Tři měsíce, pět měsíců, nebo celý školní rok. Na tak dlouhou dobu odjíždí díky AFS každý rok asi 60 mladých Čechů ve věku 15 až 18 let do zahraničí, leckdy do exotických zemí, aby nabrali životní zkušenosti, a především se naučili cizí jazyk. Zde žijí v hostitelských rodinách.

„Dáváme jim prostor k tomu, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je potkat se s jakoukoliv jinakostí,“ říká ředitelka Klára Kutišová (47). Naopak i do Čech přijede každý rok kolem šedesátky zahraničních studentů.

Hostitelské rodiny je dobrovolně bez nároku na odměnu ubytují u sebe a umožní jim zajímavým způsobem poznat Česko. „Prostor dáváme skrze naše programy. Ta jinakost je především v podobě cizího jazyka, jiných hodnot, zvyků či tradic či jiných rodinných uskupení,“ vysvětluje Kutišová.

Podle ředitelky nejde o klasický výměnný pobyt dvou studentů. Občas se ale stane, že česká rodina pošle svého potomka do světa a v té době přijme do svého domu cizince. Hlavním motorem organizace jsou prý dobrovolníci, kteří jsou rozeseti až ve stovce zemí světa. „Je to hybná síla AFS. Bez nich by organizace neexistovala,“ říká Kutišová.

Ta při představení AFS často zmiňuje dlouhou minulost, která je ve světě více než stoletá. „Sahá až do první světové války. Už tehdy lidé zjistili, že když mluví s příslušníkem jiné kultury, mnohdy stojícím na opačné straně bitevního pole, komunikace bývá klíčem k porozumění, pochopení toho druhého,“ myslí si ředitelka.

Organizace v číslech
Autor: Foto: David Malík, archiv AFS

Výměně předchází příprava

Než student odcestuje do zahraničí, nebo než sem přijede cizinec, předchází tomu dlouhodobá, často i půlroční příprava. „Hodně pracujeme s rodinou, kam má student přijet. Střet s jinakostí zažívá nejen student, ale i ta rodina. Mnohé z rodin to pak otevře oči natolik, že se například zamyslí nad tím, zda je třeba důležité mít v neděli k obědu knedlo zelo vepřo,“ říká ředitelka.

Organizace nepošle do zahraničí jen tak někoho. „Měl by mít ve škole dobré známky. Některé země to striktně vyžadují,“ upozorňuje ředitelka s tím, že je důležité, aby byl student ochoten jít do neznáma a čas strávený v zahraničí zvládl. „Když třeba ambiciózní rodiče tlačí na své potomky, tak to stejně vyplave na povrch,“ říká ředitelka.

Organizace AFS Mezikulturní programy, o. p. s. je držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání.

VIDEO: V rámci projektu Srdce pro vás se často setkáváme i s příběhy nemocných dětí. Připomeňte si malého autistu Radečka.

Video
délka: 03:37.24
Video se připravuje ...

srdce pro vás-autista Radeček Tereza Hodáliková,Tomáš Koníček,Petr Soukup

Fotogalerie
7 fotografií