O co přesně jde? Jednoduše o pomoc, kterou děti potřebují, aby po odchodu z dětského domova mohly žít normální život. „Poskytujeme komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech pobytu dětí v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života,“ vysvětluje ředitelka Michaela Chovancová, jedna ze zakladatelek organizace.

Jejich pomoc však nemíří na dětské domovy, ale přímo na konkrétní děti. „Spolupracujeme s dvaatřiceti domovy v Česku. V projektech máme zařazeno více než 250 dětí,“ prozradila ředitelka.

Peníze, kterými lidé přispějí, jsou stoprocentně využity ve prospěch nejmenších. Aktuálně se rozdělují ve čtyřech projektech: Podporuj mě, Najdi si mě, Přál(a) bych si a Pomoz mi do života. Podle Chovancové je odchod do samostatného života nesmírně složitým obdobím.

„Mají za sebou dětství, které rozhodně nemůže být pokládáno za bezstarostné, a před sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu jsou z nich sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti,“ vysvětluje Chovancová a upozorňuje, že právě tyhle děti nemají žádné zázemí, neznají fungující rodiny a jsou odkázány samy na sebe.

Organizace je v jedné věci unikátní. „Činnost provozujeme bez jakékoliv podpory ze státních dotací či evropských grantů,“ tvrdí ředitelka. Důvod je jednoduchý. Nechtějí se totiž přizpůsobovat grantovým výzvám. „Naše projekty jsou nastavené tak, aby opravdu pomohly potřebným. A tuto podobu chceme zachovat,“ vysvětluje Chovancová. Financování organizace je tak založeno zejména podpoře fyzických a firemních dárců.

Organizace má naprosto transparentní financování. Každý projekt má svůj účet a každé dítě vlastní variabilní symbol. Provozní účet organizace je veden odděleně.

Toto jsou projekty

● Podporuj mě…

Projekt je určen pro děti, které mají minimální nebo žádný kontakt s biologickou rodinou a je u nich malá šance na trvalé umístění do náhradní rodiny. Jde o jakousi adopci »na blízko«. Dárce si vybere dítě a tomu postupně spoří peníze. Koordinátorka projektu pak řeší s každým dítětem konkrétní využití peněz. V projektu je zatím podpořeno 124 dětí a naspořená částka činí 1 366 244 Kč.

● Najdi si mě…

Jde o kontakt s dítětem (písemný, návštěvy v DD či hostitelská péče). Projekt je vhodný pro děti, které mají zájem o kontakt s někým »zvenčí«.

● Přál bych si…

Jde o splnění opodstatněného přání dítěte spojené jakkoliv se studiem, se smysluplným trávením volného času či o příspěvek na zdravotní pomůcky nehrazené pojišťovnou (brýle, kontaktní čočky, rovnátka, rehabilitace atd.). Podmínkou je, že si dítě vlastnoručně napíše své přání. Zatím bylo splněno 664 přání v hodnotě 3,1 milionu korun.

● Pomoz mi do života…

Pomoc dítěti při přípravě na odchod a při odchodu z dětského domova do samostatného života. Organizace zatím připravila 54 startovacích balíčků v hodnotě 837 tisíc korun. Jde i o finanční podporu při studiu. Pětačtyřicet dětí bylo již podpořeno částkou 1,8 milionu. Pro letošní rok je zařazeno 32 dětí a závazek podpory je téměř 1,1 milionu. Lze pomoci i s hledáním práce či ubytováním.

Chcete pomoci konkrétní organizaci?

Pošlete dárcovskou SMS ve formátu DMS SRDCEPROVAS na telefonní číslo 87 777. Cena 1 SMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms. cz

Můžete poslat i dar převodem z účtu na dárcovské konto 0002160016/5800 projektu Srdce pro vás (je vedené pod Nadačním fondem J&T). Peníze zaslané v konkrétním měsíci vždy poputují k vybrané organizaci, o které se píše.

Fotogalerie
5 fotografií