+

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM o.s.

Rodinné Integrační Centrum o.s. – Centrum pro rodiče s dětmi MOZAIKA vzniklo s cílem zamezit sociální izolaci v domácím prostředí. Poskytují aktivizační služby a integrační aktivity zejména pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snahou je integrace dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů. Nabízí:

a) podporu psychomotorického vývoje dětí
b) prevenci a snížení sociální izolace rodin s dětmi
c) integraci rodičů s dětmi se zdravotním postižením do aktivit rodičů s dětmi zdravými
d) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami ve věku od 1 do 18 let na území Pardubického kraje (jde například o ranou péči pro podiny s jedním nebo více dětmi s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, a to ve věku od 1 do 7 let).

Kontakt: Prodloužená 278 530 09 Pardubice - Polabiny II.

e-mail: info@ric.cz
IČ: 27026728
Číslo účtu: 35-4976500267/0100
Web: www.ric.cz 

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…