Klientům je k dispozici i pojízdný zvedák. Přijde s ním za nimi třeba i vedoucí osobní asistence Eva Pichrtová.
Autor: Robert Klejch, KVP

Fungují 28 let

Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992.

Kontakt: Klub vozíčkářů Petýrkova o.p.s. Adresa: Petýrkova 1953/24, Praha 4, 148 00 Telefon: 727 821 669 (ředitel Tomáš Drábek) E-mail: info@kvp.cz Web: www.kvp.cz IČO: 452 456 06

Pomoci můžete i vy!

Aby mohla organizace lidem na vozíku pomáhat, potřebuje na svoji činnost každý rok více než pět milionů korun. Pomáhají jí i dárci, ke kterým se můžete připojit. Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na číslo účtu: 68932111/0100 Jak dále můžete pomoci, najdete i na stránkách www.kvp.cz/podpora